Op 21 november j.l. verscheen de eerste editie van het NVB zwartboek overheidsverspilling, waarin een bloemlezing gegeven wordt van de verspillingen die ons in het afgelopen jaarter ore kwamen. De Duitse zustervereniging van de NVB, de Bund der Steuerzahler (BdSt), bracht onlangs alweer voor de vierentwintigste maal haar eigen verspillings-zwartboek uit. Ook in Duitsland wordt flink wat geld over de balk gesmeten want de BdSt is er ook dit jaar in geslaagd weer een goed gevuld zwartboek uit te brengen. Hier volgen enkele gevallen waarover de Duitse belastingbetalers zich dit jaar konden opwinden.

Frankfurt heeft van alle Duitse steden de hoogste schulden. In 1991 ondertekende de stad een om het complex de Naxos-Hallen gedurende 20 jaar te blijven huren. Het plan was om in de voormalige industriehallen, die de monumentenstatus hebben, een museum in te richten. Voordat dit plan vaste vorm kon krijgen, liepen de schulden van Frankfurt echter dusdanig hoog op, dat het project in een la verdween. Maar het huurcontract loopt nog altijd door. Elke maand nog betaalt de stad 188.000 Mark aan huur. De totale som huur bedraagt inmiddels 13 miljoen Mark, en kan oplopen tot 80 miljoen, als het contract inderdaad tot 2011 zal doorlopen. Nu worden de gebouwen gebruikt door de brandweer, die er zijn wagens parkeert. In de volksmond heeft men het dan ook over “Frankfurts duurste garage”.

Voor 26.500 Mark maakten enkele afgevaardigden van de Nedersaksische Landdag een reis van Hannover naar Wenen, om een congres over het thema ‘dader-slachtoffer’ bij te wonen, waar uitgerekend een criminoloog uit Hannover een belangwekkende inleiding zou houden. De Duitse belastingbetalers vroegen zich terecht af of men zich deze reis niet had kunnen besparen.

De stad Berlijn hanteerde voor het schoonmaken van de openbare scholen nog contracten met bedrijven waarvoor al minstens zeven jaar opnieuw inschrijving had moeten plaatsvinden. Bij nieuwe inschrijvingen voor 15 scholen bleek jaarlijks al 600.000 Mark bespaard te kunnen worden. Voor alle 971 openbare scholen in Berlijn kunnen dus nog vele miljoenen verdiend worden.In Schönow (Noord-Brandenburg) werd een openbaar toilet voor zegge en schrijve 1,8 miljoen Mark opgeknapt. De voormalige burgemeester maakte, nadat aanvankelijk 170.000 Mark begroot was, 1,8 miljoen Mark naar het installatiebedrijf over. Later bleek dat de werkzaamheden ten hoogste 338.000 Mark hadden mogen kosten. De burgemeester en de ondernemer vluchtten naar de Dominicaanse Republiek, maar de burgemeester is intusen aangehouden. Tegen de ander loopt een internationaal arrestatiebevel.

In het voorwoord pleit de BdSt ervoor, dat het mogelijk wordt verpillers strafbaar te stellen. Ook vindt de BdSt, dat het onbegrijpelijk is dat de verslagen van de Rekenkamers zo sterk geanonymiseerd zijn, terwijl belastingfraudeurs met naam en toenaam in de krant verschijnen. Verspilling en fraude zijn voor de staatskas even schadelijk, vandaar dat de BdSt bij verspilling man en paard wil noemen. Volgens de BdSt wordt in Duitsland jaarlijks zo’n 65 miljard D-Mark verspild, een kwart van wat de staat aan loon- en inkomstenbelasting ontvangt.

Dit artikel verscheen in ‘De Belastingbetaler’, 3e jaargang nr. 6, december 1996.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.