De Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers (NVB) werd opgericht in 1991 als belangenbehartiger van belastingbetalers in Nederland. De vereniging richtte zich aanvankelijk vooral op het geven van fiscaal advies aan leden, maar begon zich vanaf 1996 ook te profileren als strijder tegen verspilling van belastinggeld. Het ledental van ca. 10.000 leden bleef echter te laag om een factor van betekenis te kunnen worden.

De vereniging was gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.

In 1998 werd de vereniging herdoopt in Nederlandse Vereniging voor Personal Finance (NVPF). Het eigen ledenblad ‘De Belastingbetaler’ werd opgeheven, en de strijd tegen verspilling kwam weer op een laag pitje te staan. Inmiddels is de NVPF gevestigd in Weesp.

In 2004 werd een concurrerende Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers opgericht als reactie op deze ontwikkeling.

Geschreven voor Wikipedia.

Verder lezen: