Beste Familie,

Voor u ligt weer een nieuw nummer van de Familiekrant.

Zoals TILLY al in haar Kroniek aangeeft: de tijd tussen het vorige en dit nummer is (of lijkt) kort en wordt in onze herinnering nog erg beheerst door het overlijden van Toos-Almere en Marianne.

Aan beide dierbaren wordt aandacht besteed in dit nummer: met een bericht aan de familie van MECHTELD, en drie via WILBERT integraal overgenomen toespraken bij de afscheidsplechtigheid van Marianne.De thematiek ofwel rode draad van dit nummer is, denken wij wel, die van de Nostalgie.

Van MATHIEU zijn ditmaal twee bijdragen opgenomen: een mooi, nostalgisch gedicht, waarvoor de inspiratie opkwam bij het doornemen van de talloze ansichtkaarten die kinderen en kleinkinderen tijdens hun vakantiereizen jarenlang aan Oma van Els stuurden. Voor de jongere lezertjes: ansichtkaarten zijn kartonnen rechthoekige foto’s die je met de ouderwetse mensenpost kon versturen, er hoorde een postzegel opgeplakt te worden. Een postzegel?.. wat dat is zullen wij in het volgende nummer uitleggen..

Mathieu’s andere bijdrage reflecteert op de inhoud van de vorige Familiekrant. Een zeker Droste-effect dreigt hier te ontstaan, want zijn bespreking kan op zichzelf ook weer vragen en opmerkingen oproepen: want welke zijn dan de ingezonden antwoorden op Cécile’s fotoquiz? En waarom, Mathieu, zou u geen oordeel kunnen geven over het korte verhaal van Frank?..

THEO, redactielid en zeer belangrijk leverancier van kopij bij elke editie van de Familiekrant heeft een mooi stuk geschreven over het klein seminarie Rolduc, waar hij en zijn broer Leo jarenlang in opleiding zijn geweest, zonder er overigens als Priester vandaan te komen. Fijntjes legt Theo het gevoelige verschil uit tussen klein en groot seminarie, en terloops wordt ook een preview gegeven in de beerput die pas veel later werd opengerukt, namelijk die van het misbruik in de RK Kerk (zie hiervoor de bijdrage van THIJS in een eerder nummer), door een boek van de “Tachtiger” Lodewijk van Deijssel te noemen dat prompt op de Codex terechtkwam.

ROMÉ vervolgt met een bijna wetenschappelijke maar tevens erg vermakelijke verhandeling over het boeiende gegeven Herendiensten in de 17e eeuw, in Wanssum en omstreken. Betaling in natura voor geleverde diensten, als ik het zo samen mag vatten.

Zo vader zo zoon: PETER, van wie wij ons afvragen of dit inderdaad zijn debuut in onze krant is, beschrijft op column-achtige wijze zijn door niet iedereen steeds begrepen passie, die van de genealogie. Duiken in je familiegeschiedenis, Stamboomkunde. En welke stamboom onderzoekt Peter al jarenlang: juist, die van het geslacht FASOL. En net als bij de genoemde ansichtkaarten zien wij ook hier de effecten van de nieuwe tijd: de charme van de stoffige archieven met bijbehorende gepensioneerde heren wordt allengs vervangen door de zoekresultaten in milliseconden via Google.

RENÉE vertegenwoordigt ditmaal opvallend, want als enige, de 3e generatie. Van haar drukken we het stukje af dat zij voor haar Schoolkrant schreef over haar enerverende reis over verre landen en zeeën met een tallship, in het kader van School at Sea. Renée is inmiddels veilig teruggekeerd en leeft haar leven weer in het wat minder wereldse Bemmel.

Ook RINY verkeert in nostalgische sferen. Deze zijn echter minder zoet dan die van haar voorgangers: het onderwerp betreft hier de nachtmerrie van een hele generatie kinderen van haar (en nog wat jongere) leeftijd: De verplichte dagelijkse kost van een lepel Levertraan.

Als uitsmijter van dit nummer een verhandeling over het Wanssumse dialect. Dat dit dialect – bij de 3e generatie inmiddels volstrekt onbekend, is onze indruk – de gemoederen nog flink kan verhitten bleek uit een mailwisseling tussen de volledige redactie, in gang gezet door THIJS, en daarmee uitgebreid tot zijn broer FRANK. Als curiositeit hebben wij de volledige mailthread hierbij opgenomen.

De redactie, en met name ondergetekende, constateert opnieuw dat het concept van de inmiddels wat ouderwetse, op papier gedrukte Familiekrant in zijn voegen begint te kraken. Telkens is het toch weer een duwen en trekken om (nog net voor de deadline) kopij binnen te krijgen (en  – toegegeven – telkens komt er uiteindelijk toch weer een rijk gevulde krant tot stand!). De opmars van de world wide social media als FaceBook is onmiskenbaar en onverbiddelijk. Ondergetekende is ondanks zijn (ook al weer) middelbare leeftijd als een blok gevallen voor dit fascinerende medium. Zou de Familie van Els overgaan tot het hanteren van een (gratis!) Fan-pagina op Facebook, dan was het een fluitje van een cent om echt actueel te zijn (het bericht over de verhuizing van Toos-Almelo kwam na de deadline nog binnen!), om artikelen zoals die van Renée, gewoon zoals het hoort, inclusief foto’s in pdf formaat te attachen, in plaats van terug te moeten vertalen naar Word… en om – suggestie van Wilbert – zelfs geluidsfragmenten van diverse dialecten te posten!

Maar voor het zover is, gaan we nog een volgend papieren nummer beleven, en dat is het 25e (ja eindelijk, Mathieu, het jubileumnummer!). Wij hopen op veel bijdragen, al was het maar in het kader van de Nostalgie.

Van TILLY hebben wij al gehoord dat er nog een stapel Familiefeest- en gedenkliederen in de kast ligt, die nog in geen enkele (laat staan de Urste of Twedde Fieëstbundel) uitgave verschenen zijn.

Hartelijke groeten en veel leesplezier,

Thijs

De Redactie,

Theo van Els, Thijs Timmermans, Wilbert van Els, Mechteld Seegers – van Els.

Verschenen in Familiekrant Van Els, nr. 24, april 2012.

Ga naar: Een man met een hobby

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.