<< Maandag 18 december 1944

Algemene vergadering van voorzitters en/of zaakvoerders in de kring Horst in café Paulissen, onder voorzitterschap van de heer Maris te Helden. Pastoor Debije sprak een inleidend woord aan de hand van een artikel van de bisschop van ’s-Hertogenbosch over katholieke organisatie en eenheidsbonden. We behoren het verenigingsleven katholiek op te bouwen. Het oude systeem van katholieke organisatie dient te verrijzen met tijdelijk karakter. Eenheidsbonden mogen voorlopig niet gesteund worden. Een advies van het episcopaat in Nederland zal afgewacht dienen te worden. Dr. Droesen stelt de vraag: oude of nieuwe vorm in de landbouworganisatie. Tijdens de bezettingsjaren had spreker meermalen vernomen van enige kringen, die met de oude organisatie radicaal wilden breken. Ik bracht in het midden, dat men in de oude organisatie een uitgangsapparaat kon hebben, om de zaken weer op gang te brengen. Voorstellen tot herziening en wijziging kunnen eveneens door de voormalige besturen worden behandeld. Ook zou het breken met de voormalige organisatie kunnen inhouden, dat men de opheffing dezer organisaties door de Duitse bezetting goedkeurde. De vergadering ging akkoord voorlopig te blijven werken onder de oude (voormalige) besturen. In de afdelingen, waar dit mogelijk is, kunnen dan nu reeds Algemene Vergaderingen gehouden worden, tot verkiezing van al of niet nieuwe besturen. Dr. Droesen brengt naar voren, dat van de organisatie activiteit dient uit te gaan; zo wijst spreker reeds op enkele punten, namelijk Tolunie (is gevaarlijk voor onze landbouw), Pachtwet, waarvan de bestaande verordening is afgeschaft, zodat grote verwarring is ontstaan, gewenst is voorlopig toepassing der bestaande verordening. Bij het Parochiële Comité voor Bisschoppelijke hulpactie voor getroffenen is inschakeling der Boerenorganisatie gewenst.

Zondag 24 december 1944 >>

 Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.