Op 16 september 2005 werd de gerenoveerde Mèrthal geopend. De aanbieding van het feestgeschenk aan de Horster gemeenschap geschiedde door Rabobankvoorzitter drs. B. Fasol.

 

Zeer geachte heer Gouverneur,

leden van het College van Burgemeester en Wethouders,geachte aanwezigen, dames en heren.

 

Het is nu 68 jaren geleden dat de vroede vaderen van de voormalige gemeente Horst met vertegenwoordigers van de Boerenbond en de Jonge Boeren in de plaatselijke Harmoniezaal bijeen kwamen. Ze trokken in optocht, onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie, richting bouwplaats van de toekomstige Mèrthal. Het was een fraaie najaarsdag. En de kermis rond de dekenale kerk draaide ook toen op volle toeren. Burgemeester Van Grunsven, zoals het hoort in slipjas en met ambtsketen omhangen, metselt een steen in. Zijn naam wordt in hardsteen vereeuwigd. Dat waren nog eens tijden! De burgemeester voorspelde dat de veemarkt en de samenwerking van de initiatiefnemers, van historische betekenis zou zijn voor Horst en de wijde omgeving. Op 23 september werd de eerste steen geplaatst en op 4 december van hetzelfde jaar 1937 opende hij de Mèrthal. Met 3500 aanwezigen mag je de belangstelling overweldigend noemen. Maar liefst 200 personen mochten op de koffietafel blijven.

Dit alles lees ik in deel 4 van “Oud Horst in het Nieuws”. Het heeft mij bijzonder deugd gedaan dat tijdens acties voor de Mèrthal, ik van burgemeester Frissen vernam dat de Mèrthal een gebouw is van monumentale waarde. Zoals de Mèrthal ben ikzelf, met dank aan mijn vader en moeder, ook van het bouwjaar 1937. De monumentale waarde onderschrijf ik derhalve van harte! Maar wie nu het resultaat van de initiatiefnemers tot behoud van deze hal beziet, kan niet anders dan bewondering hebben. Voor hun doorzettingsvermogen en verbeeldingskracht. Wat in de jaren van burgemeester Van Grunsven nog geen agribusiness of Horst Promotion heette – maar wel was – is een inspiratiebron gebleven voor onze gemeente en inderdaad: de wijde omgeving.

Dames en heren.

Ook de plaatselijke Rabobanken zijn, naast andere dienstverleners, al die jaren voor soortgelijke doelstellingen in de weer geweest. Op de vooravond van de viering van het 100-jarig bestaan van onze bank, is het goed stil te staan bij de initiatieven van onze voorvaderen. En zoals uw gemeentebestuur, de ondernemers en het verenigingsleven, zal Rabobank Maashorst zich ook in de toekomst blijven inzetten voor de vitaliteit van onze gemeenschappen. De media hebben u recent uitvoerig bericht over de instelling van een Maashorstfonds. Hieruit zal jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld worden, voor innovatieve en duurzame initiatieven van inwoners uit dit werkgebied. Naast deze € 100.000 geeft Rabobank Maashorst elk jaar nog eens een vrijwel even groot geldbedrag uit als sponsorgeld aan verenigingen en instellingen. Met ons eeuwfeest in het vooruitzicht, voegen wij daaraan dit jaar nog een feestgave toe voor de gerenoveerde Mèrthal. Zo toont onze bank ook in de toekomst op coöperatieve wijze midden in de samenleving te willen blijven staan.

Op onze honderdste verjaardag spiegelen wij ons graag aan deze schitterende plaats van samenkomst. In een vitale samenleving zal dit gebouw immers een bruisend middelpunt zijn en blijven voor samenkomsten rond manifestaties en grootse evenementen. De beheerders en de directie van onze bank delen uw opgetogenheid hierover van harte. Zoals een jaar geleden al is toegezegd, mag ik het gemeentebestuur nu een cheque aanbieden van € 150.000 voor het fonds renovatie Mèrthal. Dat we deze ruimhartige feestgave zouden geven ter gelegenheid van ons eeuwfeest, konden wij al vroegtijdig aan de burgemeester berichten. Het heeft daardoor mede kunnen werken als vliegwiel in de besluitvorming. Het deed overigens eveneens deugd, van het gemeentebestuur te mogen vernemen dat het toekomstig buitenterrein vóór de Mèrthal later de naam zal krijgen van Maashorstplein. Leuk voor de bank en ook een beetje een knipoog naar de vroede vaderen uit mijn tijd, die nog even hebben overwogen om de nieuwe gemeente de naam “Maashorst” te geven. Dat had ook gekund. Maar we waren meer dan verrukt toen we de naam “Horst aan de Maas” vonden en omarmden.

Ik wens het gemeentebestuur, het bestuur van Stichting De Mèrthal en alle inwoners van onze gemeente alle geluk met de gerenoveerde, monumentale en vooral kleurrijke Mèrthal. Complimenten daarvoor! En ik herhaal, wat de eerste enthousiastelingen destijds al riepen: “de Mèrthal mot blieven”. Moge dat zo zijn, tot in lengte van jaren.

Ik ga het gemeentebestuur nu de cheque met € 150.000 overhandigen!

 

Dit artikel is onderdeel van de in 2007 gepubliceerde bundel Late Haver.

Ga naar: Hoe Horst aan de Maas aan zijn naam kwam

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.