Hieronder volgt de lijst van Romeinse consuls tijdens het Keizerrijk. Tijdens de Romeinse Republiek was de consul de belangrijkste functionaris. Tijdens het keizerrijk was dit niet meer het geval. De macht lag nu bij de keizer. Echter, er werden nog altijd consuls benoemd. De betekenis van de functie holde in de loop van de tijd steeds verder uit, maar bleef in representatief opzicht van belang; de vervulling van een consulaat was eervol en veel keizers waren tevens consul.

Ook na de afzetting van de laatste West-Romeinse keizer Romulus Augustulus bleef men nog doorgaan met het benoemen van consuls. In 541 werd het consulaat door de Oost-Romeinse keizer Justinianus I afgeschaft, tot grote onvrede van de Romeinse bevolking die daarmee het laatste tastbare bewijs van hun oude glorie zagen verdwijnen.

In de jaartelling bleef het consulaat ook tijdens het keizerrijk centraal staan: de jaren werden genoemd naar de personen die het consulaat bekleedden. Deze gewoonte bleef zelfs tot enige jaren na de afschaffing van het consulaat in 541 na Chr. bestaan: men telde door met “x jaren na het consulaat van Basilius”.

Zie ook Lijst van Romeinse consuls tot 27 v. Chr..Lijst van consuls vanaf 27 voor Christus

27 v. Chr. Imperator Caesar Augustus VII, Marcus Vipsanius Agrippa III
26 v. Chr. Imperator Caesar Augustus VIII, Titus Statilius Taurus II
25 v. Chr. Imperator Caesar Augustus VIIII, Marcus Junius Silanus
24 v. Chr. Imperator Caesar Augustus X, Gaius Norbanus Flaccus
23 v. Chr. Imperator Caesar Augustus XI, Aulus Terentius Varro Murena
22 v. Chr. Lucius Arruntius, Marcus Claudius Marcellus Aeserninus
21 v. Chr. Quintus Aemilius Lepidus, Marcus Lollius
20 v. Chr. Marcus Appuleius, Publius Silius Nerva
19 v. Chr. Quintus Lucretius Vespillo, Gaius Sentius Saturninus
18 v. Chr. Gnaeus Cornelius Lentulus, Publius Cornelius Lentulus Marcellinus
17 v. Chr. Gaius Furnius, Gaius Junius Silanus
16 v. Chr. Publius Cornelius Scipio, Lucius Domitius Ahenobarbus
15 v. Chr. Lucius Calpurnius Piso Frugi, Marcus Livius Drusus Libo
14 v. Chr. Gnaeus Cornelius Lentulus, Marcus Licinius Crassus
13 v. Chr. Tiberius Iulius Caesar Augustus I, Publius Quinctilius Varus
12 v. Chr. Publius Sulpicius Quirinus, Marcus Valerius Messalla Barbatus
11 v. Chr. Paullus Fabius Maximus, Quintus Aelius Tubero
10 v. Chr. Africanus Fabius Maximus, Iulus Antonius
9 v. Chr. Nero Claudius Drusus, Titus Quinctius Crispinus
8 v. Chr. Gaius Asinius Gallus, Gaius Marcius Censorinus
7 v. Chr. Tiberius Caesar Augustus II, Gnaeus Calpurnius Piso
6 v. Chr. Gaius Antistius Vetus, Decimus Laelius Balbus
5 v. Chr. Imperator Caesar Augustus XII, Lucius Cornelius Sulla
4 v. Chr. Gaius Calvisius Sabinus, Lucius Passienus Rufus
3 v. Chr. Lucius Cornelius Lentulus, Marcus Valerius Messalla
2 v. Chr. Imperator Caesar Augustus XIII, Marcus Plautius Silvanus
1 v. Chr. Cossus Cornelius Lentulus, Lucius Calpurnius Piso

1e eeuw na Christus

1 Gaius Caesar, Lucius Aemilius Paullus
2 Publius Alfenus Varus, Publius Vinicius
3 Marcus Servilius, Lucius Aelius Lamia
4 Sextus Aelius Catus, Gaius Sentius Saturninus
5 Gnaeus Cornelius Cinna Magnus, Lucius Valerius Messalla Volesus
6 Marcus Aemilius Lepidus, Lucius Arruntius
7 Quintus Caecilius Metellus Creticus Silanus, Aulus Licinius Nerva Silianus
8 Marcus Furius Camillus, Sextus Nonius Quinctilianus
9 Quintus Sulpicius Camerinus, Gaius Poppaeus Sabinus
10 Publius Cornelius Dolabella, Gaius Junius Silanus
11 Marcus Aemilius Lepidus, Titus Statilius Taurus
12 Germanicus Caesar, Gaius Fonteius Capito
13 Lucius Munatius Plancus, Gaius Silius
14 Sextus Appuleius, Sextus Pompeius
15 Drusus Caesar I, Gaius Norbanus Flaccus
16 Sisenna Statilius Taurus, Lucius Scribonius Libo
17 Lucius Pomponius Flaccus, Gaius Caelius Rufus
18 Tiberius Caesar Augustus III, Germanicus Caesar
19 Marcus Iunius Silanus Torquatus, Lucius Norbanus Balbus
20 Marcus Valerius Messalla, Marcus Aurelius Cotta
21 Tiberius Caesar Augustus IIII, Drusus Caesar II
22 Decimus Haterius Agrippa, Gaius Sulpicius Galba
23 Gaius Asinius Pollio, Gaius Antistius Vetus
24 Servius Cornelius Cethegus, Lucius Visellius Varro
25 Cossus Cornelius Lentulus, Marcus Asinius Agrippa
26 Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus, Gaius Calvisius Sabinus
27 Marcus Licinius Crassus Frugi, Lucius Calpurnius Piso
28 Gaius Appius Junius Silanus, Publius Silius Nerva
29 Lucius Rubellius Geminus, Gaius Fufius Geminus
30 Marcus Vinicius I, Lucius Cassius Longinus
31 Tiberius Caesar Augustus V, Lucius Aelius Sejanus
32 Gnaeus Domitius Ahenobarbus, Lucius Arruntius Camillus Scribonianus
33 Servius Sulpicius Galba Caesar Augustus I, Lucius Cornelius Sulla Felix
34 Lucius Vitellius Paullus, Fabius Persicus
35 Gaius Cestius Gallus
36 Sextus Papinius, Quintus Plautius
37 Gnaeus Acerronius Proculus, Gaius Petronius Pontius Nigrinus
38 Marcus Aquila Julianus, Gaius Nonius Asprenas
39 Gaius Caesar Augustus II, Lucius Apronius Caesianus
40 Gaius Caesar Augustus III sine collega
41 Gaius Caesar Augustus IIII, Gnaeus Sentius Saturninus
42 Tiberius Claudius Caesar Augustus II, Gaius Caecina Largus
43 Tiberius Claudius Caesar Augustus III, Lucius Vitellius II
44 Gaius Passienus Crispus II, Titus Statilius Taurus
45 Marcus Vinicius II, Titus Statilius Taurus Corvinus
46 Decimus Valerius Asiaticus II, Marcus Junius Silanus
47 Tiberius Claudius Caesar Augustus IIII, Lucius Vitellius III
48 Aulus Vitellius Germanicus Augustus, Lucius Vipstanus Publicola
49 Quintus Veranius, Gaius Pompeius Longus Gallus
50 Gaius Antistius Vetus II, Marcus Suillius Nerullinus
51 Tiberius Claudius Caesar Augustus V, Servius Cornelius Salvidienus Orfitus
52 Faustus Cornelius Sulla Felix, Lucius Salvius Otho Titianus
53 Decimus Junius Silanus Torquatus, Quintus Haterius Antoninus
54 Manius Acilius Aviola, Marcus Asinius Marcellus
55 Nero Claudius Caesar Augustus I, Lucius Antistius Vetus
56 Quintus Volusius Saturninus, Publius Cornelius Scipio
57 Nero Claudius Caesar Augustus II, Lucius Calpurnius Piso
58 Nero Claudius Caesar Augustus III, Marcus Valerius Messalla Corvinus
59 Gaius Vipstanus Apronianus, Gaius Fonteius Capito
60 Nero Claudius Caesar Augustus IIII, Cossus Cornelius Lentulus
61 Publius Petronius Turpilianus, Lucius Caesennius Paetus
62 Publius Marius Celsus, Lucius Afinius Gallus
63 Gaius Memmius Regulus, Lucius Verginius Rufus I
64 Gaius Laecanius Bassus, Marcus Licinius Crassus Frugi
65 Aulus Licinius Nerva Silianus, Marcus Iulius Vestinus Atticus
66 Gaius Luccius Telesinus, Gaius Suetonius Paullinus II
67 Fonteius Capito, Lucius Julius Rufus
68 Publius Galerius Trachalus, Tiberius Catius Silius Italicus
69 Ser. Sulpicius Galba Imp. Caesar Augustus II, Titus Vinius (Rufinus?)
70 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
71 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, M. Cocceius Nerva
72 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
73 Caesar Domitianus, L. Valerius Catullus Messallinus
74 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
75 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
76 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
77 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
78 D. Iunius Nouius Priscus Rufus, L. Ceionius Commodus
79 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
80 Imp. T. Caesar Vespasianus Augustus, Caesar Domitianus
81 L. Flavius Silva Nonius Bassus, L. Asinius Pollio Verrucosus
82 Imp. Caesar Domitianus Augustus, Titus Flavius Sabinus
83 Imp. Caesar Domitianus Augustus, Q. Petillius Rufus
84 Imp. Caesar Domitianus Augustus, C. Oppius Sabinus
85 Imp. Caesar Domitianus Augustus sine collega
86 Imp. Caesar Domitianus Augustus, Ser. Cornelius Dolabella Petronianus
87 Imp. Caesar Domitianus Augustus, L. Volusius Saturninus
88 Imp. Caesar Domitianus Augustus, L. Minucius Rufus
89 T. Aurelius Fulvus, M. Asinius Atratinus
90 Imp. Caesar Domitianus Augustus, M. Cocceius Nerva
91 M’. Acilius Glabrio, M. Ulpius Traianus
92 Imp. Caesar Domitianus Augustus, Q. Volusius Saturninus
93 Sex. Pompeius Collega, Q. Peducaeus Priscinus
94 L. Nonius Calpurnius Asprenas Torquatus, T. Sextius Magius Lateranus
95 Imp. Caesar Domitianus Augustus, Flavius Clemens
96 C. Manlius Valens, C. Antistius Vetus
97 Imp. Caesar Nerva Augustus, Lucius Verginius Rufus II
98 Imp. Caesar Nerva Augustus, Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus
99 A. Cornelius Palma Frontonianus, Quintus Sosius Senecio I
100 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus, Sex. Iulius Frontinus

2e eeuw na Christus

101 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus, Q. Articuleius Paetus
102 L. Iulius Ursus Servianus, L. Licinius Sura
103 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus, M’. Laberius Maximus
104 Sex. Attius Suburanus Aemilianus, M. Asinius Marcellus
105 Ti. Iulius Candidus Marius Celsus, C. Antius A. Iulius Quadratus
106 L. Ceionius Commodus, Sex. Vettulenus Civica Cerialis
107 L. Licinius Sura, Quintus Sosius Senecio II
108 Ap. Annius Trebonius Gallus, M. Atilius Metilius Bradua
109 A. Cornelius Palma Frontonianus, P. Calvisius Tullus Ruso
110 M. Peducaeus Priscinus, Ser. Cornelius Sciio Salvidienus Orfitus
111 C. Calpurnius Piso, M. Vettius Bolanus
112 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus, T. Sextius Africanus
113 L. Publilius Celsus, C. Clodius Crispinus
114 Q. Ninnius Hasta, P. Manilius Vopiscus Vicinillianus
115 L. Vipstanus Messalla, M. Pedo Vergilianus
116 L. Fundanius Lamia Aelianus, Sex. Carminius Vetus
117 Q. Aquilius Niger, M. Rebilus Apronianus
118 Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus, Cn. Pedanius Fuscus Salinator
119 Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus, P. Dasumius Rusticus
120 L. Catilius Severus Iulianus Claudius Reginus, T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus
121 M. Annius Verus, Cn. Arrius Augur
122 M’. Acilius Aviola, Cornelius Pansa
123 Q. Articuleius Paetinus, L. Venuleius Apronianus Octavius Priscus
124 M’. Acilius Glabrio, C. Bellicius Flaccus Torquatus Tebanianus
125 M. Lollius Paullinus D. Valerius Asiaticus Saturninus, L. Epidius Titius Aquilinus
126 M. Annius Verus, C. Eggius Ambibulus
127 T. Atilius Rufus Titianus, M. Gavius Claudius Squilla Gallicanus
128 L. Nonius Calpurnius Asprenas Torquatus, M. Annius Libo
129 P. Iuventius Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus, L. Neratius Marcellus, Lucius Flavius Arrianus
130 Q. Fabius Catullinus, M. Flavius Aper
131 M. Ser. Octavius Laenas Pontianus, M. Antonius Rufinus
132 C. Iunius Serius Augurinus, Trebius Sergianus
133 M. Antonius Hiberus, P. Mummius Sisenna
134 L. Iulius Ursus Seruianus, T. Vibius Varus
135 T. Tutilius Lupercus Pontianus, P. Calpurnius Atilianus Atticus Rufus
136 L. Ceionius Commodous, Sex. Vettulenus Civica Pompeianus
137 L. Aelius Caesar, P. Coelius Balbinus Vibullius Pius
138 Canus Iunius Niger, C. Pomponius Camerinus
139 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, C. Bruttius Praesens L. Fulvius Rusticus
140 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, M. Aelius Aurelius Verus Caesar
141 T. Hoenius Severus, M. Peducaeus Stloga Priscinus
142 L. Cuspius Pactumeius Rufinus, L. Statius Quadratus
143 C. Bellicius Flaccus Torquatus, L. Vibullius Hipparchus Ti. Claudius Atticus Herodes
144 L. Lollianus Auitus, T. Statilius Maximus
145 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, M. Aelius Aurelius Verus Caesar
146 Sex. Erucius Clarus, Cn. Claudius Severus Arabianus
147 C. Praestina Pacatus Messallinus, L. Annius Largus
148 L. Octavius Cornelius P. Slavius Iulianus Aemilianus, C. Bellicius Calpurnius Torquatus
149 Ser. Cornelius Scipio L. Salvidienus Orfitus, Q. Pompeius Sosius Priscus
150 M. Gavius Squilla Gallicanus, Sex. Carminius Vetus
151 Sex. Quintilius Condianus, Sex. Quintilius Valerius Maximus
152 M’. Acilius Glabrio Cn. Cornelius Severus, M. Valerius Homullus
153 L. Fulvius C. Bruttius Praesens, A. Iunius Rufinus
154 L. Aelius Aurelius Commodus, T. Sextius Lateranus
155 C. Iulius Severus, M. Iunius Rufinus Sabinianus
156 M. Ceionius Silvanus, C. Serius Augurinus
157 M. Ceionius Civica Barbarus, M. Metilius Aquillius Regulus Nepos Volusius Torquatus Fronto
158 Sex. Sulpicius Tertullus, Q. Tineius Sacerdos Clemens
159 Plautius Quintillus Quintilius, M. Statius Priscus Licinius Italicus
160 Appius Annius Atilius Bradua, T. Clodius Vibius Varus
161 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus, Imp. Caesar L. Aurelius Verus Augustus
162 Q. Iunius Rusticus, L. Titius Plautius Aquilinus
163 M. Pontius Laelianus, A. Iunius Pastor Caesennius Sospes
164 M. Pompeius Macrinus, P. Iuventius Celsus
165 M. Gavius Orfitus, L. Arrius Pudens
166 Q. Servilius Pudens, L. Fufidius Pollio
167 Imp. Caesar L. Aurelius Verus Augustus, M. Ummidius Quadratus
168 L. Venuleius Apronianus Octauius, L. Sergius Paullus
169 Q. Pompeius Senecio Roscius Murena Coelius, M. Aquilius P. Coelius Apollinaris
170 C. Erucius Clarus, M. Gavius Cornelius Cethegus
171 T. Statilius Severus, L. Alfidius Herennianus
172 Sex. Calpurnius Scipio Orfitus, Quintilius Maximus
173 Cn. Claudius Severus, Ti. Claudius Pompeianus
174 L. Aurelius Gallus, Q. Volusius Flaccus Cornelianus
175 L. Calpurnius Piso, P. Salvius Iulianus
176 T. Pomponius Proculus Vitrasius Pollio, M. Flavius Aper
177 Imp. Caesar L. Aelius Aurelius Commodus Augustus, M. Peducaeus Plautius Quintillus
178 Ser. Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus, D. Velius Rufus Iulianus
179 Imp. Caesar L. Aelius Aurelius Commodus Augustus, P. Martius Verus
180 L. Fulvius C. Bruttius Praesens, Sex. Quintilius Condienus
181 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus, L. Antistius Burrus
182 M. Petronius Sura Mamertinus, Q. Tineius Rufus
183 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus, C. Aufidius Victorinus
184 L. Cossonius Eggius Marullus, Cn. Papirius Aelianus
185 Maternus Ti. Claudius, M. Appius Atilius Bradua Regillus Atticus
186 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus, M’. Acilius Glabrio
187 L. Bruttius Quintius Crispinus, L. Roscius Aelianus Paculus
188 P. Seius Fuscianus, M. Servilius Silanus
189 Dulius Silanus, Q. Servilius Silanus
190 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus, M. Petronius Sura Septimianus
191 Opilius Pedo Apronianus, M. Valerius Bradua Mauricus
192 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus, P. Helvius Pertinax
193 Q. Pompeius Sosius Falco, C. Iulius Erucius Clarus Vibianus
194 Imp. Caesar L. Septimius Severus Pertinax Augustus, Imp. Caesar D. Clodius Septimius Albinus Augustus
195 P. Iulius Scapula Tertullus Priscus, Q. Tineius Clemens
196 C. Domitius Dexter, L. Valerius Messalla Thrasea Priscus
197 T. Sextius Lateranus, L. Cuspius Rufinus
198 P. Martius Sergius Saturninus, L. Aurelius Gallus
199 P. Cornelius Anullinus, M. Aufidius Fronto
200 Ti. Claudius Severus Proculus, C. Aufidius Victorinus

3e eeuw na Christus

201 L. Annius Fabianus, M. Nonius Arrius Mucianus
202 Imp. Caesar L. Septimius Severus Pertinax Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Severus Antoninus Augustus
203 C. Fulvius Plautianus, P. Septimius Geta
204 L. Fabius Cilo Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus, M. Annius Flavius Libo
205 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Antoninus Augustus, P. Septimius Geta Caesar
206 M. Nummius Umbrius Primus Senecio Albinus, L. Fulvius Gavius Numisius Petronius Aemilianus
207 L. Annius Maximus, L. Septimius Aper
208 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Antoninus Augustus, P. Septimius Geta Caesar
209 Pompeianus, Avitus
210 M’. Acilius Faustinusa, Triarius Rufinus
211 Terentius Gentianus, Bassus
212 C. Iulius Asper, C. Iulius Galerius Asper
213 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Antoninus Augustus, D. Caelius Calvinus Balbinus
214 L. Valerius Messalla Apollinaris, C. Octavius Appius Suetrius Sabinus
215 Q. Maecius Laetus, M. Munatius Sulla Cerialis
216 P. Catius Sabinus, P. Cornelius Anullinus
217 C. Bruttius Praesenst, Messius Extricatus
218 Imp. Caesar M. Opellius Severus Macrinus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus
219 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus, Q. Tineius Sacerdos
220 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus, P. Valerius Comazon Eutychianus
221 C. Vettius Gratus Sabinianus, M. Flauius Vitellius Seleucus
222 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexander Augustus
223 L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus, L. Roscius Aelianus Paculus Saluius Iulianus
224 Ap. Claudius Iulianus, C. Bruttius Crispinus
225 Ti. Manilius Fuscusser, Calpurnius Domitius Dexter
226 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexander Augustus, C. Aufidius Marcellus
227 M. Nummius Senecio Albinus, M. Laelius Fulvius Maximus Aemilianus
228 Q. Aiacius Modestus Crescentianus, M. Pomponius Maecius Probus
229 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexander Augustus, Cassius Dio Cocceianus
230 L. Virius Agricola, Catius Clementinus Priscillianus
231 Claudius Pompeianus, Flavius Sallustius Paelignianus
232 L. Virius Lupus Iulianus, L. Marius Maximus
233 L. Valerius Maximus, Cn. Cornelius Paternus
234 M. Clodius Pupienus Maximus, Sulla Urbanus
235 Cn. Claudius Severus, L. Ti. Claudius Aurelius Quintianus
236 Imp. Caesar C. Iulius Verus Maximinus Augustus, M. Pupienius Africanus
237 L. Marius Perpetuus, L. Mummidius Felix Cornelianus
238 C. Fulvius Pius, Pontius Proculus Pontianus
239 Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Augustus, M’. Acilius Aviola
240 Sabinus, Seius Venustus
241 Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Augustus, Clodius Pompeianus
242 C. Vettius Gratus Atticus Sabinianus, C. Asinius Lepidus Praetextatus
243 L. Annius Arrianus, C. Cervonius Papus
244 Ti. Pollenius Armenius Peregrinus, Fulvius Aemilianus
245 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus, C. Maesius Titianus
246 C. Bruttius Praesens, C. Albinus
247 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus, Imp. Caesar M. Iulius Severus Philippus Augustus
248 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus, Imp. Caesar M. Iulius Severus Philippus Augustus
249 Fulvius Aemilianus, L. Naevius Aquilinus
250 Imp. Caesar C. Messius Quintus Traianus Decius Augustus, Vettius Gratus
251 Imp. Caesar C. Messius Quintus Traianus Decius Augustus, Q. Herennius Etruscus Messius Decius Caesar
252 Imp. Caesar C. Vibius Trebonianus Gallus Augustus, Imp. Caesar C. Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus Augustus
253 Imp. Caesar C. Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus Augustus, Valerius Maximus
254 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus, Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus
255 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus, Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus
256 L. Valerius Maximus, M. Acilius Glabrio
257 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus, Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus
258 M. Nummius Tuscus Mummius Bassus
259 Nummius Aemilianus Dexter, Ti. Pomponius Bassus
260 P. Cornelius Saecularis, C. Iunius Donatus
261 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus, L. Petronius Taurus Volusianus
262 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus, Nummius Fausianus
263 M. Nummius Ceionius Albinus, Dexter
264 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus, Saturninus
265 Licinius Valerianus, Lucillus
266 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus, Sabinillus
267 Paternus, Archesilaus
268 Aspasius Paternus, Egnatius Marinianus
269 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Claudius Augustus, Paternus
270 Flavius Antiochianus, Virius Orfitus
271 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus, Ti. Pomponius Bassus
272 Quietus, Iunius Veldumnianus
273 M. Claudius Tacitus, Iulius Placidianus
274 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus, Capitolinus
275 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus, Marcellinus
276 Imp. Caesar M. Claudius Tacitus Augustus, Aemilianus
277 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus, Paulinus
278 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus, Virius Lupus
279 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus, Nonius Paternus
280 Messalla, Gratus
281 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus, C. Iunius Tiberianus
282 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus, Victorinus
283 Imp. Caesar M. Aurelius Carus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus
284 Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Numerius Numerianus Augustus
285 Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus, T. Claudius M. Aurelius Aristobulus, Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
286 M. Iunius Maximus, Vettius Aquilinus
287 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
288 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus, Pomponius Ianuarianus
289 L. Ragonius Quintianus M. Magrius Bassus
290 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
291 C. Iunius Tiberianus, Cassius Dio
292 Afranius Hannibalianus, Iulius Asclepiodotus
293 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
294 C. Flavius Valerius Constantius Caesar, C. Galerius Valerius Maximianus Caesar
295 Nummius Tuscus, C. Annius Anullinus
296 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, C. Flavius Valerius Constantius Caesar
297 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus, C. Galerius Valerius Maximianus Caesar
298 M. Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus, Virius Gallus
299 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
300 C. Flavius Valerius Constantius Caesar, C. Galerius Valerius Maximianus Caesar

4e eeuw na Christus

301 T. Flavius Postumius, Titianus Virius Nepotianus
302 C. Flavius Valerius Constantius Caesar, C. Galerius Valerius Maximianus Caesar
303 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
304 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
305 C. Flavius Valerius Constantius Caesar, C. Galerius Valerius Maximianus Caesar
306 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantius Augustus, Imp. Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Augustus
307 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus, Flavius Valerius Constantinus Caesar, C. Valerius Galerius Maximinus Caesar, Imp. Caesar Flavius Valerius Severus Augustus
308 C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus, M. Valerius Romulus
309 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus, M. Valerius Romulus, Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus, Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
310 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus, Tatius Andronicus Pompeius Probus
311 Imp. Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Augustus, Imp. Caesar Galerius Valerius Maximinus Augustus
312 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus
313 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus, Imp. Caesar Galerius Valerius Maximinus Augustus
314 C. Caesonius Ceionius Rufus Volusianus, Petronius Annianus
315 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus
316 Antonius Caecina Sabinus, Vettius Rufinus
317 Ouinius Gallicanus, Caesonius Bassus
318 Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus, Flavius Iulius Valerius Crispus Caesar
319 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Valerius Licinianus Licinius Caesar
320 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Flavius Claudius Constantinus Caesar
321 Flavius Iulius Valerius Crispus Caesar, Flavius Claudius Constantinus Caesar, Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus, Valerius Licinianus Licinius Caesar
322 Petronius Probianus, Amnius Anicius Iulianus
323 Acilius Severus, Vettius Iustus
324 Flavius Iulius Valerius Crispus Caesar, Flavius Claudius Constantinus Caesar
325 Sex. Anicius Faustus Paulinus, P. Caeionius Iulianus
326 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Flavius Iulius Constantius Caesar
327 Flavius Constantius, Valerius Maximus
328 Flavius Ianuarinus, Vettius Iustus
329 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Flavius Claudius Constantinus Caesar
330 Flavius Gallicanus, Valerius Tullianus Symmachus
331 Iulius Annius Bassus, Flavius Ablabius
332 L. Papinius Fabius Pacatianus, Maecilius Hilarianus
333 Flavius Iulius Delmatius, Domitius Zenofilus
334 Flavius Optatus, Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus
335 Flavius Iulius Constantius, Caeionius Rufius Albinus
336 Virius Nepotianus, Tettius Facundus
337 Flavius Felicianus, Fabius Titianus
338 Flavius Ursus, Flavius Polemius
339 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
340 Septimius Acindynus, L. Aradius Valerius Proculus
341 Antonius Marcellinus, Petronius Probinus
342 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
343 M. Maecius Furius Baburius Caecilianus Placidus, Flavius Romulus
344 Flavius Domitius Leontius, Flavius Bonosus Flavius Iulius Sallustius
345 Flavius Amantius, M. Nummius Albinus
346 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
347 Vulcacius Rufinus, Flavius Eusebius
348 Flavius Philippus, Flavius Salia
349 Ulpius Limenius, Aconius Catullinus
350 Flavius Sergius, Flavius Nigrinianus
351 Imp. Caesar Flavius Magnus Magnentius Augustus, Gaiso Flavius Sergius Flavius Nigrinianus
352 Magnus Decentius Caesar, Paulus, Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Constantius Caesar
353 Imp. Caesar Flavius Magnus Magnentius Augustus, Magnus Decentius Caesar, Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Constantius Caesar
354 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Constantius Caesar
355 Flavius Arbitio, Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus
356 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Iulianus Caesar
357 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Iulianus Caesar
358 Datianus, Naeratius Cerealis
359 Flavius Eusebius, Flavius Hypatius
360 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Iulianus Caesar
361 Flavius Taurus, Flavius Florentius
362 Claudius Mamertinus, Flavius Nevitta
363 Imp. Caesar Flavius Claudius Iulianus Augustus, Flavius Sallustius
364 Imp. Caesar Flavius Iovianus Augustus, Varronianus
365 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
366 Flavius Gratianus, Dagalaifus
367 Flavius Lupicinus, Flavius Iovinus
368 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
369 Valentinianus Galates, Victor
370 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
371 Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus, Sex. Claudius Petronius Probus
372 Domitius Modestus, Flavius Arinthaeus
373 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
374 Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus, Flavius Equitius
375 Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus, Flavius Equitius
376 Imp. Caesar Flavius Valens Augustus, Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
377 Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus, Flavius Merobaudes
378 Imp. Caesar Flavius Valens Augustus, Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
379 D. Magnus Ausonius, Q. Clodius Hermogenianus Olybrius
380 Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
381 Flavius Syagrius, Flavius Eucherius
382 Flavius Claudius Antonius, Flavius Afranius Syagrius
383 Flavius Merobaudes, Flavius Saturninus
384 Flavius Richomeres, Clearchus
385 Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Flavius Bauto
386 Flavius Honorius, Flavius Euodius
387 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Eutropius
388 Imp. Caesar Flavius Magnus Maximus Augustus, Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Maternus Cynegius
389 Flavius Timasius, Flavius Promotus
390 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Flavius Neoterius
391 Flavius Eutolmius Tatianus, Q. Aurelius Symmachus
392 Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Flavius Rufinus
393 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Eugenius Augustus, Flavius Abundantius
394 Virius Nicomachus Flavianus, Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
395 Anicius Hermogenianus Olybrius, Anicius Probinus
396 Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
397 Flavius Caesarius, Nonius Atticus Maximus
398 Flavius Eutychianus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
399 Eutropius, Flavius Mallius Theodorus
400 Aurelianus, Flavius Stilicho

5e eeuw na Christus

401 Flavius Fravitta, Flavius Vincentius
402 Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
403 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Flavius Rumoridus
404 Aristaenetus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
405 Flavius Anthemius, Flavius Stilicho
406 Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Anicius Flavius Petronius Probus
407 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
408 Flavius Philippus, Anicius Auchenius Bassus
409 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus, Imp. Caesar Flavius Claudius Constantinus Augustus
410 Varanes
411 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus sine collega
412 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
413 Flavius Lucius, Heraclianus
414 Flavius Constans, Flavius Constantius
415 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
416 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Flavius Iunius Quartus Palladius
417 Flavius Constantius, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
418 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
419 Flavius Monaxius, Plinta
420 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Flavius Constantius
421 Flavius Eustathius, Agricola
422 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
423 Flavius Asclepiodotus, Flavius Avitus Marinianus
424 Flavius Castinus, Victor
425 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Iohannes Augustus
426 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
427 Flavius Hierius, Flavius Ardabur
428 Flavius Taurus, Flavius Constantius Felix
429 Florentius, Dionysius
430 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
431 Flavius Antiochus, Flavius Anicius Bassus
432 Valerius, Flavius Aetius
433 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Petronius Maximus
434 Flavius Areobindus, Flavius Ardabur Aspar
435 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
436 Flavius Anthemius Isidorus Theophilius, Flavius Senator
437 Flavius Aetius, Flavius Sigisvultus
438 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Anicius Acilius Glabrio Faustus
439 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Flavius Postumus Festus
440 Anatolius, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
441 Flavius Seleucus Cyrus sine collega
442 Flavius Eudoxius, Flavius Dioscorus
443 Petronius Maximus, Flavius Paterius
444 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Caecina Decius Aginatius Albinus
445 Nomus, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
446 Flavius Aetius, Q. Aurelius Symmachus
447 Flavius Ardabur, Flavius Calepius
448 Flavius Zeno, Flavius Rufius Praetextatus Postumianus
449 Flavius Florentius Romanus Protogenes, Flavius Astyrius
450 Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus, Gennadius Avienus
451 Imp. Caesar Flavius Marcianus Augustus, Flavius Adelfius
452 Sporacius, Flavius Bassus Herculanus
453 Ioannes Vincomalus, Venantius Rufius Opilio
454 Flavius Aetius, Studius
455 Procopius Anthemius, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
456 Ioannes, Varanes, Imp. Caesar Flavius Eparchius Avitus Augustus
457 Flavius Constantius, Rufus
458 Imp. Caesar Flavius Valerius Leo Augustus, Imp. Caesar Flavius Iulius Valerianus Maiorianus Augustus
459 Flavius Iulius Patricius, Flavius Ricimer
460 Apollonius, Magnus
461 Flavius Dagalaiphus, Flavius Severinus
462 Imp. Caesar Flavius Valerius Leo Augustus, Imp. Caesar Libius Severus Augustus
463 Flavius Vivianus, Flavius Caecina Decius Maximus Basilius
464 Flavius Rusticius, Flavius Anicius Olybrius
465 Flavius Basiliscus, Flavius Herminericus
466 Tatianus, Imp. Caesar Flavius Valerius Leo Augustus
467 Puseus, Ioannes
468 Imp. Caesar Procopius Anthemius Augustus sine collega
469 Flavius Zeno, Flavius Marcianus
470 Iordanes, Flavius Messius Phoebus Severus
471 Imp. Caesar Flavius Valerius Leo Augustus, Caelius Aconius Probianus
472 Flavius Marcianus, Flavius Festus
473 Imp. Caesar Flavius Valerius Leo Augustus sine collega
474 Imp. Caesar Flavius Leo Augustus
475 Imp. Caesar Flavius Zeno Augustus
476 Armatus, Flavius Basiliscus
477 geen
478 Illus sine collega
479 Imp. Caesar Flavius Zeno Augustus
480 Flavius Caecina Decius Maximus Basilius
481 Rufius Achilius Placidus
482 Trocundes, Severinus
483 Anicius Acilius Aginatius Faustus
484 Flavius Theodericus, Venantius
485 Q. Aurelius Memmius Symmachus sine collega
486 Flavius Longinus, Caecina Mavortius Basilius Decius
487 Flavius Manlius Boethius sine collega
488 Claudius Iulius Ecclesius Dynamius, Rufius Achilius Sividius
489 Eusebius I, Petronius Probinus
490 Flavius Longinus, Flavius Probus Faustus Junior
491 Olybrius Junior sine collega
492 Rufus, Imp. Caesar Flavius Anastasius Augustus
493 Eusebius II, Faustus Albinus
494 Flavius Turcius Rufius Apronianus Asterius, Flavius Praesidius
495 Flavius Viator sine collega
496 Paulus sine collega
497 Imp. Caesar Flavius Anastasius Augustus sine collega
498 Ioannes Scytha, Flavius Paulinus
499 Ioannes Gibbus, Asclepio
500 Patricius, Flavius Hypatius

6e eeuw na Christus

501 Pompeius, Rufius Magnus Faustus Avienus
502 Flavius Probus, Flavius Avienus Junior
503 Dexicrates, Volusianus
504 Flavius Rufius Petronius Nicomachus Cethegus sine collega
505 Flavius Sabinianus, Flavius Theodorus
506 Flavius Areobindus Dagalaifus Areobindus, Flavius Ennodius Messala
507 Imp. Caesar Flavius Anastasius Augustus, Venantius
508 Celer, Decius Marius Basilius Venantius Junior
509 Flavius Inportunus sine collega
510 Anicius Manlius Severinus Boethius
511 Secundinus, Felix
512 Paulus, Muschianus
513 Flavius Taurus Clementinus Armonius Clementinus, Probus
514 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator sine collega
515 Anthemius, Florentius
516 Flavius Petrus sine collega
517 Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius Anastasius, Flavius Agapitus
518 Flavius Anastasius Paulus Probus Moschianus Probus Magnus
519 Imp. Caesar Flavius Iustinus Augustus, Flavius Eutaricus Cilliga
520 Flavius Vitalianus, Flavius Rusticius
521 Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, Flavius Valerius
522 Flavius Symmachus, Flavius Boethius
523 Flavius Maximus sine collega
524 Imp. Caesar Flavius Iustinus Augustus, Venantius Opilio
525 Flavius Theodorus Philoxenus Soterichus Philoxenus, Flavius Probus
526 Flavius Anicius Olybrius sine collega
527 Vettius Agorius Basilius Mavortius sine collega
528 geen
529 Flavius Decius sine collega
530 Flavius Lampadius, Flavius Rufius Gennadius Probus Orestes
531 geen
532 geen
533 Imp. Caesar Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus Augustus sine collega
534 Imp. Caesar Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus Augustus, Decius Theodorius Paulinus
535 Flavius Belisarius
536 Flavius Belisarius
537 Flavius Belisarius
538 Flavius Ioannes
539 Flavius Strategius Apion Strategius Apion
540 Flavius Petrus Theodorus Valentinus Rusticius Boraides Germanus Iustinus
541 Anicius Faustus Albinus Basilius

Literatuur

Dionysius Petavius, Rationarum temporium (1741)

Geschreven voor Wikipedia.

Ga naar: Malachias, voorspeller van de laatste paus

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.