Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken. Tegenwoordig wordt het gezien als het africhten van roofvogels ten behoeve van de jacht, hobby en beroep.

Iemand die de valkerij beoefent is een valkenier. Men is pas valkenier als men de kennis en ervaring heeft om een roofvogel zodanig te trainen dat deze op conditie is en in staat is prooi te bemachtigen.

Reeds in de Oudheid werd de valkerij in het Midden-Oosten beoefend.

De valkerij in Nederland ontwikkelde zich in Brabant, gelegen in de trekroute van de slechtvalk, in de 16e eeuw. De plaats Valkenswaard groeide uit tot het belangrijkste centrum. In de 17e, 18e en 19e eeuw waren Valkenswaardse valkeniers werkzaam aan bijna alle Europese vorstenhoven, waar de valkenjacht een geliefd tijdverdrijf was.

Met de Franse Revolutie en de moderniseringen van de 19e eeuw kwam ook het einde van de valkerij. Nu wordt de valkerij vooral bedreven door mensen in hun vrije tijd. Maar valkeniers worden steeds meer ingezet ter bestrijding van overlast van grote aantallen vogels, bijvoorbeeld op luchthavens.

Geschreven voor Wikipedia.

Verder lezen: