Op 6 mei 1988 nam de burgemeester afscheid van de gemeenteraad van Nistelrode.

 

Tijdens de laatst bijgewoonde Vorstenzitting in Were Di te Valkenswaard,

zong troubadour Kees Luijbrechts het volgende lied: 

Tussen Tondrup en Dommel, tussen Lommel en Lind

li un klèn stukske Brabant, wa me nou nie mir zint –

ik heb er dik lope hope, mer ik wor er nie oud.

Want Nisserooi des vort alles, as ge dè mer onthoudt!

 

Mijnheer de loco-burgemeester,

Leden van de gemeentraad.

Daar sta ik dan, ietwat weemoedig nu ik hier het ambt van burgemeester en het voorzitterschap van uw Raad na ruim zeven jaar ga neerleggen. Ik waardeer het zeer, mijnheer de voorzitter, dat ik mijn afscheid mag vieren temidden van de gemeenteraad en de vele genodigden die op enigerlei wijze de verbondenheid weergeven met instituties en commissies die in de gemeente en de provincie actief zijn. U zult begrijpen dat ik bovenal dankbaar ben dat mijn lieve moeder uit Valkenswaard is gekomen om te ervaren hoe het haar jongste telg hier is vergaan. Ik stel het eveneens op prijs, mijnheer Houwen, dat u namens de Commissaris der Koningin, samen met uw echtgenote, hier vanmiddag aanwezig wilt zijn. En bijzonder content ben ik dat het college van BenW uit de gemeente Horst samen met de senioren uit de gemeenteraad de reis naar Nistelrode heeft gemaakt om getuige te kunnen zijn van mijn afscheid hier.

Hoge Vorssel

Denkend aan de laatse zeven boeiende jaren, komt als vanzelf in gedachten datgene wat tot stand gekomen is. Maar wat geworden is, is een verdienste van ons allen, ambtenaren en bestuurders tezamen. En er is nog veel te doen. Denk bijvoorbeeld aan de uitbouw van de recreatieve identiteit van onze gemeente. Ik noem u het 50.000 bezoekers trekkende Educatief Centrum Slabroek aan de 4200 hectaren metende Maashorst en de door de PPC reeds goedgekeurde golflocatie Hoge Vorssel nabij het woonoord Donzel. Ik hoop vóór mijn verhuizing naar Horst, de ingebruikname van het oefengebied voor golfers nog te ervaren. Een tweede aspect waarin die specifieke identiteit waarneembaar kan worden, is de heraankleding van het dorpscentrum wanneer de oostelijke omlegging gereed is. Niet alleen zal daarmee zwaar en doorgaand verkeer uit de kom verdwijnen, het creëert ook nieuwe kansen voor onze winkelbedrijven. Aanpassing van de openbare verblijfsruimten na het gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis ligt dan voor de hand.

A-50

Sprekend over de oostelijke omlegging bekruipt mij het gevoel dat dit initiatiefrijke begin van de A-50, niet bij alle gemeenten tot simultane planvorming heeft geleid.

Hallo

Mijnheer de voorzitter. Terugziende op deze zeven gelukkige jaren, worden alle gevoelens thans overheerst door die van dankbaarheid. In de eerste plaatswil ik hier noemen mijn lieve vrouw, die alle dagen naast mij stond en mijn geluk en zorgen deelde. Een harmonieus gezin opbouwde met Peter en Carola, die hier in Nistelrode opgroeiden van kind tot jonge man en jonge vrouw. De trots van hun ouders. Het was altijd plezierig om thuis te komen. Dank aan de mensen in Nistelrode en Vorstenbosch voor wie ik mocht werken. En om wie het tenslotte begonnen was. Aan de oudere mensen waar ik graag mee buurtte. Aan de kinderen die steeds als ze me tegenkwamen “hallo” riepen.

Ad de Laat

Dank ook aan de leden van de gemeenteraad, die samen met voorzitter en secretaris na verloop van enige tijd een hecht werkverband vormden. Zeker: verschil van politiek inzicht was er en ook in prioriteitenkeuze. Maar steeds bezig met dat ene: onze gemeente! Ook steeds ruimte latend voor mij, om mijn schouders te zetten onder taken van landelijke, provinciale en regionale betekenis. Onwillekeurig gaan mijn gedachten terug naar de avond van 30 april jongstleden toen de Raad ons gezin een informeel afscheid aanbood. Het werd een onvergetelijke happening, waarbij we tot besluit niet zonder emotie, samen met Ad de Laat “Tussen Donzel en Menzel” hebben gezongen.

 

Tusse Donsel en Mèijnzel, tusse de Loo en de Rekt

li un klèin stukske Brabant, wè me altijd wer trekt. –

‘k hebbur ens leere loope, mè part worrik ur oud.

Nisseroi dè is alles, ès ge dè mar onthoudt!

 

Philips, dan is het goed

Mijnheer de voorzitter. Mij is de laatste weken door vele inwoners de vraag gesteld: “waarom ga je toch weg. Heb je het hier niet naar je zin?” Het was even het gesprek van de dag. Ik herken deze vragen van vroeger. Al vanuit mijn Philips-tijd. Volledig stond ik achter de slogan: “Philips, dan is het goed!” Ik ging ervan uit dat ik mijn pensioen bij Philips zou halen. Er was iemand uit de Raad van Bestuur nodig om mij duidelijk te maken dat de wethouders-vacature in Valkenswaard een algemener belang inhield en dat dat voor moest gaan. En zeker, wethouder en waarnemend loco-burgemeester zijn in je geboorteplaats klinkt als een jongensdroom. Volstrekte identificatie! De tijden zijn vervuld, of hoe zeg je dat? Maar de gedachte overvalt je dat het waargenomen burgemeesterschap een zeer inhoudsvolle vorm van dienstbaarheid aan de samenleving is en zo leidde dan die jongensdroom naar Nistelrode. Wij dachten: hier willen we oud worden. Maar factoren van allerlei aard spelen mee bij het beoordelen van de unieke kans om burgemeester te worden van een gemeente als Horst. Ook je leeftijd telt dan ineens.

Eerste liefde

Toch zeg ik ondanks dit alles: ik ben trouw aan mijn afkomst uit Valkenswaard. Maar Nistelrode blijft mijn eerste liefde. Dat vergeet je nooit. Het maakt je bij tijden dichterlijk. Je schrijft er boekjes over. Het veredelt je verlangen tot daden. En zo zal ik verhuizen van de Maashorst naar Horst. Te karakteriseren tussen Valkenswaard en Nistelrode in. De Kempen had zijn coulissen-landschappen. De Meijerij kent zijn lanen. Ook de Peel, wie van ons kent niet het fraaie kerkdorp Griendtsveen, zal mij zeer boeien. Gedrieën vormen deze gebieden een prachtig stuk Nederland. Men zal ginds opnieuw kunnen rekenen op mijn volledige inzet en genegenheid. Burgemeester Nistelrode

Moge er zegen rusten op uw werk en op dat van mijn opvolger.

Toespraken bij het afscheid o.a. door: mr. Ben van Zwieten (burgemeester van Den Bosch), mr. Eppo van Veldhuizen (burgemeester van Oss) en mr. René Ficq (als hoofdofficier van Justitie tot de voorzitter van de Commissie Overleg Politiële Samenwerking Resort Den Bosch). 57 Kandidaten solliciteerden op de vrijgekomen burgemeesterspost.

Overige herinneringen aan Nistelrode:

 • Burgemeester Nistelrode, 7000 inwoners (1980-1988). KB 19.09.1980 nr.6 met contraseign minister Hans Wiegel. Installatie 10.10.1980. Ambtenaar Burgerlijke Stand.
 • Lid bestuurscommissie Basisgezondheidsdienst Veghel (1980-1987). Voorzitter vestigingscommissie huisartsen Uden-Veghel (1986-1988).
 • Verhuizing naar Nistelrode (1981). Lid Rotary Uden (1981-1984). Installatie door gouverneur dr. Jo Weenen uit Valkenswaard. Verhuizing naar De Leibeek (1983). Vijftig jaar (1987). Provinciale Promotie Radio Brabant. Ontbijtuitzending bij ons thuis (1984).
 • Secretaris Adviesraad Bouwfonds Zuid-Nederland Eindhoven (1980-1985). Lid financële commissie Welstand Noord Brabant Den Bosch (1982-1986).
 • Mede-oprichter en secretaris van de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting NBKS te Oirschot –thans Breda- (1982-1988). Voorzitter (1986).
 • Onder voorzitterschap van abt Ton Baeten, vice-voorzitter curatorium gymnasium Bernrode te Heeswijk (1982-1988).
 • Penningmeester Streekarchief Maasland te Oss (1982-1987).
 • Lid Verkeerscommissie VNG Den Haag (1983-1988).
 • Voorzitter werkgroep Kleine Criminaliteit Arrondissement Den Bosch (1985-1987). Persoonlijke waarderingsbrief dd 18 december 1987 van Procureur-Generaal mr. R. Gonsalves met betrekking tot de werkgroep “Samenleving en Criminaliteit”. Vice-voorzitter (fungerend voorzitter) Commissie van Overleg en Samenwerking Politie (Intensivering Samenwerking Politie INSPOL Arrondissement Den Bosch (1986-1988). Secretaris Regionale Brandweer Brabant Noordoost te Oss (1986-1988). Secretaris werkgroep invoering 06-11 Den Bosch (1987-1988).
 • Vice-voorzitter Recreatieschap Maasland (1986-1988). Voorzitter beheerscommissie Maasarm Lithoyen (1987-1988).
 • Mede-oprichter en lid stichtingsbestuur (met o.a. Piet Leenhouwers en de burgemeesters Letschert Tilburg en Geukers Helmond) van het communicatieblad voor kerk en samenleving “De Roerom” in Den Bosch (1987-1988).
 • Beschermheer toneelvereniging Efkes Anders te Nistelrode (1983-1988).
 • Tragiek: 6000 m2 hennep ontdekt en publiekelijk opgestookt. Simplistische aandacht van Koot en Bie op TV (11.02.1984). Voorts de visitatie van de moord op Hendrik en Johan Kerkhof (23.01.1988).
 • Realisaties: Reconstructie komweg en overkluizing Leigraaf. Oplevering door plaatsing bronzen Veerman van Willy van der Putt (1986). Initiatief A-50 n.a.v. omlegging Nistelrode. Lid regionale commissie A-50 (gemeenten, KvK, VVN). Experiment verkeerssluizen Vorstenbosch. Herallocatie beoogde vuilstort Hoge Vorssel. Principebesluit aanleg golfcomplex De Hoge Vorssel. Renovatie en verbouw gemeentehuis.
 • Ten afscheid: Gemeenteraad: Bronzen Weverpenning (6 mei 1988) en een map met gesigneerde grafiek in velerlei vorm.
 • Dorpsraad: Zilveren gildeschild “Vorstenbosch Echt Brabants” (7 mei 1988).
 • Oprichting van het Genootschap der Veerologen (20.09.1988).

Dit artikel is onderdeel van de in 2007 gepubliceerde bundel Late Haver.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.