Een paar maanden geleden hebben wij met een edelachtbaar genootschap een bezoek gebracht aan een klein particulier museum, Museum Sorghvliet, in Tienray. Eigenaar Wiel Nabben (75 jaar oud) heeft in dat museum de hele verzameling van zijn vader en van hemzelf ondergebracht.

Oude gereedschappen, huishoudelijke spullen, boerderijspullen, etc. etc. Maar hij heeft ook een enorme schat aan artikelen uit oude “Venloosche Kranten”. Ik heb er een heleboel in bruikleen gekregen, want er staat nogal wat in over Wanssum, o.a. over de jaren dertig.

Hij had begrepen dat ik een dochter ben van Piet van Els uit Wanssum, directeur van Landbouwbelang aldaar. Na een paar dagen belde hij mij op met de mededeling dat hij al z’n oude kranten en foto’s nog eens goed had bestudeerd en had gezien dat er voor ons wel wat interessante artikelen bij waren. “Ow vader was toch wel enne belangrijke meens ien Wanssum, volgens meej” liet hij mij weten!

Hij heeft heel veel artikelen en foto’s over de totstandkoming en opening van de haven in Wanssum en de bouw van Landbouwbelang. Op de ene foto is de man met de hoge hoed volgens mij onze vader/opa/overgrootvader. De feestelijke opening was een hele happening met een groot spektakelstuk te water, met Neptunus die, dacht ik, gespeeld werd door Ben Timmermans (oom van Marianne, Frank en Thijs).Een andere foto is van 1 januari 1936. Het gebruik was dat op nieuwjaarsdag alle kinderen langs de deur gingen. Wij hadden een witte katoenen zak omhangen en bij elk huis kreeg je een nieuwjaarsmop of een cent. Ik vraag me af of op die foto onze Paul, Mathieu, Nelly staan. Het was lastig om die foto’s over te nemen want die Wiel heeft ze in stevig in plastic verzegeld! 26 november 1936 schrijft de krant over de gouden bruiloft van fam. Van Els-Gravendijk het volgende: “Om half negen vormde zich de stoet die de jubilarissen en familie thuis afhaalden. Voorop ruiters te paard, daarna de schoolkinderen met wapperende vlaggen, gevolgd door de fanfare, Weleerwaarde Heer Kapelaan, raadsleden, zangers en burgerwacht. De plechtige H.Mis werd opgedragen door den Zeer Eerw. Heer Pastoor. Na de Mis trok men naar het Bondsgebouw waar het feest werd gevierd. Des avonds om 6 uur werd door de fanfare en zangkoor een serenade gebracht. De Zeer Eerw. Pastoor sprak als eerste, daarna Dhr. Timmermans, voorzitter van de fanfare, die dit zooals gewoonlijk op een zeer prettige manier deed! Verder werd er gesproken door Dhr. Verstraaten, voorzitter Ruiterclub, en dhr. Van der Sterren, commandant der Burgerwacht.”

In de krant van 18 oktober 1930 staat een fraaie foto van de postbode met een grote herdershond. Voor ons Wanssumers zijn de eerste regels van het bijschrift wel aardig. Ze schrijven: “Wanssum heeft over het algemeen ALS PLAATS VAN INTELLECT STEEDS IN GOEDEN ROEP GESTAAN; MAAR, DAT ER ZELFS DE “CANIS FAMILIARIS” KWIEKER IS DAN ELDERS, WAS TOT NU TOE SLECHTS AAN ONS INGEWIJDE KRANTENMENSCHEN BEKEND………..ETC.” Deze hond wist precies waar hij de kranten moest bezorgen en nam zodoende de postbode veel werk uit handen!

Jullie zien, een aardig museum, Museum Sorghvliet, maar met zeer beperkte openingstijden en alleen in de zomer, geloof ik.

Verschenen in Familiekrant Van Els, nr. 25, april 2013.

Ga naar: De haven van Wanssum

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.