Op 18 november 1999 opende de gouverneur B.J.M. baron van Voorst tot Voorst de nieuwbouw van het Koperslagersmuseum. Eerst werd hem het verzoek daartoe gedaan.

 

Zeer geachte heer Gouverneur,

 Ter voorbereiding op uw bezoek aan Horst op 18 november, zend ik u in bijlage de uitnodiging, zoals u die ook zult ontvangen van de heer en mevrouw Van der Beele, alsmede een indicatief programma m.b.t. het verloop van de opening van het museum.

Gemeente Voorst

Voorts is toegevoegd een korte genealogie van dit kopersla­gersgeslacht. Ik lees daarin dat de stamvader leerjaren door­bracht bij de meester-koperslager in de gemeente Voorst nabij Zutphen. Ik heb begrepen dat uw kabinet reeds in het bezit is van het boekje “Over de drempel van…”. De publica­tie werd toegevoegd aan het verzoek dat men u deed om het museum te openen. De opening zal naar alle waarschijnlijkheid worden opgeluis­terd met muziek van het barok-blokfluitensemble Syrinx.

Kunst op openbare ruimten

Het museum is belangrijk voor Horst. Het is u bekend dat onze gemeente, behalve de agribusiness, ook het toerisme rekent tot haar speerpunten van beleid. Twee grote bungalowparken met 1100 vakantiewoningen en 1.6 miljoen overnachtingen staan met een aantal andere voorzieningen garant voor ruim 1/3 van de toeristische capaciteit van het gebied van Peel tot Maas en van Weert tot en met Venray. De voorzieningen betreffen fiets­pa­den, agro-toerisme, monumentale dorpen (Griendtsveen en Broek­huizen), kunst in openbare ruimten (nu 25 monumentale werken van grote Limburgse signatuur), de 17 bronzen werken van Peelmanneke Wijsneus (op kindoog-hoogte) en 4 kleinere musea.

Patrimonium

Tot de musea behoort “de Oudheidkamer” (collectie rond Huys ter Horst, geslacht graven van Wittenhorst, etc.) met een zaal voor perio­dieke tentoonstellingen over kunst en thematische volks­kunst. Vervol­gens is er de “Schatkamer dekenale kerk”. Daar bevindt zich de collectie (20) rond de Meerster van Elsloo, de Virgo Fortis en het middeleeuwse Takkenkruis. De collectie is door het Rijk ver­klaard tot beschermde museaal patrimonium. Dan kent u het stree­kboerderijmuseum “de Locht” met retrospec­tieve agribusiness en het nationaal Asperge- en Champignonmu­seum. Dit jaar beloopt het bezoekersaantal tot op de 33.000. En behoort daarmee op museaal gebied tot de beste trekkers in Limburg.

Vermaarde Koperslagerij

Tot slot dan het “Koperslagersmuseum”. Hier vindt u het “goud der armen” in al haar pracht: kerkelijk, huishoudelijk, manne­lijk en vrouwelijk, militair, ambachtelijk, met water en vuur, robuust en verfijnd. De koperslager zelf blijft op de achter­grond: in eenvoud is hij de ambachtsman. In stilte telt hij zijn zegeningen: een internationaal erkend diplome d’honneur (Amiens) voor zijn ambachtelijk kunnen en het hem gedane verzoek de spuitstukken te restaureren of te vernieuwen van de waterwer­ken van het kasteel van de Franse Zonnekoning. De heer Philip Lardellier, directeur van Ver­sailles, zal proberen aanwezig te zijn.

Mevrouw Van der Beele staat midden in de collectie. Vertelt erover, eerst wat tas­tend en naarmate zij haar gehoor wint, vol enthou­siasme en uitermate boeiend. De burgemeesters van Noord-Lim­burg namen voorbije vrijdag af­scheid van hun collega van Horst en hen werd een voorproefje gegund. Allen waren verrukt van wat ze zagen en hoorden. Een van de wensen van het echt­paar Van der Beele moet nog worden gerealiseerd. Het inpandig gelegen atelier zou annex bij het museum, aan bezoe­kers de werken­de koper­slager moeten tonen. Wel­licht komt dat nog een keer. Het bezoekersaantal beloopt in de oude situatie enige duizen­den.

Afscheid

Ten slotte. Mijn afscheid op 18 december nadert nu snel. Ik word getroost door de wijze waarop men op vele wijzen de ge­meente die ik zo graag diende, bij die gelegenheid nog eens extra profiel geeft. U doet dat weer met de opening. Minister Peper deed dat met het kabinetsbeluit Horst aan de Maas. Maar boven­al onze dochter maakt ons blij. Op 1 november baarde zij ons eerste kleinkind, dat naar de onge­looflijk mooie naam “Kar­lijn” zal luisteren.

Ik hoop u in voldoende mate te hebben geïnformeerd over onze oude (en nieuwe) kunst!

 

Met vriendelijke groeten,

w.g. drs. B. Fasol.

 

Dit artikel is onderdeel van de in 2007 gepubliceerde bundel Late Haver.

 

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.