In het februarinummer van de Euro Nieuwsbrief van het ministerie van Justitie werd ik geïnterviewd als secretaris van de werkgroep Euro van de Voorlichtingsraad.
‘Peter Fasol werkt bij de Centrale Directie Voorlichting van Financiën en is secretaris van de Werkgroep Euro van de Voorlichtingsraad. Deze werkgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle ministeries die met elkaar ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Wij vroegen Peter Fasol naar zijn ervaringen en naar zijn kijk op de communicatie en voorlichting over de euro.’

Nu je hier toch bent...Het aantal bezoekers aan Fasol.nl neemt ieder jaar toe. We bieden je alle informatie op deze website - artikelen en genealogische database - gratis aan. En dat blijft zo!

Maar met het in stand houden van fasol.nl zijn ook kosten gemoeid, zoals voor hosting en ontwikkelkosten. Als je fasol.nl waardeert, kun je dat laten merken door het doen van een financiële bijdrage.

Op de pagina Samenwerken vind je de mogelijkheden om te doneren of te sponsoren.

Lees ook: