“Leef alsof je morgen zult sterven

Studeer alsof je altijd zult leven”

 

Desiderius Erasmus in Het boek tegen de barbarij 

De opening op 7 november 1987 van een tentoonstelling van Brabantse kunstenaars in het Markiezenhof en de balans van een 5 jaar jonge NBKS. Toespraak van de voorzitter.

 

Mevrouw de Gedeputeerde,

zeer geachte dames en heren.

 

Met veel voldoening stelt het bestuur van de NBKS vast dat de derde tentoonstelling, die wij hebben georganiseerd over de ontwikkelingen in de naoorlogse kunst van deze provincie, begint waar de vorige is opgehouden. Aldus de draad oppakkend en de belofte inlossend welke wij deden aan het begin van onze werkzaamheden in 1982. Veel deugd doet het nu ook dat acht van de tien kunstenaars die vandaag hun werk voor ons exposeren, dit ook deden op onze eerste tentoonstelling in 1983. Toen toonden wij werken uit de provinciale kunstaankopen ter gelegenheid van het afscheid van Jan van der Harten als Commissaris der Koningin in deze provincie. Tevens om daarmee voor de buitenwacht het moment te markeren dat de NBKS er was!

Vijf jaar NBKS

Sedertdien heeft er, behalve de vier grote overzichtstentoonstellingen, menig kunstevenement in het Brabantse plaatsgevonden. Voortbouwend overigens op wat er reeds was. Met genoegen noem ik in dit verband bijvoorbeeld HEBE ( u wel bekend hier), de Brabant Biënnales en de vele tentoonstellingen, advisering, bemiddeling en overige activiteiten vanuit ons fraaie huis in Oirschot.

Vijf jaar NBKS. Voor onze activiteiten een lustrum. Daarover geen feestgedruis, maar voor het opmaken van de balans een prima gelegenheid. Tevens een moment van oriëntatie op de toekomst. Zeker zal verdere uitbouw van onze activiteit plaatsvinden. Betere naamsbekendheid in den lande. We mogen er zijn. Voor geen randstad beducht! Maar vooral er te zijn voor de Brabantse gewesten. Steun te bieden aan onze kunstenaars en kunstenaressen. Steunpunt van beleid van de provincie en haar bestuurderen.

Kompaan voor allen die de zaak der kunst willen dienen. En daarbij sluit ik in onze provincie geen enkel kunstbedrijf uit. Niet het in fraai herfstlicht geopende Noord-Brabants Museum. Geen stedelijke dienst. Noch de kleine grote gemeente zoals Vessem er een was in dit jubileumjaar. Kompaan voor allen. Maae in eigenheid en herkenbaar.

Marketing en kunst

Een tweede overweging mijnerzijds richt zich op nieuwe marktsegmenten. Nu de traditionele kunstaankopen bij de gemeenten, gelet op hun financiële posities, wellicht geen verdere groei meer tonen, dient de NBKS voor onze kunstenaars entree in het bedrijfsleven te verkrijgen. Meer althans dan in het verleden. Traditioneel ambachtelijk of high tech: de Brabantse industrie moet en zal worden benaderd met betrekking tot promotion van Brabantse kunst. Voor de ondernemer dient het een deel te worden van zijn marketing mix. Voor ons de uitdaging om de openbare bereikbaarheid van kunst te vergroten. Gesprekken daarover heeft ons bestuur gevoerd met de provincie, de voorzitter van de WOC en de directeur van het ETIN.

Joke Valentijn

Graag dank ik allen die het mogelijk maakten dat deze tentoonstelling kon worden gerealiseerd. Niet in het minst bedank ik ook onze medewerkers en medewerksters van de NBKS. Normaal gesproken staat hier in mijn plaats Joke Valentijn, die steeds weer allen dankt. Vandaag mag ik dat doen. En niet zonder reden. Ik wil eens speciaal van bestuurszijde in het openbaar Joke bedanken voor al haar werk voor de NBKS. Ook dat mag na vijf jaar zeker eens gezegd worden!

Tenslotte dank ook aan de bruikleengevers. En vooral aan de tien exposerende kunstenaars zelf. Zij hebben alle medewerkenden steeds gastvrij ontvangen. Door het kritisch lezen van de interviews en het uitzoeken en afstaan van hun werken, hielpen ze zelf mee de tentoonstelling en catalogus op een zo goed mogelijk niveau te brengen.

Om hen is het begonnen. Gelukgewenst met uw expositie. Moge het Brabant goed doen!

 

Herinneringen:

  • Mede-oprichter en secretaris van de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting NBKS, gevestigd in het oude Raadhuis van Oirschot –thans in Breda- (21.04.1982 – 08.09.1986). Voorzitter (09.09.1986 – 16.05.1988) tot aan zijn benoeming in Horst.
  • Bezoek Documenta 7 in Kassel (26.08.1982).
  • Tentoonstelling van tien exposanten in het Markiezenhof, waaronder Peter John Voormey.
  • Ten afscheid: Als voorzitter NBKS (wegens vertrek naar Limburg), een driekleuren ets (aquatint) in geel, rood en zwart. Gesigneerd met: jusqu’à láutre côté de mon ancien ami JD 7/12 1973. Alsmede de door Ad Willemen gesigneerde monografie NBKS 1986-1987.
  • Bij ons vertrek uit Brabant sloot de gemeente Nistelrode zich aan bij de NBKS, door het schenken van een album met zes werken van kunstenaars (grafiek en zeefdrukwerk), gesigneerd en voorzien van een monografie.

 

Dit artikel is onderdeel van de in 2007 gepubliceerde bundel Late Haver.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.