Ingezonden brief van Romé in de NRC d.d. 14 oktober 1999:

Mijn zus heeft, ik spreek wel van de jaren ’30, een zeer leerzame tijd doorgebracht op een Franstalige meisjeskostschool in het Belgische Hamont. uit mijn jeugjaren weet ik nog dat ze toen een voor mij onbegrijpelijk rijmpje opzegde. Zij herinnert zich dat ook en heeft het voor me opgeschreven. Wellicht is het iets voor uw rubriek Prikbord. Het rijmpje luidt:

Un tapissier tapisssait un tapis
Il vint à passer un pisseur qui pissait sur
Le tapis que le tapissier tapissait.
‘Ola’, dit le tapissier au pisseur qui pissait
Sur le tapis que le tapissier tapissait,
‘va t’en faire pis sur le pot à pis et
ne vient pas pisser sur le tapis que je tapisse’.

Verschenen in NRC Handelsblad, rubriek ‘Prikbord’, op 14 oktober 1999 en in Familiekrant Van Els, nr. 3, januari 2000.