‘Alle landen moeten vluchtelingen opvangen naar rato van het aantal inwoners dat ze hebben. En landen die dat toch weigeren moeten betalen aan landen die wel opvangen’. Twee VWO-leerlingen van het Rijswijks Lyceum probeerden namens ‘Nederland’ met dit compromis het vluchtelingenvraagstuk vlot te trekken. Terugblik op een mooie gastles, mét rollenspel, van ‘EU Back to School’, een initiatief van Buitenlandse Zaken waarbij ambtenaren gastlessen verzorgen over Europa.

De gastles in Rijswijk ging over Europa en het vluchtelingenvraagstuk. De les sloot af met een rollenspel, waarbij de leerlingen in tweetallen een land speelden in de ‘Europese Raad’.

Hoe lastig de besluitvorming is in een Europa met (in dit geval) 13 landen, laat staan 28, bleek aan het eind van het rollenspel. Bij de officiële stemming ging het mis: het slim bedachte compromis haalde het niet, toen de landen die geen vluchtelingen wilden opnemen toch weigerden te betalen.

Rijswijk

Het was voor mij de eerste keer om drie uur lang voor een groep 14-jarige vwo’ers te staan. Normaal gesproken duurt een gastles niet zo lang.Het viel me op hoe betrokken de 2-vwo-leerlingen waren bij het onderwerp, en hoe genuanceerd zij over het onderwerp nadachten. Ze hadden zich dan ook goed voorbereid op de les. Voor mij was deze les ook een leerzame ervaring: de leerlingen kwamen met een innovatief idee, dat niet in de informatie zat die ze voor het rollenspel hadden meegekregen.

Om EU Back to School meer onder de aandacht te brengen is tijdens deze les een leuk filmpje gemaakt:

Een gastles aanvragen kan via rijksoverheid.nl.

Ga naar: De familie Baudet: een geslaagde vluchtelingenfamilie

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.