Waarom een boek? Het idee sluipt bij je binnen. Je brengt het tot bedaren. Langdurig. Dan is het er weer ineens. Bij het opruimen van je archief. Bij het ordenen van PC-bestanden. Hoe zat het ook alweer? Je moet opruimen om de vindbaarheid te vergroten. Maar wat ruim je op? Allereerst kunnen er dossiers naar openbare archieven. En dan: waarin zullen onze kinderen nog geïnteresseerd zijn, wanneer zij de zorg krijgen over onze nalatenschap? Ik heb een hoge pet van ze op. Maar hierin worden ze overvraagd.

Voor de nagedachtenis van mijn vader

Petrus Cornelis Fasol (1890-1961)

en mijn moeder

Maria Christina Fasol-Lommers (1896-1991)

Ontmoetingen en familiegeschiedenissen

opgetekend

voor Mariken, Kirsten en Karlijn

geïllustreerd met vele foto’s

De dichter schreef bij zijn bezoek aan Horst

op het spiegelblad van de bundel Onmogeluk Geluk:

“Voor de heer Fasol, met dé pen!”Jean Pierre Rawie 6 X 98.

Twee kinderen. Peter volgt het spoor van zijn voorvaderen op verrassende wijze. En weet de gegevens te ordenen als lekkernij voor genealogen. Da’s dus mooi. Carola heeft meevoelende belangstelling voor haar familie. Een warm nest, schrijft ze. Da’s dus goed. Tilly, mijn lieverd, speurt altijd geïnteresseerd mee. Ze plaagt teleurgesteld wanneer we de middeleeuwse gehuchtnaam “Fasol” tenslotte vinden in de Ardennen: heel pastoraal, maar zonder voorvaderlijk slot. En een archief opruimen is lastig! Wat te doen met mijn correspondentie, dossiers van Valkenswaard, Nistelrode en Horst? Dus toch maar zelf aan de slag.

Al selecterende vraag je jezelf af: hoe is het zo gekomen. Een analyse achteraf van je zwakkere en sterke kanten. Anton van Duinkerken bespiegelt in zijn boek “De mensen hebben hun gebreken”, dat juist je zwakkere kanten een passende compensatie stimuleren. Mooie herinneringen dus. Dan ga je aan de slag. Over plaatsen en organisaties. En de oogst? Een rijke oogst? Misschien. Dan zijn er nog allerhande kleine geschiedenissen over de plaats waar je in functie was. Petite histoire, zegt men.

En tenslotte toch die stamboom. Is het een oude stam? Er is in 1549 al een prior Paolo Fasol in het klooster van St. Giacomo di Crespignaga in de stad Treviso in de buurt van Venetië. Van een kloosterling zullen we niet afstammen. Mijn moeder zou dat niet graag gehad hebben. In Amsterdam hebben we nog een Schepen en Raad in het stadsbestuur van 1539 en 1541, Allerd Fasol genaamd. Hij ligt begraven in de Oude Kerk. Een rijke stinkerd dus. Nee, we kijken vanuit onze stamboom naar het stadje Bree in Belgisch Limburg. Fasollen komen ook daar terecht in bestuurlijke functies. Merkwaardig. Twee honderd jaar geleden gingen ze naar Valkenswaard. Verhalen te over. Over de eeuwenoude Venbergse Molen. En zo meer.

U snapt het al. Het laat me niet meer los. Hopelijk onze kleinkinderen later ook niet. Ik denk aan de charmante Asperge-novelle, een toespraak uit vervlogen tijden van de vrijgezelle burgemeester Esser en twee van de elf door mij geschreven vastenavondtoespraken.

Voor het noodzakelijke naspeuringswerk in familiegeschiedenissen ben ik Peter Fasol erg erkentelijk en ook de collega en vriend van mijn overleden broer Tiny en ook onze huisvriend Henny Mélotte uit Neerpelt. Ger Gubbels heeft zich gebogen over de drukproeven. Voor die vriendendienst is een woord van dank eveneens op zijn plaats.

TEN GELEIDE

Als kind ga ik door de vroege avondnevelen van de beemden in het Dommeldal van Valkenswaard. Na school loop ik er met vriendjes uit de buurt naar toe, achter door de Kromstraat en het Fasollen-paadje. De Brabantse Kempen. Gevoel voor buurtschap. Wandelen met je ouders. Overal een praatje. Contente mensen. Familietrots leer je van je vader. Van je moeder sociale vaardigheid. Ze roept je terug als je de buurvrouw niet groet. De boodschap van vader en moeder herinner ik me elke dag: door integer te zijn en tolerant, vind je waardigheid in je leven. Solidair met mensen waarvoor je verantwoordelijk bent. Zo langzamerhand loop ik nu terug naar de vroege avondnevelen die vanouds ook over de Peelvenen hangen.

 • Maar dit boek moet toch ook gaan over Tilly. Voor wie ik bij haar 65ste verjaardag de 24 rozen van Toon Hermans herschreven heb. Uit Wanssum, gevormd door haar ouders, haar broers en zussen en de Ursulinen van Venray. Gymnasium en Middelbaar Sociale Arbeid. Arbeidsbemiddeling voor opkomende industrieën. Dan twintig jaar naar Brabant. Valkenswaard. Moeder van twee lieverds. Muziek op de muziekschool en bij de Koninklijke Gemengde Zangvereniging De Volharding. Muziekcommissie en Bestuur. Dwarsfluit en blokfluit. Terug in Limburg. Rijksgecommitteerde voor de MEAO in Eindhoven. Beschermvrouwe van brandweervereniging De Alde Poomp. Plaatselijk voorzitter van het Beatrix Fonds en van het Fonds Zomerpostzegels en Ouderenzegels. Dan in Noord- en Midden Limburg van 1989 tot 1999 regio-medewerkster voor het Prinses Beatrix Fonds. Met vele plaatselijke comité’s actieve inzet voor het goede doel. Blokfluitensemble Syrinx. Bridgen en bridge-lerares. Lezingen in caranavalstijd over d’n Onze! Beschermvrouwe van de Kloskemissie. Jaargetijden voor haar familie in Wanssum met een gezellig samenzijn daarna in Horst. Bestuurslid en voorzitter van Probus Horst Sevenum Maasdorpen. Tuinieren en vijf jaar Italiaans. En vooral Oma! Bij haar 65ste krijgt ze het unieke, misschien wel ultieme boekje “OMA”.
 • Toch gaat dit boek, dat niet over haar gaat, ook over haar. Want ook hier geldt: Samen gedaan! Dit boek kan er niet zijn zonder Tilly. Geschreven over ons, voor haar en mijn kleinkinderen. Over onze jaren van een beetje zorg en veel geluk: onze herinneringen aan Valkenswaard, Nistelrode, Abtenau en Horst. Over ons speuren naar vervlogen tijden. Over Erasmus en de Salzburger Festspiele. Wonderlijke belevenissen. Toespraken hebben we vaak vooraf samen even gelezen. Kijken of het gevoel voor de ander en de waardigheid van het leven zichtbaar zijn. Een soort nalatenschap. Met humor die doet monkelen. “Bedankt vur oew schôn weurd”, zeggen de mensen hier. Daarom een geschenk geworden voor onze kleinkinderen, voor de familie en onze vrienden bij mijn 70ste verjaardag.

 

Horst, zomer 2007

 

Deze stukken zijn in 2007 gepubliceerd in de bundel Late Haver.

 

Inhoudsopgave:

BUNDEL MET HERINNERINGEN, OPSTELLEN EN BRIEVEN

VOORWOORD

TEN GELEIDE

1 OVER BRABANT

2 AAN HET WERK

2.1 Late haver

2.2 Kunst en Vliegwerk

2.3 Vorstin en Ridderschap

3 STAMVADERS

3.1 Voorvaders met een oude naam

3.2 Voorouders in Bree

3.3 Heerlijkheden op Venbergen, Klein Wolfslaar en Sweet Home

3.4 Grootouders in Valkenswaard

3.5 Epiloog

4 DE BIJLAGEN

4.1 De oogst van late haver

4.2 Bronnen en naamsvermeldingen

4.3 Paardendekens en sonnetten

COLOFON

 

BRONNEN EN NAAMSVERMELDINGEN

*Familiezegel, in 1983 vorm gegeven door Gérard Obbens van het Hertog Jan College in Valkenswaard en beschreven door Jan Steeghs van Gymnasium Bernrode te Heeswijk. Verificatie door mr. O. Schutte de dato 24.03.1984.

 

 1. Stamboomvaria

*Van den Brandeler P. De wapens van de magistraten der stad Amsterdam sedert 1306 tot 1672. ’s Gravenhage, Van Doorn, 1890. P.93: Wapen van Allerd Dircksz. Fasol. Schepen in 1539. Raad in 1541. Overleden 1545. Begraven in de Oude Kerk van Amsterdam. Ambtswapen op grafsteen 40 (Sint Joriskapel).

*Wagenaar J. Amsterdam (Isaak Tirion) 1760-1768. Register in 13e deel. Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeerinhe. Naamsvermelding Aller Dircksz Fasol.

*Knuttel J. Woordenboek der Nederlandsche Taal, deel III 28ste aflevering. P.4385/6: Annotaties op de naam Fasol: 1. So stryke-baerdende so quam ick in myn fasol (=fatsoen) Brederode 2, 41. 2. Men reegh de Borsjes los om in ’t fasol te raken (=in orde maken).

*Nederlands Adelsboek 51e Jaargang 1958. P.52: Johanna Fasol (dochter van Petrus Johannes Fasol en Johanna Maria van Deventer), als schoonmoeder van Jonkheer August Alexander Gerardus Calixtus de Rotte, geb. 1886.

*Website http://lists.memo.ru/index21.htm. Vermelding Fasol Semen Alekseyevitsj als slachtoffer van het Stalinbewind. Is op zondag 26 september 1937 in Butuvo, Moskou neergeschoten. Hij werd geboren in Volynskaya Guberniya. Volyn lag tot 1939 in Polen, daarna in USSR.

*Carte 1:50.000 Ourthe & Aisne 54-8 NGI Bruxelles. Oude veldnaam “Fasol” tussen Marenne en Menil-Favay (Hotton).

*Arons Louis. Compositie op Fasol, 40 jaar priester 1992.

 

 1. Vroege en Verre Fasollen

*Fasol Th. Was ist Leder? Eine Technologie des Leders. Stuttgart 1954. Mit 59 Ledermustern auf 12 Tafeln.

*Fasol K. ea. Synthese industrieller steuerungen. Wien 1973.

*Fasol Al (*1937). Humor with a Halo. Ohio gesigneerd 1989.

*Fasol-Boltzmann Ilse M, Fasol Gerhard ea. Springer-Verlag 1990. Principien der Naturfilosofi. Lectures 1903-1906.

 

 1. Pennenvruchten Piet en Christien

*Fasol-Lommers MChr. 75 genummerde exemplaren 1997. De Paardendeken. Een kerstlegende uit haar kinderjaren.

*Fasol-Lommers MChr. Dagboeken met 112 gedichten en kleine gebeden:

I 1983-1985 II 1986-1991 III 1985-1991 IV 1988-1990.

 

 1. Vermeldingen André Fasol

*Bluyssen JWM. Installatie nieuwe pastoor in St.Michielsgestel 1970. Geloofsbrieven benoeming A.Fasol.

*HP 12/1983 Verzamelband. Katholieken in de knel. P.6 ev: Pastor Fasol in St.Michielsgestel.

*De Roerom februari 1999 Verzamelband. P.20: Peer Verhoeven over Dré Fasol in St.Michielsgestel.

 

 1. Vermeldingen Wim Fasol

*Frater Licinius ofm.cap (Wim Fasol)1955. Het sociale probleem in Azië en Afrika. Nederlands Tijdschrift voor missiewetenschap 34/1955 Overdruk.

*Kaan RF. Oranje & Indonesië. Album 1971. P.37: Prins Bernhard met Wim Fasol (en Reinolf Botden).

*Brans M. Getuigenverslagen 1984. Overlijden en begrafenis Lici Ginting (Wim Fasol).

*Joosten L e.a. Een vuur in hen ontbrand 2005. P.12: Wim Fasol.

 

 1. Pennenvruchten Romé Fasol

1975

*Fasol B. ea. Hertog-Jan 25 Jaar 1975. P.22 ev: Herinneringen.

1977

*Fasol BGJC. Twee doctoraalscripties KHT 1977. Veranderingen in de beleving van legitimiteit. Medezeggenschap in het vrije ondernemen.

1978

*Fasol B. Inleiding voor sectie planologische juristen NIROV. Brochure 1978.

*Fasol B. ea. Afscheid burgemeester Valkenswaard 1978.

1979

*Fasol B. ea. Installatie burgemeester Valkenswaard 1979.

*Fasol B. Kempendomein De Ghinhoeve, een verkenning. Nota BenW 1979.

1980

*Fasol B. ea. Afscheid wethouder Valkenswaard. Bundel 1980.

1983

*Fasol B. Bundel Nistelrode & Vorstenbosch. Brochure 1983. Inleiding Eerste Bijeenkomst Heemkundekring Nistelrode en Vorstenbosch.

1985

*Fasol B. Bundel Nistelrode & Vorstenbosch. Novelle 1985. Zoete Lieve Gerritje, oftewel zoete lieve Gerritje.

1986

*Fasol B. Bundel Nistelrode & Vorstenbosch. Brochure 1986. Nistelrode, het aanzien waard.

*Fasol B. Bundel Nistelrode & Vorstenbosch. Novelle 1986. De Veerman van Nistelrode.

*Fasol B. ea. Bundel Nistelrode & Vorstenbosch. Brochure 1986. De Zuidoost Molukkers in Nistelrode.

1987

*Fasol B. Bundel Nistelrode & Vorstenbosch. Brochure 1987. Nistelrode en Vorstenbosch tussen Maasland en Meijerij. Waarin P.13: Piet Mondriaan.

*Fasol B. Bundel Nistelrode & Vorstenbosch. Brochure 1987. Vorstenbosch, dè akkedeert goed!

1988

*Fasol B. ea. Afscheid burgemeester Nistelrode. Bundel 1988.

1992

*Fasol B. (tekst) Tilly (voordracht). Elf Klos-lezingen (1992-2005).

1994

*Mientjes Twan. Dagblad voor Noord-Limburg pag.14 dinsdag 7 juni 1994. Diplomaat-projectleider Fasol maakt flink werk van EU-program. Opmars van agrarisch Horst. Aanleiding Fasol B.1994: Nota Plankgas voor Agribusiness Projectenboek met bijlagen. EU doelstelling 5B. Horst 28.02.1994.

*Fasol B. Luide klonk uw geestdrift. Aspergerie 1994.

1995

*Fasol B. Een Asperge-Romance. Novelle 1995. Het “bosje asperges 1880” van Edouard Manet (1832-1883).

*Fasol B. ea. In Dulci Jubilo. Rotaryclub 1995. Ten geleide (over Tilly).

1996

*Offermans J ea. Ontgonnen Verleden. Opstellen over de geschiedenis van Zuid-Limburg aan Louis Augustus 1996 P.5: Voorwoord van de voorzitter LGOG.

*Schatorjé J ea. Huis ter Horst 1996. P.5: Voorwoord, waarin “de foto op Schloss Westerholt”.

*Fasol B. De Peellkabouters van Horst. Kunst voor Kinderen 1996.

1997

*Van Nunen P. Toeren, de Noord-Limburgse vrouwenmuts (1700-1945) 1997. P.1 ev: Ten Geleide (waarin Ans van den Bosch).

*Theunissen E. ea. Een boek vol vrienden. OCE NV 1997. P.36: Fasol B. Holes in one !

1998

*Berkvens A. Rechtshistorische Opstellen aan prof. Mr. A.Fl. Gehlen 1998. P.5-6: Ten Geleide van de voorzitter LGOG.

*Fasol B. De Peelkabouters van Horst. Novelle 1998.

1999

*Fasol B. De Maasgouw 118/4/1999. P.227 ev Afscheid voorzitter LGOG 29 mei 1999.

*Fasol B. Afscheidstoespraak. 100 genummerde exemplaren 1999. Steen zijn of cement. Op P.11 Het koninklijk wuiven.

*Fasol B. Teksten voor Rotary Horst Sevenum Maasdorpen. Ladies Nights. In 1999: Collegium Augustinianum Gaesdonck. In 2000: De Wieger, een rode draad naar de Medicus Pictor. In 2001: Een dagje Venlo. Festina lente, cauta fac omnia mente!

2000

*Peterink G. ea. De Rooyse Wissel. Openheid binnen geslotenheid 2000. P.12 en 14: Voorzitter Raad van Toezicht bij opening door minister Korthals.

2001

*Fasol B. ea. 500 Jaar op de schuttersweide 2001

*Fasol B. Ja, wij zèn den Adjudantenbond. Een strijdbaar manifest 2001.

2003

*Fasol B. Beeldenroute Horst aan de Maas 2003. Met 13 bronsjes van Joep Nicolas van Ronckenstein.

2004

*Van Nunen P. Een spannende speurtocht tussen Peel en Maas 2004. P.5: Voorwoord, waarin “het schilderij” van Graaf Westerholt.

2005

*Fasol B. Op zoek naar de geluksbelofte van kabouter Wijsneus. Novelle 2005.

 

 1. Pennenvruchten Peter en Anja Fasol

*Fasol B. Dagboek voor Peter Fasol (1968-1981) 1981.

*Fasol P. ea. Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap. Stichting Bibliographia Neerlandica 1993 2de druk.

*Fasol P. Doctoraalscriptie RUU 1994. De Nederlands-Belgische betrekkingen en de Belgische staathervormingen.

*Fasol PWH (red.). De toekomst van het Nederlands in de Europese Unie. Nederlandse Taalunie 1994.

*Fasol P. ea. Wegwijs in Europa. Nederland en Europese subsidies in vogelvlucht. Europees Parlement 1995. Publicatie in opdracht van Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten.

*Fasol P. ea. Zwartboek NVB. Voorwoord van Pim Fortuyn 1996 en 1997.

*Fasol P. ea. De Belastingbetaler, diverse artikelen in dit tijdschrift gedurende 1996-1997.

*Fasol P. en Fasol C. Lof der Zotheid. Uitgave bij 65ste verjaardag papa. Unicum 2002.

*De Wind A. Philadelphia. Afstudeerscriptie Bestuurskunden HBO 1995.

*De Wind A. Philadephia Plein 40 jaar 1996. P 28 ev: Love letters Anja en haar broer. Foto ook met Carola.

 

 1. Pennenvruchten Carola Fasol

*Fasol B. Dagboek voor Carola Fasol (1970-1985) 1985.

*Fasol C. Boekje over mezelf (14 jaar oud). Unicum 1985.

*Fasol C. Stageverslag KUN 1994. Gemeenten in het knooppunt Arnhem-Nijmegen.

*Fasol C. Doctoraalscriptie KUN 1995. Bestuurlijke vernieuwing in stedelijke gebieden.

*Fasol C. Afstudeerscriptie Bestuursacademie 2001. Samenwerking Sociale Zaken Gemeenten op Grootenmond.

*Fasol C. Oma. Uitgave bij 65ste verjaardag oma. Unicum 2004.

*Fasol C. Advent – Het feest van Kerstmis. Unicum 2005.

*Fasol C. Een Warm Nest. De familie van Els in 1998.

 

 1. Biografische gegevens Tilly en Romé Fasol

*Van Els P. Oorlogs Dagboek Wanssum 1945. Handgeschreven ervaringen, eindigend met de komst van Laura Fasol.

*Pieter van der Meer de Walcheren. Alles is liefde 1961. Met opdracht.

*Gemeente Wanssum. Huwelijksboekje 22 september 1967. Fasol Borromeus en Van Els Mathilda. Kerkelijk op 30 september 1967 door Fasol Andreas. Getekend door Jean Slots, pastoor.

*Van Els C (petekind). Een Zomerzotheid 1979. Vakantiedagboek Abtenau.

*Key R. Onze Drent met stamboom Joeske 1981.

*De Volharding 125 Jaar 1984. P.31 en 38: leden muziekcommissie 1973-1979. P.37: Groepsfoto. Tilly 3e van rechts. P.39: 2e en 3e kolom: Aftreden mw Fasol en haar afscheidsgeschenk 1981.

*Van Els Jean e.a. Oud Wanssum en Geijsteren op de foto! Ongenummerd 1986. In 1931 Kerkbestuur met Piet van Els. In 1936 Familie Van Els-Gravendyck. In 1937 Kerkelijk Zangkoor met Piet van Els. In 1939 Fanfare met bestuur (P. van Els).

*Derix J. Met de boeren bij de tijd 1990. P.111: Wanssum en PJ van Els.

*Van Els C (petekind). Proefschrift RUL 1990. Studies on minor alloantigen immunity.

*Brouwer R. Hertog-Jan College (1950-1990) 1990. P.141: Romé Fasol (1958) Burgemeester van Horst (waarin: de korte broek van de president-curator en te paard de aula binnen). P.217: Zitting afscheid rector Jo Weenen. P.238: Missieclub. P.251: Culurele ontmoetingen. P.282: Leden Curatorium. P.296: Muurschildering Hans Truijen.

*Het Dagblad over Noord-Limburg (1985-1990) Venlo 1990. P.122: Installatie burgemeester Horst. P.164: Huldiging Sjaak van der Sterre. Bij de première van de Zwarte Plak.

*De Koningh Tj. e.a. Ordening van besluitvorming over de Ruimte 1985. Vakgroep Bestuursrecht RUG. Kluwer. P.143: Case-study Nistelrode. P.151: Voorwaardenbeleid afvalverwerking. P.161: Recapitulatie (daadkrachtig bestuur). P.182: Persoonsgebonden factoren.

*Van der Knaap J. e.a. Lessen van eigen bodem 1986. Vakgroep Bestuursrecht RUG. Kluwer. P.112: Afvalverwerking portefeuille burgemeester. P.148: Strategieën van consensusvorming. Positie burgemeester.

*Naumov Vladimir. Russisch minister van Landbouw onder Gorbatchov. Kremlin, boek met handgeschreven opdracht voor burgemeester Horst.1988.

*Van Lieshout J. En de boer hij gardeniert voort… 1991. P.353: Burgemeester bij ambtsaanvaarding prof. Van Griensven. P.368: Gij zult geen agribusiness begeren die een ander toebehoort. P.387: AOC vestiging slechts etiket. Het gaat om inhoud.

*Derix L. Oud Horst in het Nieuws 1991-1997. P.142 Deel 2: Johanna Rutten bij Henri Tacken. P.232 ev Deel 4: Ontvangst Dendermonde in Horst. P.137 Deel 8: Burgemeester bij afscheid zusters Meterik.

*Venner G. Verslag over 1991. LGOG 1992. P.321: Verkiezing van de voorzitter LGOG.

*Wrona Tadeusz. Burgemeester van Czestochowa 1994. Jasna Góra, boek met handgeschreven opdracht voor burgemeester Horst.

*Hendriks K. Eer de Rondweg Nistelrode “rond” was 1997. P.9, 11, 28-33, 42-47, 64, 109: Bijdragen voor de totstandkoming van de A50.

*Wetemans M. Gedenkboek Tilly en Romé 25 Jaar 1992.

*Liber Decorationis met zilveren penning 1998. Gelukwensen bij de benoeming tot Ridder Oranje-Nassau.

*Rambout J e.a. De Prijs der Asperges 1998. P.75: Juryrapport. P.77: de voorzitter van de Aspergerie.

*Van Teng J. De Pielkebouters ván Hors 1998.

*Dossier repliek op kerkelijke richtlijnen en gesprek daarover met bisschop Wiertz op 19 oktober 1998.

*Moorman W. Horster Historiën V 1999. Hoofdstuk 1: Een schets van overheidsdienaar Romé Fasol.

*Priester M. Horster Historiën V 1999. Hoofdstuk 12: Over de kabouters uit de Peel. Een volkskundige benadering.

*Joosten M, Marie-Anne e.a. Paljas presenteert… Met Wijsneuzenlied (CD) 1999.

*Moorman W. Gelders Overkwartier 1999. Ik kan er geen paard van maken. P.76: Toon Roosenburg. Bronzen kunstwerk de Drie Gratiën 1999. In de Kasteelse Bossen onthuld door de burgemeester bij zijn afscheid. P.79 ev: Joep Nicolas. De Peelkabouters van Horst 1998.

*De Groot P. ea. De Ethiek van besturen in de Zorg 2000. P.37: Slotwoord B.Fasol, scheidend voorzitter Vincent van Gogh Instituut.

*Herberg De Morgenstond. Peelkaboutermenu. Snitzel Romeeke etc. 2002.

*Gemeente Horst. Kalender met foto Tilly en Romé. Week 9 februari 2003.

*Gehlen A.Fl. Horster Historiën VI 2003. Hoofdstuk 3: De invoering van het Franse notariaat in het kanton Horst. Opgedragen aan drs. BGJC Fasol, oud-burgemeester van Horst, oud-voorzitter en erelid van het LGOG.

*Rabobank Nederland. Rapport werkgroep Lokaal Bestuur 2003. Leden maken het verschil. P.53: samenstelling van de commissie.

*Waterkwaliteit in geuren en kleuren. ZL 2003. P.78: Zittingsperioden 1985-1990, 1991, 1995, 1995-2000. Lid DB 1992-1995.

*Van Teng J. Limburgkalender DOL waek 29 Juulie 2005. D’r waas ‘s…

 

 1. Tijdschriften in Verzamelband (Biografische gegevens 1981-2005)

*Maasland Onder Dak 8/1/1981. P.3 ev:Belangrijke rol voor Maasland in de hele regio.

*De Roerom Jaargang 1987/1988. P.2: Lid stichtingsbestuur De Roerom bij oprichting.

*NBKS 1988 Wat doen wij voor U. P.2 en 3: foto in het Markiezenhof.

*Revu 4 februari 1988. P.13 ev: Karel Glastra van Loon: Moord in Nistelrode 23.01.1988.

*Rabobank Maashorst Jaarverslag 1988. P.9: Nieuwbouw.

*De Gemeentestem 6914/141/1991. P.36: Jurisprudentie in Verweer inzake Oostelijke Verkeersomlegging.

*Limburg Management 3/1/1991. P.55: 5×5 Vragen.

*Limburg Management 8/4/1996. P.20 ev: Maashorst moet het Aalsmeer worden van het Zuiden.

*Limburg International 17/03/1996. P.30: Prix d’Asperge.

*Limburg International 18/03/1997. P.33 Deuxième Service: Prix de l’Asperge.

*Waterwerk 3/1/1997. P.5 Tijdelijk voorzitter Fasol.

*WPM Jaarverslag 1997. P.17: foto DB.

*LWV Jaarverslag 1997. P.19: foto leden commissie Cohen. P.50: werkgroep Bedrijfsleven-Overheid.

*Prinses Beatrix Fonds Jaarverslag 1997. P.39: Naamsvermelding Tilly Fasol.

*Dynamisch Platteland 02.01.1998. P.2: Symposium met Peter Neessen.

*Nieuwsbrief TBS 1/1998. P.4: Organisatie-ontwikkeling.

*Limburg International 19/03/1998. P.34 ev: The Rite of Spring (waarin verwijzing naar Quintilian).

*De Algemeente april 1998. Voorblad en p.16 ev: burgemeester in Russisch Dagblad.

*NG Magazine 52/6/1998. P.18: Wageningen van het Zuiden in herindeling.

*Impressie VVGI 35/10/1998. P.1: Einde gedelegeerd toezicht.

*De Bron ZL 4/1999. P.18 ev: Come-back voor Fasol.

*Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 25/4/1999. P.99 ev: Viering zilveren jubileum Sectie Genealogie.

*Ach Lieve Tijd 8/2006 Heren en Regenten. P.197: Burgemeester met Koningin op 24 augustus1999.

*De Maasgouw118, 1999-4. P.227-232: Toespraak scheidende voorzitter LGOG.

*Impressie VVGI 36/20/1999. P.1: Willem Verhoeven hoogleraar.

*Infospecial Mensana november 1999. P.6 Mensana is een logische stap.

*De Algemeente december 1999. P.14: Ten Afscheid.

*Maashorst Magazine 2/1/2000. P.8. Een hernieuwde kennismaking.

*Nieuwsbrief Papyrus 1/27/2000. P.6 ev: De stresspijntjes zijn aan het verdwijnen.

*Nieuwsbrief TBS 6/2000. P.2 ev: Basisinfo.

*Reilen & Veilen januari 2000. P.20 Food & Future.

*Zelfportret VVGI 1/3/2000. P.6 : Afscheid van een voorzitter.

*WPM Jaarverlag 2000. P.40: Commissies van Advies, Bestuursleden en DB.

*Focus op Venlo 1/2/2001. Voorblad en p.1 ev: Discussieavond A74, experiment geslaagd.

*Dynamisch Platteland 03.04.2002. P.8: Professionalisering komt platteland ten goede.

*Bank & Bestuurder 12.02.2003 Thema Lokaal Bestuur. P.10: Partnership opnieuw gewogen.

*Rabo, samen op weg naar de nieuwe Rabobank Maashorst. P.2: Nieuw bestuursmodel.

*Gäste Journal 28/401 – 10.09.2005. P.14: Ehrung 30 Jahre in Abtenau.

*Dynamisch Horst aan de Maas 1/2005. P.6 ev: Een sprookje dat werkelijkheid werd. P.17: Honderdjarige bank volop in beweging.

*Limburgs Milieu 4/19/2005. P.17: Wat zit er toch in dat rode koffertje.

 

Idem 10: Over André Fasol

*HP 12/1983 Katholieken in de knel. P.6 ev: Pastor Fasol in St.Michielsgestel.

*De Roerom februari 1999. P.20: Peer Verhoeven over Dré Fasol in St.Michielsgestel.

 

 1. Algemene Bronnen

*De Groot I. O.praem. Analecta Praem. Abbatia Averbodiensis 1957. P.302-317: De Watermolen van Venbergen en andere molens van Abdij Postel.

*Panken PN. Beschrijving van Bergeijk 1900.

*Wattel HMJ. Het burgerlijk recht voor iederee 1916. Spiegelblad waarop verklarende aantekening (opa W.Lommers).

*Maes SF en Dreesen J. Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree 1946. De Geschiedenis van Bree. Zie verwijzingen naar geslacht Fasol.

*Coolen Antoon. Dorp aan de rivier. 1960. Met brief aan mevrouw E. van Best-Wiegersma.

*Coolen Antoon. De drie gebroeders. 1962.

*Van Oorschot JMP. Vorstelijke Vliegers en Valkenswaardse Valkeniers. 1974. Zie Valkeniersgeslacht Bekkers.

*Bots JJWM en Mélotte HEM. Van Wedert tot Valkenswaard 1977.P.66 ev: Het Dorp (waarin Cromstraet). P.75: Venbergse Molen. Andries, Martinus en Jan Loos. P.193: Naamstelling Fasol vanaf 1798. P.206: Valkenier Karel Mollen. P.212-213: Reclame schoenfabriek Fasol. P.224: Sigarenfabriek Kromstraat 4. P.291: Borgstelling door A.Fasol. Voor bouw nieuw postkantoor Leenderweg door aannemer J.v.Dooren. P.317: Herberg en logement De Posthoorn.

*Whittaker Mark. Despite Anything 2004. Zoon van Hilde en George.

*Van de Wiel e.a. Dommelen ’t is mer dè ge ’t weet…1980. P.5: Fasol H. Dan worde stiekum oud. P.42: Vondsten kerk Kerkakkers. P.107: Schildersbedrijf Peter Fasol. P.117: Societeit met Bernhard Fasol. P.119: Café Bernhard Fasol. P.126: Romé Fasol met mulder Dommelsemolen. P.205: Initiatief Commissie De Belleman Dommelen. P.207: Fasol H. ’t is mer dè ge ‘t weet…

*Wie is Wie in Nederland (1984-1988) 1984. P.364: Fasol.

*Peeters H. Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree 1985. Het Kanton Bree tijdens de Franse Revolutie. Zie verwijzingen naar geslacht Fasol.

*Mélotte H. Stichting Brabants Heem 1979. Noordbrabantse Plaatsnamen: Valkenswaard. Veldnamen: Klotkuil, Kromstraat pag.177, Fasollepaaike, Paradijs P.209, Posthoorn, Venbergsemolen P.252

*Bots JJWM. Valkenswaard. Momenten uit heden en verleden 1987. P.182: Venbergen. Molen en Molenhuis. P.187: Mijn bidnonnen. P.197: mijn lagere school. P.240: Huize Fasol (Breevaart).

*Encyclopedie van Noord-Brabant 1985. P.45 G-L: Gerritje, zoete lieve. Uit Nistelrode?

*Feestbundel Bernrode (1886-1986) 1986. P.8: Naamsvermelding Peter en Carola Fasol.

*Gedenkboek Gymnasium Bernrode: Omkijken en Doorgaan 1986. P.243: Foto en namen Curatorium.

*Heemkundekring. Nisseroi… Witte dè nog? 1994. P.175, 178, 179, 185: Foto’s.

*Giebels LJ. Beel, van vazal tot onderkoning 1995. Pg.XVIII: Kwartierstaat Beel-Rutten.

*Kraaypoel D. Han van Meegeren 1889-1947. 1996.

*Hoogbergen Theo. H.Wiegersma, medicus-pictor 1891-1969. 1997. P.47.

*Gemeente Horst. Gemeentegids. Omslag en voorwoord. 1998.

 

Noot:

*Onvermeld zijn de bundels en krantenberichten in archief.

*Evenzeer zijn niet vermeld de videobanden en geluidstapes in archief (met o.a. de stem van opa PC Fasol).

 

COLOFON

Omslag

De omslag met Pieter Bruegels “aestas” stamt uit de catalogus “Bruegel, een dynastie van schilders”, in 1980 uitgegeven ter gelegenheid van de viering van 150 jaar België. Aestas, de zomer, werd in 1568 getekend met pen in bruin (220 x 286 mm). De prent is een ontwerp, ze maakt deel uit van een serie met vier jaargetijden. Lente en zomer werden getekend door Pieter Bruegel. Herfst en winter door Hans Bol. De drie zomermaanden worden links voorgesteld met fruitoogst, met hooioogst op de achtergrond en rechts met graanoogst. In opschriften worden de vier jaargetijden vergeleken met de levensfasen van de mens.

De prent spreekt tot de verbeelding. De Zuid-Nederlandse kunstenaar, wellicht afkomstig uit de omgeving van Bree (Grote en Kleine Brogel) die in zijn geboorteland de vaak voorkomende laag ingesnoerde kerktorens kende, alsook de eenvoud van het leven op het platteland met de verwijzing naar de levensfasen. En misschien ook de late haver, waarvoor de zomer de eerste rijping biedt.

Uitgave

Deze uitgave, geschreven voor de nagedachtenis van mijn ouders en opgedragen aan onze kleinkinderen, werd AD 2007 gedrukt bij Drukkerij Van Lieshout in Horst. De eerste 100 genummerde en gesigneerde exemplaren werden digitaal gedrukt op 135 grams Silver Image Matt bij vanlieshout ontwerp+druk in Horst AD 2007 en aangeboden aan familie en vrienden ter gelegenheid van mijn 70ste verjaardag op 20 september. Het tweede 100-tal is beschikbaar voor geïnteresseerden.

Ga naar: Proloog in de Kromstraat

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.