Van de 39 jaren die er sinds maart 1966 zijn verstreken, hebben Ineke en ik er zeventien samen in Nijmegen gewoond en de rest in de buurt (Molenhoek). We zijn natuurlijk nog op veel andere manieren met de stad verbonden. We hebben bijvoorbeeld vanaf 1960 –slechts met één jaar onderbroken, d.w.z. 1965, toen Stijn in Venray geboren werd- een abonnement gehad op de jaarlijkse concertserie van de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (waarover direct meer). Wij voelen ons dus echte Nijmegenaren.

En als rechtgeaarde Nijmegenaren vieren wij dit jaar groot feest: Nijmegen is 2000 jaar geleden stad geworden en is daarmee –anders dan men wel in Maastricht meent- de oudste stad van Nederland. Onder historici en archeologen bestaat er nog wel wat verschil van mening over de vraag of het nu wel precies 2000 jaar is. Vijftig jaar geleden, in 1955, vierden we nog het feit dat de stad 1900 jaar bestond, dus toen dachten ze daar iets anders over. Maar om aan alle twijfel over de vraag of Nijmegen wel de oudste stad is een eind te maken –want te pas en te onpas beginnen die van Maastricht daar steeds weer over-, heeft vorig jaar de Gemeenteraad unaniem –meen ik- besloten dat we echt 2000 jaar bestaan.

Waarom moet dit nieuwtje nu in FAMILIEKRANT, zul je denken. Een belangrijke reden voor mij om er hier melding van te komen maken is dat wij als burgers van de stad allemaal van onze burgervrouwe, Guusje ter Horst, de opdracht hebben gekregen om te zorgen dat op het einde van het jaar iedereen in Nederland ook echt weet dat Nijmegen de oudste stad is, tot zelfs de burgermeester van Maastricht en zijn ambtenaren.

Maar er is ook nog een bijzondere, meer familiale, reden om met dit bericht aan te komen. Natuurlijk draagt alles en iedereen in Nijmegen zijn of haar steentje eraan bij om het jaar tot één groot feest te maken. Zo ook die Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (NSvK) waar ik het net over had. De NSvK, waar ik nu zo’n vier jaar voorzitter van ben, heeft in het programma van acht concerten van het seizoen 2004-2005 –haar 55ste seizoen!- één avond geprogrammeerd die aan de jubilerende stad wordt aangeboden. Het gaat om een concert door het Schönberg Ensemble; dat concert is een sterk Nijmeegs tintje meegegeven. Er treden twee Nijmeegse solisten in op en er is een heel nieuw werk gecomponeerd voor die avond, dat gebaseerd is op de legende van Mariken van Nieuwmegen. De compositie van Mayke Nas is een altvioolconcert en verder is de soliste –die de rol van de duivel, Moenen, vertolkt- Susanne! De andere soliste is een zangeres, de inmiddels heel bekende Margriet van Reisen. Op de familiereünie zullen we kunnen vertellen hoe het geweest is, want het concert is op 20 april. Dat het een geweldige avond gaat worden, dat staat nu al vast. De Grote Zaal van het Nijmeegse Concertgebouw De Vereeniging –die qua akoestiek echt niet onder doet voor dat andere Concertgebouw, dat in Amsterdam staat- zal tot de laatste plaats van de 1400 plaatsen die er zijn, gevuld zijn. Alle kaarten zijn nu al weg!23 maart 2005

Theo

Verschenen in Familiekrant Van Els, april 2005.

Ga naar: Wat is heemkunde

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.