Niet uitleggen wat de Provincie doet, maar doen wat inwoners van de provincie nodig vinden. Alleen zó verander je de Provincie van een bestuurlijke ‘ver-van-mijn-bedshow’ in een plek die kiezers relevant vinden. Want de provincie is relevant! Voor mij reden genoeg om mij kandidaat te willen stellen.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer, milieu, energie en klimaat, regionale bereikbaarheid, regionale economie, culturele infrastructuur en monumentenzorg, de kwaliteit van het openbaar bestuur: het zijn voorwaar onderwerpen die ertoe doen!

Maar de kans is aanwezig dat je van deze opsomming nog niet direct uit je stoel opveerde.

Provinciale politici moeten dus de boer op: want het gaat om beslissingen over waar je woont en werkt, over je baan, over hoe je voedsel wordt verbouwd, of je  liever zonne-energie dan windenergie hebt; het gaat over de kwaliteit van het wegennet, en dat er zuinig wordt omgegaan met je belastinggeld. En de inwoners serieus nemen.> Doe de provinciale Stemwijzer Zuid-Holland.
> Verkiezingsprogramma van het CDA Zuid-Holland.

Op 18 maart kun je op me stemmen voor de Provinciale Staten. Op de website van het CDA Zuid-Holland stel ik mij voor:

flyer

Ver van mijn bed?

Provinciale beleidsthema’s lijken voor veel mensen vaak een ver-van-mijn-bedshow. Ten onrechte.
Maar om provinciale politiek relevant te maken voor burgers is meer nodig dan ‘uitleggen’ wat de provincie doet. Eerder andersom: we moeten datgene wat burgers bezighoudt weten te vertalen naar de soms erg bestuurlijke realiteit van het Provinciehuis.

Om die reden ben ik kandidaat bij de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 voor het CDA, te vinden op nummer 19 van de kandidatenlijst.

Communicatie

In het dagelijks leven ben ik als eindredacteur werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik ben sinds 16 jaar onafgebroken werkzaam geweest binnen de overheid in communicatiefuncties. Zo was ik onder andere werkzaam voor de voorlichtingscampagne voor de invoering van de euro en als speechschrijver van Jan Kees de Jager.

Van politiek tot poëzie

Mijn vrije tijd vul ik onder andere als coach van het voetbalteam van CVV De Jodan Boys, waarin mijn jongste dochter speelt. Daarnaast heb ik een brede belangstelling, die zijn weerslag vindt in de blogs die ik regelmatig schrijf. Die onderwerpen zijn zo uiteenlopend als van politiek tot poëzie en van stamboomonderzoek tot online communicatie.

Stem Gouda in de Staten!

Vanaf het moment dat ik in Gouda ging wonen (en zelfs daarvóór al) was ik actief CDA-lid, onder andere in afdelingsbestuur, als campagneleider en fractieondersteuner.

Ook voor deze verkiezingen ga ik voor om een zo mooi mogelijke uitslag, waarbij ik mij vooral richt op Gouda en omgeving!

flyer2

Ga naar: Waarom ik geen lid van het CDA meer ben

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.