Trefwoord

Europees Parlement

Met de rammelkist naar Straatsburg

Op 2 juni 2003 reisde ik voor mijn werk naar het Europees Parlement in Straatsburg. De reis is met afstand de slechtst verlopen vliegreis die ik ooit meemaakte, en tevens de duurste, per afgelegde kilometer: € 696,07 voor de korte >>>

Europarlementariër Piet Dankert over de Europese verspilling: ‘Dagvergoedingen zijn te hoog’

In de parlementaire controle op de enorme sommen geld die in de Europese Unie omgaan speelt de begrotingscontrole-commissie van het Europees Parlement een belangrijke rol. De rol die deze commissie speelt zou men kunnen formuleren als het politiek maken van >>>

In de Europese Unie gaan jaarlijks miljarden over de balk

De in juni gehouden Europese Top van Amsterdam kostte de belastingbetaler ƒ 40 miljoen. Europese tops vinden nu plaats bij toerbeurt in de Europese hoofdsteden. Er kan volgens ingewijden ongeveer ƒ 100 miljoen per jaar bespaard worden door de tops >>>

De betrekkingen tussen het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s

  In het eerste halfjaar van 1995  deed ik een stage bij het Europese Comité van de Regio’s in Brussel. Ik schreef daar een notitie over de betrekkingen tussen het toen nog maar pas opgerichte Comité van de Regio’s en >>>

As relações entre o Parlamento Europeu e o Comité das regiões

INTERVENÇÃO DE KLAUS HÄNSCH PERANTE A ASSEMBLEIA PLENÁRIA  DO COMITÉ DAS REGIÕES, EM 20.07.1995   Este “dossier” de informação foi elaborado pelos serviços do Secretariado‑Geral na perspectiva do debate que terá lugar com o presidente do Parlamento Europeu, KLAUS HÄNSCH, >>>

Le relazioni tra il parlamento europeo e il comitato delle regioni

INTERVENTO DI KLAUS HÄNSCH DINANZI ALL’ASSEMBLEA PLENARIA DEL COMITATO DELLE REGIONI – 20 LUGLIO 1995 Il presente fascicolo informativo è stato elaborato dai servizi del Segretariato generale, in vista del dibattito che avrà luogo con il Presidente del Parlamento europeo >>>

Οi σχεσεiς ευρωπαïκου κοiνοβουλiου καi επiτροπης των περiφερεiων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ κ. KLAUS   HÄNSCH   ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΟΛΟΜΕΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΩΝ, ΣΤIΣ 20 IΟΥΛIΟΥ 1995 Τo παρόv εvημερωτικό έγγραφo καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Γεvικής Γραμματείας εvόψει της συζήτησης πoυ θα διεξαχθεί με τov Πρόεδρo τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, κ. >>>

Les relations entre le Parlement Européen et le Comité des regions

INTERVENTION DE M. Klaus HÄNSCH DEVANT L’ASSEMBLEE PLENIERE DU COMITE DES REGIONS LE 20 JUILLET 1995   Ce dossier d’information a été élaboré par les services du Secrétariat général dans la perspective du débat qui s’engagera avec le Président du >>>

Las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones

INTERVENCIÓN DEL Sr. Klaus HÄNSCH ANTE EL PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES EL DÍA 20 DE JULIO DE 1995 Este documento informativo ha sido elaborado por los servicios de la Secretaría General en la perspectiva del debate que se entablará con >>>

© 2019 fasol | genealogie en heemkunde — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑