Wist je dat op fasol.nl artikelen van meerdere auteurs staan? Ook jij kunt publiceren op deze website.

Fasol.nl is een plek voor artikelen over een breed scala aan onderwerpen zoals stamboomonderzoek, de liefde voor het boek, geschiedenis, heemkunde, literatuur, kunst, retorica en communicatie.

Hier lees je meer over fasol.nl.

Ook jouw artikel kan, als het gaat over een onderwerp rond een van deze thema’s, in aanmerking komen voor publicatie.

Deze auteurs publiceren nu op Fasol.nl.

Als gastblogger krijg je:

  • Bio met profielfoto, (do-follow)-link naar jouw website en een link naar je sociale media
  • Je bio staat bij je artikel
  • Je blogartikelen worden geplaatst op de website en gedeeld via sociale media zoals Twitter @fasol, de Facebookpagina van Fasol.nl en de nieuwsbrief.
  • Fasol.nl heeft gemiddeld ca. 450 pageviews per dag.

Je artikel wordt vooraf beoordeeld op kwaliteit. Eventueel gaan we met je in overleg. Of we doen in overleg met jou nog een redactieslag. De beslissing voor het al dan niet plaatsen van een stuk ligt te allen tijde bij de redactie.

Voorwaarden

  • Je schrijft uit eigen naam.
  • Het is geen plek om een organisatie te promoten. Binnen je bio is er plek voor een introductie en een link naar je website.
  • Fasol.nl wil graag unieke content. Je schrijft je artikel exclusief voor fasol.nl. Dubbele content kan zo voorkomen worden.
  • Natuurlijk behoud je het auteursrecht over je eigen tekst.

Heb je een artikel, dat je zou willen publiceren? Neem dan vrijblijvend contact op.

Ga naar: Over fasol.nl