Op 14 juli is het zover. Op die dag stopt u met werken voor de overheid en begint uw eigen geld te verdienen. Deze dag staat in de Angelsaksische wereld bekend onder de naam ‘Tax Freedom Day’. De Nederlandse Tax freedom Day viel dit jaar vier dagen eerder dan vorig jaar.

Voor de berekening van Tax Freedom Day gaan we uit van de collectieve lastendruk, uitgedrukt in % van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP). Deze bestaat uit de belastingdruk plus de premiedruk, en bevat alle belastingen, ook lokale belastingen, accijnzen en BTW. De door het CBS geraamde collectieve lastendruk voor 1997 komt uit op 43,25%. Vorig jaar was dit nog 44,4%.

Nederland kent in internationaal opzicht hoge lasten. Op basis van 1994 neemt Nederland een vijfde plaats in voor wat betreft collectieve lasten als % BBP. Alleen de Scandinavische landen en België hebben hogere collectieve lasten. Het percentage is overigens wel dalende. De tijden van de zogenaamde ‘Bert-norm’ (afgeleid van minister Bert de Vries, die vond dat de overheid maximaal 60% van het BBP mocht herverdelen) liggen gelukkig ver achter ons.

Door het percentage collectieve lasten af te zetten tegen de dagen van het jaar, vinden we de juiste datum. U heeft dit jaar 158 dagen nodig om uw belastingverplichtingen te voldoen. Op basis van een zesdaagse werkweek telt 1997 313 werkdagen. Dat betekent dat u op 3 juli genoeg gewerkt had om aan uw belastingverplichtingen te voldoen.Toch bent u dan nog niet helemaal vrij. Onze overheid geeft namelijk meer geld uit dan er binnenkomt: er is een financieringstekort. Dit jaar bedraagt het financieringstekort 2,3%. Hetgeen erop neerkomt dat u nog even door moet werken om de overheid dit bedrag te lenen. Na nog iets meer dan 8 dagen werk, op 14 juli, is het zover. Wat u vanaf nu verdient, mag u zelf houden.

———-

*De gegevens zijn ontleend aan het Centraal Economisch Plan 1997, pag. 107, 178-179 en de miljoenennota. Met dank aan het CBS voor de medewerking.

Dit artikel verscheen in ‘De Belastingbetaler’, 4e jaargang nr. 3, juli 1997.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.