Toespraak van minister De Jager bij Yes! Delft over het belang van innovatief ondernemerschap voor economische groei in Nederland. Dat verdient steun, juist bij startups en kleinere bedrijven.

Begin 2009, alweer ruim een jaar geleden, was ik hier ook, bij Yes! Delft.

Als ik terugkijk op de afgelopen drie jaar, op mijn periode als staatssecretaris en nu minister van Financiën, dan denk ik dat dat werkbezoek een van de meest bepalende bezoeken is geweest die ik heb afgelegd.

Ik nam toen, hier op deze plaats, namelijk een besluit.
Ik zal u zo vertellen wat dat was.Nu is het zo dat een plek als deze mij sowieso inspireert.

Ik was – het is alweer langer geleden dan ik zou willen toegeven – als ondernemer gevestigd in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Een fantastische plek om te ondernemen.
In de eerste plaats omdat het een prachtig gebouw is. En ik houd van moderne architectuur. In 1932 noemde de beroemde architect Le Corbusier de Van Nellefabriek “Het mooiste schouwspel van de moderne tijd”.
Belangrijker is, dat het tegenwoordig fungeert als broedplaats voor jonge en startende ondernemers. Daar was ik er één van, en ik spreek uit ervaring dat dat werkte.

In februari van dit jaar heb ik ook zo’n broedplaats bezocht in Haarlem, de incubator noemden ze het daar.
Er zijn meer van dergelijke plaatsen in Nederland.

Yes! Delft heeft ook zo’n functie.
Hier worden vooral studenten gestimuleerd om te gaan ondernemen. Het is echt ongelooflijk belangrijk dat dat gebeurt.

Nederland kan niet zonder mensen die ondernemen. Ondernemen schept banen. Ondernemen schept economische groei.
Er is in feite geen nadelig effect te benoemen van ondernemen.
Het is nog leuk om te doen ook.

Maar juist nu is het extra belangrijk. Juist tijdens deze crisis heeft onze economie de positieve effecten nodig waar ondernemerschap voor zorgt.

Daarom ben ik nu al meer dan drie jaar bezig om ondernemerschap te bevorderen. Dat doe ik door ondernemen fiscaal aantrekkelijk te maken en door de regels makkelijker te maken.

Nu kom ik bij het besluit dat ik nam toen ik hier vorig jaar was.

Ik heb toen met verschillende mensen gesproken die hier een onderneming hebben. Bijvoorbeeld de mensen die de stormparaplu hebben ontwikkeld.
Ik heb toen ook gesproken met degenen die dat bedrijf hebben dat aerodynamische technieken voor vrachtwagens ontwikkelt. Dat waren twee Belgen en een Nederlander.

Die vertelden mij waar ze toen tegenaan liepen.
Ze vertelden mij dat het eigenlijk veel aantrekkelijker en makkelijker was om de innovaties die zij deden in België of Luxemburg te ontwikkelen.
Waarom? Omdat de octrooibox daar een lager tarief had en omdat er geen maximum aan was.
Dat was gewoon veel gunstiger dan in Nederland.

Het was me toen al duidelijk dat de octrooibox die we op dat moment in Nederland hadden niet voldeed.
Je kunt 1000 keer zeggen dat innovatief ondernemerschap voor Nederland belangrijk is. Maar onze fiscale faciliteit op dit punt was gewoon niet concurrerend. Het kan niet anders of we hebben daardoor veel van onze innovatiekracht verloren. Door de beperking van de oude octrooibox lieten we kansen liggen.

Ik heb toen, op dat moment besloten dat dat moest veranderen.

Het resultaat van die middag hier in Delft is de Innovatiebox geworden. Sinds dit jaar van kracht.
Gelukkig kan dat snel in Nederland!

De Innovatiebox is een grote verbetering ten opzichte van de Octrooibox.

Alle plafonds en beperkingen die er waren zijn geschrapt.
En het VPB-tarief voor innovatieve activiteiten is omlaag gegaan van 25,5% naar 5%.
De innovatiebox heeft ervoor gezorgd dat het belastingvoordeel over innovatieve winsten veel groter is geworden. Dat is heel positief voor bijvoorbeeld hightech ondernemingen.

We hebben ook in iedere belastingregio een accountmanager aangewezen voor de innovatiebox. Het is belangrijk dat je als ondernemer makkelijk je weg kunt vinden naar die innovatiebox, en dat is zo gewaarborgd.
Ook heel prettig is dat je als ondernemer zekerheid vooraf kunt krijgen over het toepassen van de innovatiebox, via die contactpersoon. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

Dit verhaal bewijst maar weer eens te meer hoe nuttig het is om mensen, ondernemers, te ontmoeten.

Als ondernemer, en de ervaring die ik daarvan meenam naar Financiën, heb ik veel verbeteringen kunnen bedenken.
Maar je moet toch met je neus op de feiten gedrukt worden door andere ondernemers om te zien waar het nog beter kan.

Daarom ben ik ook met veel plezier vandaag weer naar Delft gekomen.
Een Network Event als vandaag is ongelooflijk belangrijk. Want zo ontmoeten wij elkaar en dat levert aan alle kanten creativiteit, initiatief en inspiratie op.

Innovatief ondernemerschap is echt van onschatbare waarde voor onze economie.
Ik blijf het zeggen.
Daar liggen onze kansen.
Daarin moeten we investeren. De overheid, maar ook andere investeerders!

Hoe gek het ook klink: ook de crisis kan een kans zijn.
Nu is duidelijk dat onze oude methodes vaak niet meer werken. We zijn gedwongen nieuwe wegen in te slaan. We moeten wel.
Daarmee is de kans toegenomen dat we dat ook dóen!
We moeten innoveren. We zullen innoveren.

Dus, beste mensen, we zitten hier goed, in Delft.
Hier zijn we precies daarmee bezig. Innovatie, ondernemen, samenwerken.
En samenwerken, elkaar ontmoeten is cruciaal bij innovatie. Niet meer ieder voor zich, maar leren van elkaars ideeën en door uitwisseling tot nóg iets beters komen. Open innovatie.

Het is aan de overheid – aan mij –  om daarop in te spelen met een beleid dat die kansen mogelijk maakt.
Door te werken aan een ondernemersmentaliteit in Nederland.
Door barrières weg te nemen en door goede voorlichting.
Door concrete maatregelen die ondernemen bevorderen.
Door de regels makkelijker te maken en rompslomp te voorkomen.
Weg met die Eerstedagsmeldingen. Dat instrument van wantrouwen is gelukkig ook met ingang van vorig jaar verdwenen.
Weg ook met de verplichting om papieren facturen aan de belastingdienst te verstrekken. Elektronisch factureren is ook sinds vorig jaar geen probleem meer. Dat geeft enorme besparingen. Bedenk dat bedrijven elkaar jaarlijks zo’n 500 miljoen facturen sturen, en reken alleen al de porto eens uit!

Weg ook met de onzinnige bonnetjes die je allemaal moet bewaren bij vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Dat gebeurt per 1 januari aanstaande als de nieuwe werkkostenregeling ingaat.

Kortom: laten we de dag van vandaag nuttig besteden. Leer van elkaar, haal er het maximale uit en ga morgen, met nieuwe energie verder met ondernemen.

En als ik hier weer eens terug kom, zal ik u laten zien wat de dag mij aan nieuwe ideeën heeft gebracht!

Ga naar: Innovatie maakt het verschil 

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.