Vandaag ging de campagne van het CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland van 18 maart 2015 van start. Een bijzonder moment ook voor mij persoonlijk, want voor het eerst ben ik zelf kandidaat, en wel op plek 19.

De campagne ging van start tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA Zuid-Holland, in het indrukwekkende bedrijfsgebouw van Looije Tomaten in Naaldwijk.

Ver van mijn bed?

Provinciale beleidsthema’s lijken voor veel mensen vaak een ver van mijn bed show. Ten onrechte. Maar om provinciale politiek relevant te maken voor burgers is meer nodig dan ‘uitleggen’ wat de provincie doet. Eerder andersom: we moeten datgene wat burgers bezighoudt weten te vertalen naar de soms erg bestuurlijke realiteit van het Provinciehuis.

Dat is een interessante uitdaging. Om die reden ben ik kandidaat bij de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland van 18 maart 2015 voor het CDA, te vinden op nummer 19 van de kandidatenlijst.Wil je mijn activiteiten de komende tijd volgen?

De komende weken zal ik hier verslag doen van de campagne.
En natuurlijk kun je me ook volgen op twitter: @fasol, of mijn Facebookpagina liken.

Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vind je op de website van het CDA Zuid-Holland.

Ga naar: Waarom ik geen lid van het CDA meer ben

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.