Toespraak gehouden door staatssecretaris Jan Kees de Jager op 30 maart 2009 te Rotterdam.

Toen ik op de middelbare school zat, was ik de eerste in mijn klas die een tekstverwerker gebruikte. Terwijl mijn klasgenoten met typmachine en carbonpapier in de weer waren, of zelfs nog een pen gebruikten, leverde ik keurig geprinte werkstukken in.

Ik ben mijn hele leven al gefascineerd door ICT.

Na mijn jeugd in Zeeland ging ik in Rotterdam studeren. Rotterdam werd na ICT mijn tweede liefhebberij kun je wel zeggen.Tijdens mijn studententijd heb ik met een vriend een IT-bedrijf gestart. We hadden ontdekt dat er behoefte was aan nieuwe mediatoepassingen bijvoorbeeld in de retail-branche. We maakten interactieve kiosken, cd-roms en dergelijke en we haalden opdrachten binnen bij grote retailers. Later ontwikkelden we ons door om ondernemingen de mogelijkheden van internet te kunnen laten benutten, richting e-commerce.

Deze samenleving is niet meer voor te stellen zonder ICT. Ons leven draait om ICT, zichtbaar of onzichtbaar.

U begrijpt wel dat ik het enorm leuk vind om uitgerekend in Rotterdam, op de Kop van Zuid, het nieuwe ICT college van Zadkine te mogen openen.

Er is, zeker óók op MBO-niveau, veel vraag naar goede ICT-ers. Vakmensen die net wat meer kunnen. Daarom is het initiatief van Zadkine om hier te starten met een ‘School of Excellence’ zo goed. MBO-ers die willen doorstromen naar het HBO of het bedrijfsleven kunnen hier terecht. De beroepsgeoriënteerde leerweg biedt mogelijkheden voor juist de meer praktisch ingestelde leerlingen om verder te komen. Zo kunnen ze straks echt een goede boterham verdienen als bijvoorbeeld systeembeheerder. Je ziet ook dat de meer praktische ICT-beroepen qua salaris ook beginnen in te lopen op de theoretici.

Kortom, we zien dat ICT steeds praktijkgerichter wordt. In feite steeds meer van iedereen. Een goede ontwikkeling, en het is goed dat scholen daarop inspelen.

Hier op het Zadkine gebeurt dat bijvoorbeeld ook in goede samenwerking met het bedrijfsleven. Iets dat me zeer aanspreekt. Door goede afspraken met het bedrijfsleven voor stages en dergelijke kun je kennis echt toepasbaar maken. Een duurzame relatie met bedrijven is dan heel belangrijk.

Ook voor de bedrijven zelf! Die zien ook dat ze goed personeel nodig zullen blijven hebben, en zo helpen ze zelf daarin te voorzien.

Een belangrijk punt wat ik wil aanstippen is de zorgplicht in het onderwijs. Het is van belang dat scholen er ook voor zorgen dat leerlingen de eindstreep halen.
Schooluitval is iets dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Het Zadkine doet daar veel aan. Juist ook als staatssecretaris van Financiën kan ik dat alleen maar toejuichen. Het heeft natuurlijk te maken met het efficiënt en doelmatig inzetten van belastinggeld. Leerlingen die uitvallen, dat is jammer van het talent, maar ook van het geld! En: als ze niet uitvallen worden het straks nette belastingbetalers. Daar ben ik óók voor!

Dames en heren,

Toen u hier aankwam, hebt u toen buiten eens om u heen gekeken? Ik wel. En toen dacht ik: deze locatie is echt briljant gekozen. We zitten hier naast InHolland. Wie naar het HBO wil doorstromen ziet waar hij heen kan. Maar wie is hier ook buurman: mijn eigen Belastingdienst/Douane.

Kun je gelijk solliciteren met je diploma op zak. Want de Belastingdienst is voor een ICT-er een van de mooiste werkgevers die je zult vinden. ICT is in de Belastingdienst core business. Ik zal er niet al te lang over uitweiden. Maar wie even erover nadenkt ziet dat je miljoenen aangiften onmogelijk met de hand kunt behandelen. Daarom hebben we de elektronische aangifte ontwikkeld. En dat gaat steeds verfijnder. Dit jaar is je aangifte voor het eerst gedeeltelijk vooringevuld. We maken het burgers en bedrijven steeds gemakkelijker. Elektronisch factureren is een ander voorbeeld dat met name ondernemers aanspreekt.

Die ontwikkeling van steeds verfijndere ICT zul je bij de Belastingdienst blijven zien.
Dat kan alleen dankzij de mensen die daar werken, die begrijpen hoe ICT werkt, en dan bedoel ik: werkt in praktische zin. De Belastingdienst is immers een uitvoeringsorganisatie. Hij staat voor steeds betere service aan de burgers. Daarvoor hebben we mensen nodig die de praktische kant van ICT begrijpen. Die kunnen aanpakken. Zoals mensen met een diploma op zak van het ICT-College van Zadkine.

Ga naar: Innovatie maakt het verschil

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.