Op 16 oktober 2003 stuurde staatssecretaris Nicolaï deze brief naar de Tweede Kamer over communicatie over Europa.