Malachias (overleden 1148) was bisschop van Armagh in Ierland. De heilige Malachias stond bekend vanwege zijn herderziendheid. Hij liet een voorspelling na van alle toekomstige pausen, in de vorm van een Latijnse omschrijving van iedere paus.

De laatste reeks pausen volgens deze voorspelling luidt als volgt:

Malachias

 • De balneis hetruriæ (‘bad van Etrurië’):
  Paus Gregorius XVI was, voorafgaand aan zijn verkiezing, lid van de Orde van Sint Romualdus in Balneo, Etrurië (Toscane). (1831-1846)
 • Crux de cruce (‘Kruis der kruizen’):
  Paus Pius XI was de laatste Paus die over de Pauselijke Staat regeerde, door toedoen van het Huis van Savoye, dat een kruis in zijn wapen voerde. Pius werd de gevangene van het Vaticaan en verliet die plaats nooit. Een veel zwaardere last dan die van zijn voorgangers. (1846-1878)
 • Lumen in cælo (‘licht aan de hemel’):
  Paus Leo XIII schreef encyclieken over de katholieke sociale leer en was een groot theoloog. Hij voerde een ster in zijn wapen. (1878-1903)
 • Ignis ardens (‘brandend vuur’):
  Paus Pius X was een zeer vroom man en voerde een aantal belangrijke liturgische hervormingen door voor priesters en leken. (1903-1914)
 • Religio depopulata (‘ontvolkte religie’):
  Paus Benedictus XV, paus tijdens de Eerste Wereldoorlog en tijdens de Communistische Revolutie in Rusland. (1914-1922)
 • Fides intrepida (‘onverschrokken geloof’):
  Paus Pius XI. Hij verzette zich tegen fascistische en communistische krachten in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. (1922-1939)
 • Pastor angelicus (‘engel-herder’):
  Paus Pius XII. Hij was een mystiek man, die naar verluidt visioenen had. Ook wordt wel verwezen naar zijn rol tijdens de holocaust. (1939-1958)
 • Pastor et nauta (‘herder en zeevaarder’):
  Paus Johannes XXIII. Hij was oorspronkelijk Patriarch van Venetië, een haven. (1958-1963)
 • Flos Florum (‘bloem der bloemen’):
  Paus Paulus VI had drie lelies in zijn wapen. (1963-1978)
 • De medietate lunae (‘van de halve maan’):
  Paus Johannes-Paulus I. Het halve latijnse woord voor maan (luna) ‘lu-‘ zat in zijn achternaam Luciani verborgen. Albino Luciani was geboren in Canale d’Agardo, in het bisdom Belluno, (mooie Maan). Zijn pausschap duurde ongeveer één maand, van de eerste halve maan tot de volgende halve maan. (1978)
 • De labore solis (‘van het werk van de zon’):
  Paus Johannes-Paulus II. Karol Wojtyla werd geboren op 18 mei 1920 tijdens een zonsverduistering. Hij kwam van achter het IJzeren Gordijn (het oosten, waar de zon opkomt). Op de dag van zijn begrafenis (8 april 2005) was er een zonsverduistering in Amerika. (1978-2005)
 • Gloria olivae (‘overwinning van de olijfboom’):
  Paus Benedictus XVI. Deze paus nam de naam van Sint Benedictus aan, wiens symbool een olijftak was. Voordat Benedictus paus werd was hij kardinaal-bisschop van Velletri-Segni, een plaats die in haar stadswapen 3 olijfbomen heeft. (2005-2013)
 • In persecutione extrema S.R.E. sedebit (‘Tijdens extreme vervolging van de Heilige Roomse Kerk zal de stoel bezet worden’):
  deze zin staat in het originele handschrift als een aparte paragraaf, maar hij wordt vaak samen met de volgende paragraaf gecombineerd als één voorspelling. Waarschijnlijk staat deze zin voor een niet nader genoemde reeks pausen. Paus Franciscus is dan de eerste van die reeks. De vervolging slaat misschien op de kritiek die de kerk momenteel te verduren krijgt, onder meer ten gevolge van het kindermisbruik. (2013-heden)
 • Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, & Judex tremêdus judicabit populum suum. Finis. (‘Petrus de Romein die zijn schapen zal hoeden gedurende vele tribulaties: en wanneer hieraan een einde komt, zal de zevenheuvelige stad verwoest worden, en de Grote Rechter zal zijn volk berechten. Het Einde’):
  Paus Petrus de Romein zou de laatste paus zijn. Indien men deze paragraaf samen met de vorige interpreteert als één voorspelling, zou de link met Paus Franciscus kunnen zijn dat zijn vaders naam Pietro was. Ook de vader van Franciscus van Assisi droeg die naam.

In eerste aanleg geschreven voor Wikipedia, later bewerkt.Ga naar: Stamreeks naar Karel de Grote

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.