Uit de ‘Haal Over, tweemaandelijks kontaktblad van Nistelrode’, 27e jaargang no. 5, oktober 1981

In het gemeentehuis aan de voorzijde hing de gehele dag de vlag uit vanwege St. Lambertusdag- werd aan 2 personen de bij velen al bekende “klampenkaart” uitgereikt. Het grootste gedeelte van de toespraak van Burgemeester Fasol laten wij hier volgen en wel om twee redenen nl. om u een inzicht te geven, wat een klampenkaart eigenlijk is en waarom die aan iemand wordt toegekend. Vooraf vermelden we nog, dat het een stijlvolle plechtigheid was, die werd bijgewoond door verschillende familieleden, mevrouw Fasol, de heren Pastoors van Nistelrode en Vorstenbosch, de beide wethouders van Dijk en v.d. Velden, vele raadsleden en de gemeentesecretaris. Ook waren aanwezig een vertegenwoordiging van de Besturen van de Soos voor Gehandicapten Nistelrode en van het Gemeenschapshuis van Vorstenbosch. Zijn wij goed ingelicht, dan menen wij te vreten, dat vermoedelijk elk jaar op 17 september (feestdag van St„Lambertus) zulk een plechtigheid kan worden verwacht. Maar ook in de loop van het jaar zal weleens een klampenkaart kunnen worden uitgereikt bij opvallende jubilea of anderszins belangrijke gebeurtenissen. Dit zal dan meestal in verenigings- of clubverband geschieden, waar ter plekke aan zulk een jubileum toch al aandacht wordt besteed. Hier volgt dan het grootste gedeelte van die toespraak:

Toespraak van de burgemeester, uitgesproken op Sint Lambertusdag 17 september 1981.

Beste mevrouw- van der Wielen Mijnheer Lucius Dames en Heren.Het is vandaag 17 september, naamdag van Sint Lambertus. Sint Lambertus, schutspatroon van de gemeente Nistelrode. In de vroege geschiedenis van ons land bisschop van Maastricht en apostel van De Meierij.

We treffen zijn beeltenis aan in ons gemeentewapen. De parochies van Nistelrode en Vorstenbosch eren hem als kerkheilige. En vele verenigingen In deze gemeente zijn naar hem genoemd, 17 september is niet alleen zomaar naamdag. Wij zouden willen zeggen dat het een feestdag is voor gemeente, parochie en verenigingsleven in Nistelrode. Het gemeentebestuur wil met name aan dat laatste aspect aandacht besteden: feestdag voor de verenigingen. En feest voor de mensen die in die verenigingen een grote rol spelen. Niet omdat ze er een bepaalde bestuursfunctie in hebben. Maar vanwege hun inzet ervoor. Mensen waarop de vereniging en daardoor de gemeenschap kan draaien en tot bloei komen. Ik heb het vaker gezegd: verenigingen zijn de ruggegraat van onze samenleving. Zij geven kracht aan die samenleving. En degenen die zich er met hart en ziel en vaak belangeloos voor inzetten verdienen grote dank. Dank, die wij in ons jachtige bestaan zelden uitspreken. Wij accepteren offervaardigheid als de gewoonste zaak ter wereld. En hoewel er gelukkig toch velen zijn die zich inzetten voor een goede zaak, leek het burgemeester en wethouders een goed idee om ter gelegenheid van Sint Lambertusdag een tweetal mensen uit die velen eens dat befaamde schouderklopje te geven. Hen te danken voor hun gemeenschapszin. Te bemoedigen, in het verder brengen van hun levenstaak. Ook al valt dat wel eens tegen. Ook al lijken de mensen wel eens ondankbaar. Ook al zijn de dagen wél eens lang en vermoeiend. Het college maakt zich vandaag tot tolk van de ganse gemeenschap van Nistelrode en Vorstenbosch en dankt u voor het volhouden. Dankt u voor het hart, dat bij u op.de rechte plaats zit.

[…]

U beiden, mevrouw van der Wielen en mijnheer Lucius heeft het college van burgemeester en wethouders willen eren met een Klampenkaart. Het origineel van deze kaart is een oude prent uit 1780 van Nistelrode en Vorstenbosch. U vindt erop de oude wegen en de kapellen. Het woord Klampenkaart heeft te maken met de klampen grond waarin ons dorp in die tijd was verdeeld. Wij zouden nu spreken van wijken of bestemmingsplannen. Daarnaast zijn “klampen” ook haken. Je houdt er de dingen mee bij elkaar. En u houdt, om het zo te zeggen, uw soos en uw gemeenschapshuis bij elkaar. Tenslotte heeft het woord te maken met “aanklampen”. Als je ergens hulp voor nodig hebt, klamp je iemand aan. In dit geval zou ik zeggen: toepasselijker kan het niet. 17 September: Sint-Lambertusdag. Twee Klampenkaarten voor twee mensen die we in onze gemeenschap niet kunnen missen. Die we vandaag eens vriendelijk willen aankijken en zeggen “dank je wel voor alles”. Ik zou thans de betreffende collegebesluiten willen voorlezen en de Klampenkaarten, vergezeld van onze beste gelukwensen,graag aan u willen overhandigen.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.