BZblad had een voorganger. Al in december 1962 verscheen het eerste nummer van een personeelsblad van Buitenlandse Zaken.

Oud-redacteur Leopold Quarles van Ufford beschreef in het BZblad van 2003 hoe in 1961 toestemming kwam van sg Van Tuyll van Serooskerken, die ten langen leste instemde, maar in de kantlijn van het memo schreef: ‘Akkoord, maar dit mag nooit op een vakbond uitlopen’. De schrijver Leonard Huizinga (‘Adriaan en Olivier’), een vriend van Quarles van Ufford, suggereerde als naam ‘Voorpost’.

In het Nationaal Archief worden zij ingebonden bewaard in twee banden. Minister Luns schreef het voorwoord in het eerste nummer, en oud-minister Van Kleffens had ‘een woord tot de jongeren’. De redactie had voor ogen dat het blad vooral door de medewerkers zelf geschreven moest worden, en riep op tot het insturen van artikelen en foto’s.

Al in de derde jaargang signaleert de redactie het probleem waaraan het blad ten onder zal gaan: gebrek aan kopij. Zij roept op om desnoods anoniem stukken in te sturen. Dat biedt even soelaas. In december 1966 start een heel aardige serie ‘De eerste dag op het ministerie’, met een humoristisch stuk, ondertekend door ‘Jay Jay’.Het eerste lustrum start somber. De redactie vergelijkt zichzelf met een karavaan die door een dorre woestijn trekt, op zoek naar kopij. Zij vraagt zich hardop af of er nog toekomst is. In het volgende nummer legt M. Mourik in een brief de vinger op de zere plek. Het blad is afgezakt tot ‘een van de meest steriele personeelsbladen die ooit verschenen zijn’. Hij legt de schuld bij de redactie: een blad laten volschrijven door lezers, dat kan niet.

Er verschijnen nog enkele nummers, en in juli 1969 gaat het blad als een nachtkaars uit. In januari 1974 verschijnt het eerste BZblad, als officieel orgaan van BZ. In dat nummer geeft Voorpost een laatste teken van leven: op de achterpagina van het eerste BZblad lezen we dat het nog altijd mogelijk is een abonnement te nemen à 10 gulden op Voorpost, ‘opinieblad van en voor ambtenaren werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken en op de posten in het buitenland’. Dat doet vermoeden dat na 1969 toch nog enkele nummers verschenen, maar die zijn dan niet bewaard gebleven.

BZblad heeft het een stuk langer volgehouden: in 2014 vieren we zijn 40e verjaardag.

‘Met de kennis van nu – 12′; dit artikel verscheen in BZblad nr. 6, december 2013.

Ga naar: Met de kennis van u

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.