To the memory of Colonel Archibald Fletcher OBE

Bij de hedendaagse viering van de bevrijding van Horst, nu 75 jaar geleden, beraadde ik mij om herinneringen bij de 50ste herdenking nog eens te releveren. Een comité onder leiding van Jan Timmerhuis en Piet van Nunen organiseerden herdenkingen in ’t Gasthoês (zaterdag 26 november 1994) en de dekenale kerk (zondag 27 november 1994). Oud-strijders werden ontvangen in het gemeentehuis. De bijeenkomst in ’t Gasthoês werd bijgewoond door de gouverneur van Limburg, de heer Berend Jan van Voorst tot Voorst.

Oud-strijders

Mijn toespraak tot onze Britse eregasten in ’t Gasthoês, gedeeltelijk in de Engelse taal, refereerde aan de in de maand mei overleden dichter Lucebert. Zijn dichtregel ‘Alles van waarde is weerloos’ was uitgangspunt voor de overweging ‘Vrijheid is weerloos’.

In de dekenale kerk spreek ik een overweging uit over de radeloosheid van de gevallenen met verwijzingen naar Erich Maria Remarque’s boek ‘Im Westen nichts neues’.

Bij de ontvangst ten gemeentehuize richtte ik mij speciaal tot de oud-strijders uit Engeland en Schotland. Die martiaal groetend en waardig in hun jaren, nog steeds doordrongen waren van hun roeping Europa te willen bevrijden. Zij tekenden het Horster Ereboek.Zilveren bevrijdingsschaal

Kolonel Archie Fletcher van de Scots Guards sprak een dankwoord en bood mij een zilveren bevrijdingsschaal aan. Zeer bijzonder vanwege de gravure waarop ‘zijn tank’ was afgebeeld compleet met bataljonskenmerk en tanknummer. Zo was hij over de Griendtsveense weg het Horster marktplein opgereden. Ik dankte de kolonel en vroeg hem of dit geschenk niet te kostbaar was. Hij antwoordde: “Zeker niet, u moest eens weten wat wij allemaal moesten beschieten en beschadigen om u te kunnen bevrijden!” Ik heb de bevrijdingsschaal In de vitrine geplaatst, in de hal van het gemeentehuis. Tijdens mijn ambtsperiode heeft dit emotionele teken van verbondenheid daar te pronken gestaan.

Als dank van het gemeentebestuur schonk ik hem een koperen kandelaar met gemeentewapen en de inscriptie: ‘The Light of Freedom’. De kandelaar heeft tot zijn dood op zijn werktafel in Argyll gestaan. Nu staat deze herinnering op het bureau van zijn zoon, zoals mevrouw Helen Fletcher mij in haar brief van 13 november 1997 berichtte.

Onvindbaar

En bij de 75ste herdenking wilde ik, behalve de dankbrief van kolonel Fletcher, ook een foto van de zilveren bevrijdingsschaal, aan dit bericht toevoegen. Ik heb mij gemeld ten gemeentehuize om een goede foto te kunnen maken. De schaal bleek helaas onvindbaar. Ik blijf hopen op het bericht dat dit zilveren eerbetoon van The Scots Guards voor het collectieve geheugen van onze inwoners bewaard gebleven is.

Romé Fasol
Oud-burgemeester

 

Bronnen:

www.Fasol.nl: 50-jaar-bevrijd
Horster Vertellingen “Late Haver” pagina 60/61, door Romé Fasol
Brief van Colonel Archibald Fletcher OBE van 1 december 1994
Brief met condoleance aan mevr. Helen Fletcher van 13 november 1997
Brief van Helen Fletcher van 23 november 1997

Ga naar: Dorp aan de frontlinie

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.