Nu de verkiezingskoorts toeneemt en we nieuwsgieriger worden naar de uitslag, is de verleiding steeds groter om een voorspelling te wagen. Na wat gereken en gepuzzel, met als basismateriaal uitslagen van eerdere verkiezingen in Gouda, landelijke peilingen en de machtsverhoudingen in de Goudse politiek is hier dan mijn beredeneerde prognose van de verkiezingsuitslag in Gouda.

 

UPDATE 20 maart 2014:

Gelijk eerst maar even de uitslag. Dat is toch waar jullie nu naar op zoek zijn:BjIUfYvIgAAHMeO.jpg large

En dan volgt hier mijn prognose van 24 februari:

Ik baseer mij op Goudse verkiezingsuitslagen uit het verleden (hier de volledige uitslag van 2010), peilingen van Ipsos en in mindere mate Peil (hier), die ik geprojecteerd heb op de Goudse politieke context.

Het Goudse politieke landschap is enorm versnipperd en dat blijft zo. In Gouda zijn 35 zetels te behalen. Er doen 13 partijen mee aan de verkiezingen; 12 daarvan zullen minstens één zetel halen. Daarmee gaat de Goudse Raad verder met evenveel fracties als ze vier jaar geleden begon.

De PvdA is in Gouda traditioneel iets groter dan het landelijk gemiddelde. Maar ze staan op fors verlies, en dat zet zich ook in Gouda door. De PvdA komt daardoor in Gouda uit op 4 zetels (was 7). De lijstverbinding met GroenLinks levert geen restzetel op in mijn berekening.

Ook de VVD zit in zwaar weer. In Gouda presteert de partij ook normaal gesproken enkele procenten minder dan het landelijke beeld. In Gouda verliest de partij nu ongeveer 9% ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen en komt uit op toch nog 4 zetels (was 5).

Dan de gecombineerde lijst van Gouda Positief/Gemeentebelangen Gouda. De winst die de PVV landelijk boekt in de peilingen moet in Gouda een andere weg vinden: de partij doet hier immers niet mee aan de verkiezingen. De Goudse lokale partijen gaan naar verwachting daarom fors profiteren. (Ik reken tot de lokalo’s naast bovengenoemde 2 partijen ook Trots op Gouda, nu nog met 3 zetels vertegenwoordigd in de Raad. Zie verderop). GoPo/GBG komt uit op 7 (1 daarvan is restzetel). Dat is een winst van 3 zetels ten opzichte van de score van de afzonderlijke twee partijen nu.

Het CDA scoort in Gouda meestal een beetje onder het landelijk gemiddelde. De christen-democraten houden vrij expliciet afstand van het kabinetsbeleid en dat vertaalt zich in stabiele peilingen die consequent een lichte winst laten zien. Mede dankzij de lijstverbinding met ChristenUnie en SGP komt het CDA in mijn berekening uit op in totaal 4 zetels (was 3).

Trots wordt vermalen tussen het GoPo/GBG geweld en is landelijk geen enkele factor van betekenis meer. Maar dankzij de overall forse winst voor de lokalo’s (veroorzaakt door het PVV-electoraat) blijft er toch nog 1 zetel over.

D66 profiteert het meest van wat we de anti-PVV beweging zouden kunnen noemen. De democraten boeken winst, in lijn met het landelijke beeld, goed voor een stijging naar 4 zetels.

GroenLinks blijft zowel landelijk als in Gouda stabiel. Dat levert in Gouda nu opnieuw 3 zetels op.

De ChristenUnie is in Gouda traditioneel wat sterker vertegenwoordigd dan het landelijk gemiddelde. Ze blijven in Gouda stabiel op in totaal 3 zetels.

Gouda’s 50+partij wint de strijd met concurrent OPA glansrijk vanwege de lange traditie die de partij heeft in Gouda (veel langer dan de landelijke 50+ Partij). Maar ze profiteren minder van de landelijke winst die de 50-plussers boeken door de verdeeldheid die de komst van OPA veroorzaakt. De partij blijft daardoor steken op 1 zetel.

De SGP zit landelijk een beetje in de lift. Dat is in Gouda echter niet genoeg om een zetel te winnen: de teller blijft steken op 1 zetel.

De SP is in Gouda wat kleiner dan landelijk. Een lichte winst corrigeert dat en dat brengt de partij naar 2 zetels (was 1).

Nieuwkomer Partij voor de Dieren komt binnen met 1 zetel, de aanhang van deze partij is in Gouda ongeveer gelijk met het landelijke beeld.

OPA kan niet duidelijk maken wat de meerwaarde is ten opzichte van de gewortelde Gouda’s 50+ Partij. Het wordt geen factor van betekenis en haalt 0 zetels.

UPDATE 25 februari:

Voor wie verder wil lezen: inmiddels hebben ook Pieter Stroop, Michel Klijmij en ForumGouda een prognose gepubliceerd.

UPDATE 26 februari:

Het AD Groene Hart heeft mijn prognose opgepikt.

AD Groene Hart

Ga naar: Waarom ik geen lid van het CDA meer ben

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.