Algemeen

Alle boeken zijn compleet, tenminste in goede staat en volledig beschreven, inclusief alle gebreken. Hieronder wordt niet verstaan kleine gebreken, zoals naam op schutblad, lichte beschadigingen aan band / stofomslag of leesribbels in de rug, hetgeen normaal is voor gebruikte boeken. Het aanwezig zijn van een stofomslag wordt expliciet vermeld, het afwezig zijn niet.

Prijzen zijn netto, in euro’s en inclusief 9% BTW. Verzendkosten, bank- en chequekosten worden doorberekend. Desgewenst kunt u in uw bestelling een prijsopgave van het totaalbedrag vragen.

Wijze van betaling

Nadat het gefactureerde bedrag is ontvangen, worden de bestelde boeken verzonden.

  • Factuurbedrag dient binnen 7 dagen na ontvangst voldaan te worden
  • Betaling via bankrekening NL30 ABNA 05554 85 943 ten name van P. Fasol.

Retourrecht

Indien de aankoop niet (geheel) naar wens is, kan de koper binnen 14 dagen na ontvangst het bestelde aan verkoper retour zenden. Voorafgaande kennisgeving per e-mail wordt zeer op prijs gesteld, waarna terugbetaling / creditering van de boekenprijs zal volgen.

Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto terugbetaald c.q. gecrediteerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is voor de afzender.

Verzending

Geleverde boeken blijven eigendom van Antiquariaat Fasol tot volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden.

Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.

De verzending van de boeken is voor risico van de koper.

Ga naar: Antiquariaat Fasol