Onderstaande tekst verscheen in ‘Leven in Valkenswaard’.

Piet Fasol wordt als zoon van André Fasol – schoenfabrikant en armenmeester – en Johanna Loos – van de Venbergse Molen – op 26 mei 1890 aan het Florapark in Valkenswaard geboren. Hij kiest voor het onderwijs op advies van Hendrik Snellens, hoofd van de openbare school aan de Dommelseweg.

Zo geschiedt. Op 1 mei 1912 haalt Piet zijn onderwijzersakte  in Venlo en op 3 juni van dat jaar benoemt het gemeentebestuur hem tot onderwijzer aan de openbare school. Hij haalt zijn akte als hoofdonderwijzer te Breda op 16 juli 1921.

Piet Fasol heeft ambitie: hij volgt in 1924 een opleiding tot land- en tuinbouwonderwijzer te ’s-Hertogenbosch. Samen met zijn cursisten wordt hij dan ook in de crisistijd betrokken bij de aanleg van het Leenderbos.In 1927 gaat de openbare school verder als katholieke school. De leiding van de school komt in handen van de Broeders uit Dongen. Piet Fasol blijft tot 1938 verbonden aan deze school. Er blijven twee leken-leerkrachten werken; naast Piet is dat Jan de Natris. Broeder Crescentianus, het schoolhoofd, laat hen echter duidelijk merken dat zijn voorkeur uitgaat naar onderwijs met broeders.

Op 1 maart 1938 wordt Piet Fasol benoemd als hoofd van de openbare school aan de Kromstraat. Een opvallende keuze omdat hij eigenlijk als tweede op de voordracht staat.

Piet Fasol is overtuigd katholiek en actief in parochie en samenleving. Zo is hij vele jaren secretaris van het Wit-Gele Kruis en in 1920-1921 bijvoorbeeld bestuurslid van voetbalvereniging De Valk.

Hij leidt de school op integere wijze door de Tweede Wereldoorlog. Op 2 mei 1952 wordt zijn 40-jarig onderwijsjubileum uitbundig gevierd en per 1 september 1956 volgt eervol ontslag wegens pensionering. Het gemeentebestuur biedt hem bij die gelegenheid een merkwaardig cadeau aan: één kist sigaren per kwartaal gedurende vijf jaren!  Piet Fasol – de man bij wie generaties Valkenswaardenaren in de klas hebben gezeten – overlijdt op 22 april 1961.

Ga naar: De stem van mijn opa

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.