Dionysius Petavius (ofwel Denis Petau), (geboren Orléans, 1583, overleden 1652) was een van de beste chronologen van zijn tijd.

Hij publiceerde in 1627 zijn grote werk ‘De doctrina temporum’ en in 1630 een vervolg hierop. Petavius’ systeem wordt vooral in de katholieke kerk gebruikt. Hij had talen bestudeerd, was zeer deskundig in de wereldgeschiedenis, goed onderlegd in de wiskundige en als astronoom in staat om zonsverduisteringen te berekenen.

Petavius

In de chronologie legde hij de tekortkomingen van zijn rivaal Joseph Justus Scaliger bloot. Hij bestreed het gebruik om hiaten in kennis op te vullen met hypotheses en greep daarbij terug op de klassieke teksten.

Een ander werk, ‘Rationarum temporum’ werd voor het eerst in 1633-1634 gepubliceerd als verkorte versie van ‘De doctrina temporum’.

Geschreven voor Wikipedia.

Lees ook: