Na afloop van het debat liep de minister naar buiten. De vergadering was uitgelopen. Het was half twee en hij had nog niet gelunched.

Voorafgaand was hij ingelicht. Hij wist dat het zojuist gevoerde debat in het niet viel bij dit nieuwe incident. De media en de Kamer roken bloed. Gezeten op het Plein achter een uitsmijter voelde hij zijn Blackberry trillen in zijn binnenzak.

Zonder te kijken wist hij waarover het ging. Hij keek op naar boven. De zon, die er nog was toen hij was gaan zitten, was verdwenen achter een dik pak wolken. Zijn trek was over. Hij had het koud.