In augustus 2008 organiseerden we weer een ‘Groot Dictee’ voor het personeel van het ministerie van Financiën. Ik mocht het dictee schrijven.

Het is een in meteorologisch opzicht interessant jaar. De humiditeit van de zomer heeft menigeen doen verzuchten, dat ongetwijfeld ook dit jaar wel enkele weerrecords faliekant zullen worden verpulverd.

De mondiale stijging van de kooldioxideconcentratie wordt generaliter als oorzaak gezien. Hoewel aan CO2 de eigenschap wordt toegedicht dat het voor stijgende temperaturen garant staat (wat somtijds stiekem eerder als voordeel dan als nadeel wordt beschouwd), lijkt het tegendeel dit jaar het geval.

Wellicht kan het humide karakter van deze zomer worden toegeschreven aan El Ninõ, de warme zuidwaartse zeestroom bij de equator in de Pacifische Oceaan bij Peru. Uit metingen gedaan in het kader van het Internationaal Geofysisch Jaar werd duidelijk dat er een verband bestaat met de zuidelijke oscillatie. Een El Niño leidt in Nederland tot relatief meer natheid.Het staat buiten kijf dat met name de in Al Gore’s documentaire geschetste klimaatscenario’s ervoor hebben gezorgd, dat eenieder het belang van maatregelen inziet, om het milieu niet te gronde te richten. Smeltende ijskappen en de daarmee gepaard gaande afname van het albedo (ook wel weerkaatsingsvermogen) staan garant voor een aanstaande ecologische catastrofe.

Ook op Financiëns eigen Fintranet is al gediscussieerd over mogelijke milieubesparende acties. Milieueducatie ten departemente lijkt aanbevelenswaardig te zijn.

Toch blijven de meeste mensen te allen tijde en ten enenmale kiezen voor het eigenbelang in de nabije tijdspanne. De verkoop van Hummers en andere benzineslurpers stijgt als immer en hoge brandstofaccijnzen leiden voorshands niet tot vermindering van de automobiliteit.

Wie van u heeft zijn vliegvakantie al gecanceld?

Ga naar: De onstuitbare opkomst van het hunebedje

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.