Geachte redactie,

Bij actueIe gebeurtenissen dient zich vaak de nostalgie aan.

Zo herinner ik mij, als klein jongetje van plusminus acht jaren, dat een nicht van Moeder (c.q Oma) afscheid kwam nemen. Zij was van onderwijzeres met hoofdacte (zo heelte dat toen en dat was voor een jonge vrouw in die tijd heel wat) tot Zuster geworden. Zij kwam afscheid nemen in 1934 (?), gekleed in een Hemels blauw-wit gewaad en vertrok naar haar Missie-adres te Tegal in Nederlands-Indië (jawel, nu Indonesië), waar zij voor school-, kerk en ziekenboeg – gebouwen aan het werk moest.

Er was in die voor-oorlogse jaren een intensieve correspondentie van Tegal naar Wanssum v.v.. Een gedeelte van de brieven van die Zuster is bewaard gebleven en ligt in een kistje dat Moeder eens aan mij gaf, kort voor haar overlijden, om te bekijken wat zoal met de diverse spullen die er in zaten moest gebeuren.Dat kistje met de lndische brieven heb ik nadien aan Harrie gegeven, die wellicht eens over de inhoud daarvan het een en ander zou kunnen vertellen (met bronvermelding uiteraard; zie ex-professor Diekstra).

De actuele gebeurtenis: de betreffende Zuster was Zuster Regina, in de Wereld To (?) Rutten geheten. Zij is onlangs op 94 -jarige leeftijd overleden en begraven te Tilburg. Harrie en Laura waren bij de Diensten aldaar aanwezig.

Die Nieuwsbrief is een mooi initiatief. Wie weet wat het allemaal gaat opleveren.

Laten we zeggen (en daarmee aanmoedigend besluiten):

Met een reguliere Nieuwsbrief
Komt de Familie aan haar gerief

Aldus te Zoetermeer,
11 november 1998

Matthieu

Verschenen in Familiekrant Van Els, nr. 2, april 1999.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.