Inmiddels verhuisd naar Gouda, nodigde ik mijn oud-collega’s uit ‘s-Hertogenbosch uit om dik een jaar na mijn vertrek nog eens samen te komen. Een korte passage uit de uitnodigingsbrief vatte mijn gedachten over mijn voormalige werkgever samen:

De NVB is niet meer wat het geweest is. Dat onze voormalige werkgever niet meer van onze diensten gebruik maakt, is inmiddels duidelijk af te lezen aan de koers die het NVB-schip is ingeslagen. Aansluiting zoekend bij de modieuze trend van de laatste jaren, waarin het gebruik van correct Nederlands meer en meer in de verdrukking raakt tegen v(V)ermeend ‘cool’ klinkende Engelse terminologie, tooit de vereniging zich nu met de naam ‘Nederlandse Vereniging voor Personal Finance’. En ons voormalige lijfblad ‘De Belastingbetaler’ is vervangen door enkele pagina’s in het glossy Telegraaf-magazine ‘Personal Finance’.

Ach, herinnert u zich nog de mooie middag dat wij, turend uit het raam, de eerste graafmachines ontwaarden op de plek waar nu de Arena is verrezen? Hoe er onder het genot van een warme appelflap altijd wel iets te vieren bleek? Hoe onze directeur, bijgestaan door onverklaarbare machten, even onverklaarbare beleidsbeslissingen over de koers van de vereniging nam?

(…)Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers

In 2007 schreef ik dit lemma over de Nederlaqndse Vereniging van Belastingbetalers voor Wikipedia:

De Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers (NVB) werd opgericht in 1991 als belangenbehartiger van belastingbetalers in Nederland. De vereniging richtte zich aanvankelijk vooral op het geven van fiscaal advies aan leden, maar begon zich vanaf 1996 ook te profileren als strijder tegen verspilling van belastinggeld. Het ledental van ca. 10.000 leden bleef echter te laag om een factor van betekenis te kunnen worden.

De vereniging was gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.

In 1998 werd de vereniging herdoopt in Nederlandse Vereniging voor Personal Finance (NVPF). Het eigen ledenblad ‘De Belastingbetaler’ werd opgeheven, en de strijd tegen verspilling kwam weer op een laag pitje te staan. Inmiddels is de NVPF gevestigd in Weesp.

In 2004 werd een concurrerende Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers opgericht als reactie op deze ontwikkeling.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.