Minister Ritzen zal in drie jaar tijd 500 miljoen gulden verdelen over de hogescholen en universiteiten. De gelden zijn bestemd voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De Tweede Kamer ging akkoord, ondanks een vernietigend advies dat de Raad van State over het wetsvoorstel uitsprak.

Dit artikel verscheen in ‘De Belastingbetaler’, 3e jaargang nr. 4, augustus 1996.