De voorbereiding voor de invoering van de euro in Nederland vond plaats vanuit het Nationaal Forum voor de introductie van de euro (NFE).

Eurosite

In februari 1996 werd in Nederland door de ministerraad het Nationaal Forum voor de introductie van de euro ingesteld. Hierin participeerden vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen. Samen werd aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invoering van de euro vorm gegeven. Het NFE richtte zich op de uitwisseling van informatie en beoogde te bevorderen dat de overgang voor burgers, bedrijfsleven en overheid soepel, efficiënt en zonder onnodige kosten zou verlopen. In 2002, na de invoering van de euro, werd het NFE opgeheven.

In het NFE waren vertegenwoordigd: • Amsterdam Exchanges (tot 1 juli 1999)
 • CNV
 • Consumentenbond
 • FNV
 • LTO
 • MKB-Nederland
 • De Nederlandsche Bank
 • Nederlandse Vereniging van Banken
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Financiën (voorzitter)
 • Projectbureau euro pensioenfondsen
 • Raad Nederlandse Detailhandel
 • Unie MHP
 • Verbond van Verzekeraars
 • VNG
 • VNO-NCW

Voorlichtingscampagne

De voorlichting over de invoering van de euro in Nederland vond plaats onder de vlag van het Nationaal Forum. Al direct na de oprichting verschenen de eerste brochures.

In 1998 was het eerste tv-spotje op de buis waarin de burger werd voorbereid op de komst van de euro. De campagne, die in totaal 6 jaar duurde en zo’n 25 verschillende tv-spotjes bevatte, tientallen radiospots en honderden advertenties, was de grootste voorlichtingscampagne die ooit door de Nederlandse overheid is uitgevoerd.

Bijzonder aan de campagne was de aandacht die allerlei kleinere doelgroepen kregen, die normaal in campagnes worden overgeslagen. Er waren brochures in 5 talen, in braille, voor verstandelijk gehancicapten en er werd zelfs een tv-spot in gebarentaal gemaakt.

De zes jaar durende campagne is (in opdracht van het ministerie van Financiën) uitvoerig beschreven in het boek “Van gulden naar euro in 21 interviews, de voorlichtingscampagne 1996-2002”.

Geschreven voor Wikipedia.

Ga naar: Voorlichting over de introductie van de euro

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.