Voor deze jubileumuitgave van onze (laatste) papieren versie vond ik het wel aardig om alle voorgaande nummers eens door te nemen.

Wat een grote indruk op mij heeft gemaakt zijn alle artikelen van de hand van Paul sr. en Mathieu. Werkelijk de moeite waard om ze allemaal nog eens te lezen. En zeker niet te vergeten de verslagen van de prachtige fietsvakanties en familie-studiereizen, van de hand van Toos en Leo. Ik heb wat berichtjes en stukjes geselecteerd voor deze familiekrant.

DE EERSTE editie verscheen oktober 1998:

“Familie van Els – Nieuwsbrief, eind- en enige redacteur Carola Fasol. Hierin wordt medegedeeld dat Susanne van Els de “Alquinusprijs van de gemeente Nijmegen krijgt uitgereikt.JANUARI 2000 wordt Marije Cortenbach toegevoegd aan de redactie t.b.v. de Junior-krant. De redactie bestaat dan uit Carola Fasol, Leo van Els en Marije Cortenbach.

APRIL 2001 zegt Wilbert van Els in een interview dat hij ”meer het karakter heeft van een van Els, eerder zwijgzaam dan praatziek – wellicht soms wat eigenwijs – liever bril dan lenzen – liever leest dan spelletjes doen – Mevrouw Borst prefereert boven Maxima! (en dat maakt duidelijk dat Mevr. B inmiddels bevorderd is tot Staatsraad).

APRIL 2002: In de Junior-nieuwsbrief vermeldt Maartje van Schagen dat zij als eerste achterkleinkind van de familie “op kamers is gegaan” in Maastricht waar ze economie studeert. Anne van Els (van Pieter) was Jeugdprinses met carnaval in Meerlo.

OKTOBER 2002 vermeldt een krantenberichtje en fotootje: “Peuterleider Miljonair”. In de junior krant worden steeds heel wat moppen gepubliceerd!

APRIL 2003 Tycho volgt Marije op in de jeugdredactie.

APRIL 2004 vond ik het bericht dat Paul sr. geslaagd is voor de computercursus! De eerste Juniorkrant verschijnt met daarin o.a. een spannend verhaal van de hand van Mathijs van Els “De Heks in het Bos”, en Karlijn laat weten dat ze nog te klein is om zelf een stukje te schrijven en geeft “de pen” meteen door aan Stijn Vermazeren.

APRIL 2005: Paul sr. schrijft een interessant artikel over de oorlogsmaanden waarin de gevreesde razzia’s plaats vonden, waarbij ook vader/opa van Els werd opgepakt om afgevoerd te worden naar Duitsland. Peter Fasol gaat het dagboek van vader uitgeven, aangevuld o.a. met herinneringen van ons.

APRIL 2007 In twee edities van de Familiekrant wordt de gedichtenbundel gepubliceerd die Mathieu aangeboden kreeg bij gelegenheid van z’n 80ste verjaardag. Bijdragen van heel wat familieleden, 1e-2e en 3e generatie. De 5 Haiku’s van de hand van Cécile wil ik toch even opnemen in dit stukje.

M’THIEU, OKTOBERKIND
NEGENTIENZESENTWINTIG
OP NIEUWJAAR VERWEKT?

HERFST, OOK IN WANSSUM
SOMS EEN STORMACHTIGE TIJD.
KIJK, WEER EEN ZOON PIET!

HERINNERINGEN
VULLEN DE FAMILIEKRANT
PRE-BIOGRAFIE?

VOOR TWEEËNTWINTIG
NICHTEN EN NEVEN VAN ELS
MAAR ÉÉN OOM MATHIEU!

EEN GOED GLAS WIJN
EN POËZIE BEDRIJVEN
GELIEFDE ZONDEN

APRIL 2009 toont een aantal fraaie foto’s die gemaakt werden bij de opname van onze “familie-CD. In de loop van de jaren zijn er nogal wat wisselingen geweest in de redactie. Heel dankbaar zijn we Theo dat hij na het overlijden van Leo de taak van hoofdredacteur heeft overgenomen. De huidige redactie bestaat uit Theo van Els, Thijs Timmermans, Wilbert van Els en Mechteld Seegers-van Els.

Na deze krant zal er dus een digitale versie komen. Ik wens de redactie daarbij heel veel succes en hoop dat iedereen, maar vooral ook de jongeren/jongsten een fikse bijdrage zullen leveren.

Tilly Fasol-van Els

Verschenen in Familiekrant Van Els, nr. 25, april 2013.

Ga naar: Jubilerende familiekrant

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.