Het in stand houden van fasol.nl kost tijd en inspanning. Maar er zijn ook kosten mee gemoeid, zoals voor hosting en ontwikkelkosten.

Als u fasol.nl waardeert, kunt u dat ook laten merken door het doen van een financiële bijdrage. Elk bedrag is welkom!

Donatie

U kunt uw bijdrage overmaken door een bedrag te storten op bankrekening NL30ABNA0555485943 ten name van P. Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.

Sponsoring

Het is tevens mogelijk de website te sponsoren. Uw logo of uw naam wordt dan op de website vermeld. Neem in dat geval even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Alvast bedankt!

Sponsors

Meride Uitvaartverzorging