Het in stand houden van fasol.nl kost tijd en inspanning. Maar er zijn ook kosten mee gemoeid, zoals voor hosting en ontwikkelkosten. 

Donatie

Als je fasol.nl waardeert, kun je dat laten merken door het doen van een financiële bijdrage. Elk bedrag is welkom!

Je kunt je bijdrage overmaken door een bedrag te storten op rekeningnummer NL30ABNA0555485943 ten name van P. Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.

Sponsoring

We stellen het op prijs als je de website wilt sponsoren! Het logo of de bedrijfsnaam wordt dan op de website vermeld. Neem in dat geval even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Alvast bedankt!

Samenwerking

Een andere vorm van samenwerking is bijvoorbeeld Gastbloggen.

Heb je een leuk idee voor samenwerking? Ik hoor het graag.

Bereik

  • 3.500 unieke bezoekers per maand (berekend over 2019). Meer gegevens uit Google Analytics op aanvraag beschikbaar.
  • Overig bereik: Nieuwsbrief 1.600 abonnees – Twitter 2.700 volgers – Facebook: 440 abonnees.

Voorwaarden

  • Transparantie. Ik vermeld altijd dat het een samenwerking is.
  • Objectief. Ik neem een eerlijk standpunt in bij het schrijven over een product of dienst.
  • Passend. De samenwerking moet passen binnen de onderwerpen en doelgroep van fasol.nl.