Trefwoord

Euro en Europa

Vlaams verlangen: zeer aggressieve taalpromotie

In de rubriek ‘The Kiosk’ in dagblad Trouw recenseert Jaap de Berg een aantal publicaties, waaronder mijn boekje ‘De toekomst van het Nederlands in de Europese Unie.  De Berg schrijft: “Gevraagd naar een mening over de verengelsing van hun taal >>>

Stageverslag Comité van de Regio’s

Na afloop van mijn stage bij het Comité van de Regio’s schreef ik onderstaand verslagje.

De betrekkingen tussen het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s

  In het eerste halfjaar van 1995  deed ik een stage bij het Europese Comité van de Regio’s in Brussel. Ik schreef daar een notitie over de betrekkingen tussen het toen nog maar pas opgerichte Comité van de Regio’s en >>>

As relações entre o Parlamento Europeu e o Comité das regiões

INTERVENÇÃO DE KLAUS HÄNSCH PERANTE A ASSEMBLEIA PLENÁRIA  DO COMITÉ DAS REGIÕES, EM 20.07.1995   Este “dossier” de informação foi elaborado pelos serviços do Secretariado‑Geral na perspectiva do debate que terá lugar com o presidente do Parlamento Europeu, KLAUS HÄNSCH, >>>

Le relazioni tra il parlamento europeo e il comitato delle regioni

INTERVENTO DI KLAUS HÄNSCH DINANZI ALL’ASSEMBLEA PLENARIA DEL COMITATO DELLE REGIONI – 20 LUGLIO 1995 Il presente fascicolo informativo è stato elaborato dai servizi del Segretariato generale, in vista del dibattito che avrà luogo con il Presidente del Parlamento europeo >>>

Οi σχεσεiς ευρωπαïκου κοiνοβουλiου καi επiτροπης των περiφερεiων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ κ. KLAUS   HÄNSCH   ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΟΛΟΜΕΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΩΝ, ΣΤIΣ 20 IΟΥΛIΟΥ 1995 Τo παρόv εvημερωτικό έγγραφo καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Γεvικής Γραμματείας εvόψει της συζήτησης πoυ θα διεξαχθεί με τov Πρόεδρo τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, κ. >>>

© 2024 Fasol — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑