Spel voor professionals in het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, gericht op ouderbetrokkenheid, taal en spelontwikkeling. Het spel daagt de professionals uit om na te denken over de genoemde onderwerpen vanuit de praktijk van hun werk.

Bij de voorbereiding van een interne studiemiddag zocht ik een actieve werkvorm voor het onderwerp ouderbetrokkenheid. De workshop was gepland aan het einde van de middag, na twee intensieve workshops over andere onderwerpen (triple P en kringactiviteiten). Hoe hou je dan de interesse vast van de groep en hoe geef je handvatten voor interactie? Werk je in de grote groep of in kleine groepjes? Met die vragen in het achterhoofd bedacht ik een spel.

De inhoud van het spel baseerde ik op divers cursusmateriaal, met name uit de cursus VVE van Vversterk. Voor de vormgeving gebruikte ik Puk van het VVE-programma Puk en Ko. De drie categorieën vragenkaartjes dagen personeel uit om vanuit verschillende gezichtspunten naar een onderwerp te kijken.

Zwijsen was enthousiast over de opzet van het spel en heeft het spel als publicatie uitgebracht, gepresenteerd op de Kindvak in 2012 en toegestuurd naar ongeveer 5.500 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in het land.Het spel heeft inmiddels drie vragensets: Ouderbetrokkenheid, Taal en spel.

Informatie over het spel en de vragensets zijn te downloaden op de site van Puk en Ko.

Ga naar: Het goede moment?

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.