Ignatius Walvis werd geboren te Utrecht in 1653. Hij was kapelaan bij de vertegenwoordiger van het hof te Wenen bij de Staten-Generaal en vanaf 1688 pastoor van de Oud-Katholieke gemeente te Gouda. Hij overleed op 6 mei 1714 te Gouda. Hij is echter vooral bekend als geschiedschrijver.

 

Zijn hoofdwerk, Beschryvinge der stad Gouda, is nog steeds een belangrijke bron voor historici.

Hij schreef echter nog enkele andere historische werken over Gouda en omgeving, die nooit zijn gedrukt. Deze gaan vooral over de kerkelijke geschiedenis van 1525 tot 1712. Zij zijn uitgegeven in het boek ‘Goudsche onkatolijke kerkzaken’ (bewerkt door P.A.H.M. Abels), uitgegeven in 1999.
Werken

  • Christelyke onderwysingen, (1685)
  • Beschrijving der stad Gouda door I.W., 2 dln., Gouda en Leid. z.j. (1713).
  • Goudsche onkatolijke kerkzaken, (1999)

Geschreven voor Wikipedia.

Lees ook: