<< Dinsdag 3 april 1945

Sedert 12 mei heeft de Grontmij het werk aan de silo gestaakt. Ik heb nu nog twee personen (L. van Els, G. Tax), die kunstmest hebben afgeleverd sedert 12 mei. Op 4 juni is een andere firma, namelijk Tummers A. (betonwerken) uit Weert met het opruimingswerk in ‘regie’ begonnen. Onder leiding van de uitvoerders op de Buys zijn 17 personen (allen van ons voormalig personeel) begonnen. Deze arbeiders zijn: Beterams, Deenen, M. van Els, L. van Els, M. Francken, M. van der Heyden, J. Hermans, J. Janssen, H. Lensen, Fr. Peters, Jac. Peters, G. Tax, H. Theeuwen, Alb. Theeuwen, M. van de Ven, J. Volleberg. Op 8 juni is Deenen tijdelijk werkzaam bij de Plantenziektekundige dienst (± tot september).

Knipsel

Vrijdag 5 september 1947 >>