Twee weken geleden bracht ik samen met mijn toenmalige chef Jeroen Sprenger van Financiën een bezoek aan ​Polen​. Helemaal heet van de naald is het niet meer, maar vooruit: een verslagje.

In een vorig leven werkte ik bij het ministerie van Financiën in het voorlichtingsteam dat de eurocampagne in Nederland (‘De euro wordt van ons allemaal’) aanstuurde. De ​Polen​ bereiden zich zachtjesaan al voor op invoering van de euro, hoewel er nog geen datum is. In het kader van een twinning programma zoeken ze naar ervaringen van andere landen in de hoop daarmee hun voordeel te kunnen doen. Wij waren in Warschau op uitnodiging van de Nationale Bank van ​Polen​ om onze ervaringen met de voorlichtingscampagne over de euro in Nederland te delen.

Gecombineerd met dit bezoek was Jeroen ook uitgenodigd door het ministerie van Administratie en Digitalisering (2 maanden geleden opgericht) om te vertellen over de omschakeling in de IT-sector. Dat vond op maandag plaats en ik ben mee geweest, hoewel ik verder geen rol had, anders dan sidekick.

De ​Polen​ hadden enorm veel vragen voorbereid, rijp en groen, waaruit bleek dat ze eigenlijk nog helemaal aan het begin staan van hun denkproces. Het was een interessante dag, hoewel ik het idee had dat we de nodige open deuren in moesten trappen (‘combineer het met reguliere investeringen in IT-systemen’, etc.).Maandagavond meldden wij ons bij de Nationale Bank en werden we met een klein gezelschap deelnemers van diverse Poolse ministeries per busje vervoerd naar Starawies, 100 km ten Oosten van Warschau. Daar bevindt zich een zeer fraai kasteel, eigendom van de Bank, dat gebruikt wordt voor prestigieuze ontvangsten en congressen. Daar gedineerd en overnachting. De volgende dag aan de slag; Jeroen hield een presentatie over de in Nederland indertijd gevolgde communicatiestrategie en ik hield een presentatie over al onze activiteiten in de richting van zgn. kwetsbare doelgroepen (ouderen, gehandicapten, minderheden – mijn taak toen ik bij Financiën werkte). We werden uitgebreid bevraagd. Na afloop terug naar Warschau en de volgende ochtend vlogen we terug naar Nederland.

Vermeldenswaard is dat Poolse premier tijdens ons verblijf het nieuws haalde met de opmerking dat ​Polen​ in 2015 zal voldoen aan de toetredingscriteria van de EMU. Dit mag echter niet worden opgevat als dat ​Polen​ in dat jaar ook zal toetreden, dit doet men als het economisch tij daarvoor gunstig is.

Een leuk reisje, dat me een beetje in de schoot geworpen werd, zoveel jaar na dato. En interessant om te zien dat er wel degelijk al serieus gedacht wordt over hoe de euro in te voeren.

Europresentatie Polen: eurovoorlichting aan kwetsbare groepen

Tijdens mijn bezoek aan Polen (op uitnodiging van de Poolse Centrale Bank) hield ik een presentatie over eurovoorlichting aan kwetsbare groepen. De Polen zijn geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak zoals die in 1999-2002 heeft plaatsgevonden.

Mijn presentie vind je hieronder:

Presentatie Polen

Ga naar: Boekrecensie: De eurocrisis

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.