“De weg naar de hemel is overal vandaan even ver”

Thomas More in Utopia

 

Dinsdag 24 augustus 1999 wordt een stralende dag. Na maandenlange voorbereiding zal het Staatshoofd haar regiobezoek aan Noord-Limburg in Horst onderbreken voor een middagpauze met noenmaal. De Gouverneur grapt: “De Koningin komt afscheid van je nemen”. Merkwaardigerwijze bezocht zij Valkenswaard op 22 augustus 1978, kort voor mijn waarneming van het burgemeesterschap aldaar. Kwam ze, om de vergelijking door te trekken, toen kennis maken?Smalleganges Cronyk van Zeeland

“Het 1000ste exemplaar van Mattheus Smalleganges “Cronyk van Zeeland” uit 1696 is eruit. Koper is de heer B. Fasol uit het Brabantse Valkenswaard, die dit bijzondere exemplaar gratis krijgt. Dat komt de heer Fasol eigenlijk bijzonder goed uit, want in een briefje aan de heer B.P. Carrière, directeur van boekhandel Van Benthem en Jutting in Middelburg, had hij laten doorschemeren dat hij trouwplannen had en daarom wat zorgen had rond de gedane bestelling van de kroniek. De heer Carrière kon hem geruststellen: het was het 1000ste exemplaar en daarom zal er geen rekening naar Valkenswaard worden gezonden. Dertien maanden geleden werd het eerste exemplaar van de herdrukte kroniek aangeboden aan Prinses Beatrix. Er zijn totaal 1100 exemplaren gedrukt”. (De Zeeuwse Courant van december 1966).

Prinselijk bezoek in de Kempen

Op 22 augustus 1978 sluiten Prinses Beatrix en Prins Claus hun regiobezoek aan de Kempen af in Valkenswaard. Het gilde Sint Nicolaas brengt een traditionele vendelhulde. In de raadszaal van het gemeentehuis neemt ze afscheid van degenen die Hunne Koninklijke Hoogheden tijdens het bezoek aan de Kempen hebben ontmoet. Gastheer is het College van Burgemeester en Wethouders. Ook hun dames zijn aanwezig. Jac van Gerven loopt als valkenier rond. De valk zit in rust op zijn arm. Prins Claus informeert meelevend naar het welzijn van de vogel en spreekt de hoop uit dat er ook veel van deze vogels in vrijheid zullen rondvliegen. Een prachtige opmerking voor een levendige discussie met de Prins.

Nieuwjaar in het Paleis op de Dam

Als voorzitter van het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD), ontvang ik een uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie van Hare Majesteit. Deze wordt gehouden op 11 januari 1989 in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Vanaf gereserveerde parkeergelegenheden op de terreinen van de RAI per autobus vervoerd naar het paleis. Eregardisten bij de ingang, lakeien die mijn jas aannemen en dan in de file naar de ontvangstkamer. Gouverneur Kremers staat in mijn buurt en komt even langs om te informeren waarom ik er ben. Ahzo! Bij binnenkomst wordt naam en functie luide verkondigd. Een wens, een handdruk van de Koningin, Prins Claus, Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollemhoven. Een korte wens voor het werk bij het NIAD. Dan de grote Burgerhal in, waar alle genodigden elkaar alle goeds toewensen. Ten slotte een dignitaris die “De Koningin” aankondigt. Senaatsvoorzitter Piet Steenkamp spreekt een korte nieuwjaarswens uit. De Majesteit dankt. Daarna hervat zich het gesprek der bobo’s. Wat een belevenis!

Zilveren Bruiloft in de Stopera

Zeer vereerd waren Tilly en ik een uitnodiging te mogen ontvangen voor de zilveren bruiloft van Koningin Beatrix en Prins Claus op 11 mei 1991. De Koningin heeft behalve de formele gasten, ook voorzitters uitgenodigd van organisaties waarvan zij beschermvrouwe is. En het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap is zo’n organisatie. De ontvangst begint met een theatervoorstelling, waarbij onder andere de sopraan Miranda van Kralingen liederen ten gehore brengt. Daarna is er in de foyer een ontvangst, waarbij de hele Koninklijke Familie acte de présence gaf. Iedereen in smoking en feestelijke kleding. Bij het naderend einde van het feest, hebben we het vertrek van Hare Majesteit gade geslagen achter de ruggen van oud-premier Zijlstra en oud-KLM-baas Orlandini. Zij geven hoorbare raadgevingen aan burgemeester Van Thijn. Heel vermakelijk

Bezoek van Hare Majesteit aan Horst

Dinsdag 24 augustus 1999 brengt Koningin Beatrix een bezoek aan Noord-Limburg. Het streekbezoek begint in Nederweert en wordt vervolgd op het bezoekerscentrum “Mijl op Zeven” en het vakantiewoningenproject van het Prinses Beatrixfonds in Helden. Daarna gaat het gezelschap richting Horst. Het koninklijk gevolg komt via de Doolgaardroute het dorp binnen en wordt voor Het Groene Woud begroet door de burgemeester. Na ondertekening van het ereboek van de gemeente (op mijn pen is gegraveerd: 24.08.1999 schreef zij Beatrix) en een kort aperitief (“waarom stopt u nu met uw ambt?”), biedt de burgemeester om 12.30 het noenmaal aan. Het menu daarvoor mocht hij zelf samenstellen. Hierbij zit ook de heer Gouverneur aan. Na de lunch maakt ze kennis met het project “Kunst voor Kinderen” (Peelkabouters). Vervolgens verplaatst het Koninklijk bezoek zich om 14.00 uur naar Het Meterikse Veld.

In de Koninklijke Bus bespreekt ze met mij een aantal reacties. Wij passeren op de Meterikse weg (kort na de nieuwe rotonde) de plaats waar Tilly staat. Op verzoek van De Majesteit wordt er uitbundig gewuifd! In Meterik vindt het rondetafelgesprek plaats over veilig voedsel en agribusiness. Het gesprek neemt de spanning van de ontmoeting met het staatshoofd weg. Op mijn stille wenk “men wacht op U in Lottum”, zegt ze: “Maar burgemeester, we beginnen pas”. Ruim drie kwartier later dan voorzien vertrekt zij richting Rozendorp Lottum. Alle gespreksdeelnemers waren zeer content. In de Troonrede van de Derde Dinsdag in September 1999, kort daarna, komt een passage voor over veilig voedsel. Ik veer op als ik Haar die hoor uitspreken.

 

Petite Histoire:

  • Reeds eerder bezoeken onze vorstinnen de gemeente Horst. In “Oud Horst in het Nieuws” (deel 7) heeft Loe Derix deze ge­beurtenissen vastgelegd. Op pagina 49 en 50 lezen we over de verwelkoming van koningin Wilhelmina. Het is dan maandag 17 augustus 1946. De foto’s tonen ons een nog zichtbaar door oorlogsgeweld gehavend Horst. Op pagina 231 en 232 vernemen we dat enige jaren later, op dinsdag 22 april 1950, koningin Juliana in Horst ontvangen wordt. Nu nog wordt verteld dat het toen een wel heel koude voorjaarsdag was. Bij beide gebeurte­nissen sprak burgemeester dr. H. van Grunsven een kort wel­komstwoord.
  • Bij mijn afscheid als burgemeester, houdt ook gemeentesecretaris Harrie van der Loo een toespraak. Hij parafraseert op de plaatsing onlangs van een kunstwerk van Wim Schippers in het nieuwe gebouw van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. Zie DDL 17.12.1999. Het is een 12 kilo wegende sculptuur die zweeft boven zijn sokkel. Hij biedt mij ten afscheid een foto aan waar ik naast de Koningin loop, nee naast Haar zweef. Een fotografische toevalstreffer, waaraan geen TU Delft te pas kwam.

 

Dit artikel is onderdeel van de in 2007 gepubliceerde bundel Late Haver.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.