Internationale Vrouwendag werd pas in 1978 door de VN erkend, maar in het  BZblad stond het onderwerp vrouwenemancipatie al langer in de aandacht, en niet alleen op 8 maart. Het BZblad had de positie van de vrouw op BZ voor het eerst in het vizier in 1975, in een themanummer over emancipatie.

Over het aanstellingsbeleid: ‘Omdat de Nederlandse taal geen onzijdige functiebenamingen kent, wordt daarom achter elke mannelijke functie-aanduiding voor de zekerheid ‘Mnl./Vrl.’ geplaatst. Dit was jammer voor de secretaressen, die voortaan ‘Secretaris (mnl./vrl.)’gingen heten. Dit nam overigens niet weg, dat iedere directeur toch persé een ‘Secretaris (vrl.)’ wilde aanstellen, onder meer omdat in de taakomschrijving veelal is opgenomen dat deze in voorkomende gevallen ook als gastvrouw moet optreden.’ Vrouwen maakten ongeveer een derde van de totale bezetting uit, en mannelijke deeltijders waren gemiddeld hoger ingeschaald dan vrouwelijke deeltijders.

In 2003 vierden we Internationale Vrouwendag met een werkbezoek voor moeders en dochters van vrouwelijke personeelsleden. Renée Jones-Bos, destijds mensenrechtenambassadeur, sprak met de gasten over de combinatie werk-privé en over vrouwenrechten.

Op Internationale Vrouwendag 2009 is Monic Bührs op BZ te gast, schrijfster van ‘Stratego voor Vrouwen’. Zij gaf een workshop, met gelijknamige titel.‘Is diversiteit goed voor een organisatie?’, vroeg het BZ-Blad haar.

‘Een mix van 30 procent vrouwen en 70 procent mannen werkt volgens onderzoek het best. Vrouwen zijn niet beter, maar wel anders. Simpel gezegd zijn zij goed in het onderhouden van relaties en mannen zijn sterk in hiërarchie: het winnen en verliezen.’

30 procent vrouwen? Dat hadden we in deze (kennelijk) moderne en vooruitstrevende organisatie in 1975 al… Interessant, deze ‘kennis van nu’.

Bührs voegt er wel aan toe dat de vrouwen die er zijn, aan de top moeten staan: ‘Het is geen toeval dat in IJsland twee dames zijn aangesteld om de Icesave Bank er weer bovenop te helpen.’

Ook aan die voorwaarde is voldaan: inmiddels staan bij BZ ook vrouwen aan de top. Of we nu tevreden zijn, daar moeten we het op 8 maart nog maar eens over hebben.

‘Met de kennis van nu – 7’; dit artikel verscheen in BZblad nr. 1, februari 2013.

Ga naar: ‘Vrouwen in een lange broek? Wij doen het niet’

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.