<< Maandag 4 juni 1945

Bezoek wederopbouw dhr. Wicherts.
Ir. Brand D.W. Apr.21, toestel 249 Den Haag (dubbel Utrecht)
of Ir. v. Heerde J.D. Apr. 21 toestel 440     ”
of J.H. v. Olphen bbc toestel 249 (speciaal puin nummer)
Met deze kan het beste afspraak worden gemaakt. Wederopbouw Venray hield zich in 1945 buiten deze sloping, omdat er een schrijven was, dat zij buiten deze zaak stonden.
Adres: Min. van Wederopbouw en Volkshuisvesting, V. Alkemadelaan no 350.

Ten slotte

Met een begrotingsstaat, die de financiën van Landbouwbelang Wanssum en C.A.V. Wanssum in 1944-1945 in kaart brengt, en een laatste pagina, waarop in 1947 enkele telefoonnotities zijn gekrabbeld, eindigt het dagboek.

Uit de nalatenschap van Piet van Els bezit ik een exemplaar van een boekje van Justus van Maurik: ‘Uit één pen – novellen en schetsen’, in een uitgave van 1886, gedrukt bij Van Holkema & Warendorf. Met het boekje is iets curieus aan de hand. Piet van Els’ ex librisstermpel staat voorin. Op de pagina’s 130 en 131 zijn met potlood enkele teksten tussen de regels geschreven:
Pagina 130: ‘Jongens, nog een poosje moed houden. Het gaat werkelijk zeer goed. (een strijdmakker in Nederland)’;
Pagina 131: ‘Nederland herrijst. De dag van de afrekening met de Moffen is nabij’;
En: ‘Blijft paraat, oogen en ooren open. Blijft trouw. Het daget’.
De tekstregel: ‘De loterij geeft hoop, en hoop doet leven.’ is onderstreept.
Deze teksten stammen duidelijk uit de periode die in het dagboek wordt beschreven. Kennelijk is het boek in deze periode aan Piet van Els gegeven als bemoediging. Wie de afzender was valt niet te achterhalen. 

Nawoord >>

 

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.