Inmiddels verhuisd naar Gouda, nodigde ik mijn oud-collega’s uit ‘s-Hertogenbosch uit om dik een jaar na mijn vertrek nog eens samen te komen. Een korte passage uit de uitnodigingsbrief vatte mijn gedachten over mijn voormalige werkgever samen:

De NVB is niet meer wat het geweest is. Dat onze voormalige werkgever niet meer van onze diensten gebruik maakt, is inmiddels duidelijk af te lezen aan de koers die het NVB-schip is ingeslagen. Aansluiting zoekend bij de modieuze trend van de laatste jaren, waarin het gebruik van correct Nederlands meer en meer in de verdrukking raakt tegen v(V)ermeend ‘cool’ klinkende Engelse terminologie, tooit de vereniging zich nu met de naam ‘Nederlandse Vereniging voor Personal Finance’. En ons voormalige lijfblad ‘De Belastingbetaler’ is vervangen door enkele pagina’s in het glossy Telegraaf-magazine ‘Personal Finance’.

Ach, herinnert u zich nog de mooie middag dat wij, turend uit het raam, de eerste graafmachines ontwaarden op de plek waar nu de Arena is verrezen? Hoe er onder het genot van een warme appelflap altijd wel iets te vieren bleek? Hoe onze directeur, bijgestaan door onverklaarbare machten, even onverklaarbare beleidsbeslissingen over de koers van de vereniging nam?

(…)

Verder lezen: