In het februarinummer van de Euro Nieuwsbrief van het ministerie van Justitie werd ik geïnterviewd als secretaris van de werkgroep Euro van de Voorlichtingsraad.
‘Peter Fasol werkt bij de Centrale Directie Voorlichting van Financiën en is secretaris van de Werkgroep Euro van de Voorlichtingsraad. Deze werkgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle ministeries die met elkaar ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Wij vroegen Peter Fasol naar zijn ervaringen en naar zijn kijk op de communicatie en voorlichting over de euro.’