De lokale rekenkamer staat opnieuw in de belangstelling. Rotterdam heeft als eerste gemeente van Nederland een eigen Gemeentelijke Rekenkamer ingesteld. Bijna tegelijkertijd loopt een discussie, die is aangezwengeld door de Algemene Rekenkamer, om de controle van Europese geldstromen op het niveau van de lagere overheden te versterken.

Dit artikel verscheen in ‘De Belastingbetaler’, 5e jaargang nr. 2, maart 1998.